"Rettelse til La" nr.4101

Driftscenter Hovedstad
Drift S - Tog
DCH
(82348707)
Bestiller:
Tjenestested:
Tlf.:
Jens Peter Kristiansen
Driftscenter Hovedstad
82348707
Dato:
16 sep 2016
Stationer:
Kh
Kvit. ønskes af: Drift
"Rettelse til La" nr. 4101
jepk
850. København H - Køge
1
Lbnr
2
Station
3
i Km Sted
4
Hastighed
5
Fra
6
Til
Straks
24.00
7
Årsag
Med gyldighed fredag den 16/09 tilføjes følgende:
Sa
Køge
39,0
I spor 6
mangler
HKTstandsnings
mærke
17.21 ved
dv. G6
Internt DCH årsagsbeskrivelse for Rettelsen til La:
Manglende standsningsmærk
Korrektur læst af: atlw
DCH
Side 1 af 1