ZAPISNIK 74. seje Registracijske komisije Nogometna zveza

Nogometna zveza Slovenije
Predoslje 40a, 4000 Kranj
ZAPISNIK 74. seje Registracijske komisije Nogometna zveza Slovenije z dne 19.09.2016
Klub: NK Goričanka (82)
Številka
Priimek in ime
Rojen
Člen
Klub
Pravica nastopa
od
22570
Kutoš Denis
20.09.1983
24
SV Wallendorf
20.09.2016
do
Klub: NK Interblock (151)
Pravica nastopa
Številka
Priimek in ime
Rojen
Člen
Klub
202212
Hurtado Monroy
Andres
02.12.1997
24
Villadimar
20.09.2016
11036
Lazić Igor
30.10.1979
24
SG Drautal
20.09.2016
od
do
Klub: NK Ivančna Gorica (166)
Številka
Priimek in ime
Rojen
Člen
Klub
Pravica nastopa
od
51711
Škoflek Filip
09.12.1991
24
SV St. Margareten
20.09.2016
do
Klub: NK Korte Avtoplus (280)
Številka
Priimek in ime
Rojen
Člen
Klub
Pravica nastopa
od
51453
Pasar Patrik
08.12.1988
24
NK Grožnjan
Oprtalj
20.09.2016
57030
Tokalič Ilija
28.07.1989
24
SK Vorwärts Steyr
20.09.2016
do
Klub: NK Miklavž na Dravskem polju (46)
Številka
Priimek in ime
Rojen
Člen
Klub
Pravica nastopa
od
42178
Bratušek Miha
14.04.1988
24
Sv Kaindorf
20.09.2016
do
Klub: NK Roma (687)
Številka
Priimek in ime
Rojen
Člen
Klub
Pravica nastopa
od
79071
Horvat Romio
09.01.1996
24
Tujina
20.09.2016
Klub: NK Rudar Velenje (22)
Stran 1 od 2
do
Nogometna zveza Slovenije
Predoslje 40a, 4000 Kranj
ZAPISNIK 74. seje Registracijske komisije Nogometna zveza Slovenije z dne 19.09.2016
Številka
Priimek in ime
Rojen
Člen
Klub
Pravica nastopa
od
202211
Lovre Aleksandar
12.05.1998
24
FK Vojvodina
20.09.2016
do
Klub: ŠD Bukovci (248)
Številka
Priimek in ime
Rojen
Člen
Klub
Pravica nastopa
od
36011
Ajlec Aleš
27.06.1988
24
UFC Fehring
20.09.2016
do
Klub: ŠD Radvanje (226)
Številka
Priimek in ime
Rojen
Člen
Klub
Pravica nastopa
od
22938
Bozgo Kliton
05.12.1971
24
FC Union Gamlitz
20.09.2016
do
NK Kranj: Igralec Vazda A. je pridobil pravico nastopa, saj je bila zanj predložena odločba MIZŠ.
Zoper sklepe registracijske komisije je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti 8 dni od prejema sklepa. Pritožbo je potrebno vložiti na
Nogometno zvezo Slovenije. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti in je vplačana tudi
pritožbena taksa v višini 400 EUR na TRR NZS: 3300-0000-0606-726.
O pritožbi odloča Komisija za pritožbe NZS.
Pritožba ne vpliva na pravico igralca do nastopa.
Predsednik RK NZS: Iztok Strelec, l.r.
Predoslje, 19.09.2016
Stran 2 od 2