menighedsblad - Pinsekirken i Thisted

Ønskes bryllupsmærkedage i denne folder,
bedes familien meddele
det til Jette.
Husk også at give besked
til Ulla.
Bøn i Pinsekirken:
Bøn hver søndag
kl. 10:00
Ansv.: Bent H. Larsen
tlf. 9793 1307
Bøn og fællesskab hver
tirsdag kl. 10:00
Ansv.: Bent H. Larsen
tlf. 9793 1307
Bøn for Israel sidste
mandag i mdr. kl. 19:00
Ansv.: Hanna Kiel
tlf. 9791 1175
Har du lyst til at være med i en
netværksgruppe, så kontakt
Anna-Mai Kristensen, tlf. 9792 6640
Menighedens vision:
Vi ser livsforvandlede
mennesker,
der kender og elsker
Jesus Kristus og
lever et liv,
der gør Ham kendt
Indbetaling af frivillige gaver
med fradragsmulighed efter § 8a
Kontakt Flemming Stücker, tlf. 2032 6257
Konto nr. i Sparekassen Thy 9090-050-00-47658
Kalender:
Søndag den 6. november besøg af
Rehabiliteringscenter Betesda
Lørdag den 19. november. Lørdagsbibelskole
med Solfrid Bracher og Jakob Wagner 10 - 14
Søndag den 20. november holder vi et kort
menighedsmøde efter gudstjenesten
Hvad tror vi på? Intro-kursus
Kontakt Jette Madsen
tlf. 2441 5162
Foto Viggo Nielsen
Søndag den 2. Kl. 13.00
Familiegudstjeneste
Taler: May-Britt Drews
Pinsekirkens Bogsalg
har åbent alle søndage efter gudstjenesten
Ansvarlig: Joan Ringsborg, tlf. 6024 1912
Præst:
Bent Hald Larsen,
tlf. 9793 1307 og 2395 6344
Administrator:
Kaj Kristensen,
tlf. 9792 6640 og 23257193
Forkynder og kurser:
Bent Ole Højegaard,
tlf. 2094 0667
Lyd, teknik og info ansvarlig:
Jens Erik Johansen,
tlf. 2982 5028
Redaktion: Jens Erik Johansen og Jette Munk Madsen
Søndag den 9. Kl. 10.30
Helbredelses Gudstjeneste.
Taler: Hans Berntsen
Søndag den 16. Kl. 10.30
Nadvergudstjeneste.
Taler: Bent-Ole Højegaard
Søndag den 23. Kl. 10.30
Gudstjeneste.
Taler: Andreas Kokkenborg
Søndag den 30. Kl. 10.30
Barnevelsignelse Gudstjeneste
Taler: Bent Hald Larsen
www.pinsekirken-thisted.dk
Børnekirke
Tema/Møde & Fællesspisning
Onsdag den 26. oktober.
Rasmus og Amalie
taler sammen om:
"Alkohol- pas på
dig selv".
BØRNEKIRKE
Søndag fra kl. 11:00
for børn 3 -12 år
UCG Ungdomscellegruppe
Ledere: Henrik Rasmussen, tlf. 2077 7743 og
Jette Munk Madsen, tlf. 2441 5162
BØRNELEJR
Fredag den 7.- 9. oktober
På Mellem Fuglsang
Torsbjergvej 4, Vesløs
Kom med og oplev:
Henny Solskin og hendes
fantastiske dyr.
Se løbeseddel I haalen.
for teenagere 12 -16 år
hver onsdag
kl. 19:00 - 21:00
Ledere:
Jakob Rasmussen,
tlf. 4151 0652 og Peter Kozma, tlf. 4234 5891
Tjek Facebook for informationer
Sæbekasseløb i kirken
Onsdag
den
12.
oktober
”Sult og Kulde”
Vi samler tøj ind i hele oktober
måned. Jens Chr. siger at det er
det samme sted som sidste år og
samme behov….
Vi har to indsamlinger i oktober
måned:Den første til familiegudstjenesten 2. okt. og den anden
30. okt. ved gudstjenesten.
For unge mellem 16 - 25 år
Hver tirsdag kl. 19:00 - 21:30
Andreas Kokkenborg, tlf. 2751 6501
Han er i fuld gang med planlægning
af kommende aktiviteter.
Tjek Facebook for informationer
Seniorsamling
50 plus/minus
For alle over og under 50 år
Månedlige møder, som regel sidste
torsdag fra kl. 14:00
Leder: Jette Madsen, tlf. 24415162
Sange vi alle mindes
Torsdag den
27. oktober Kl. 14:00
LIVSFORVANDLENDE MØDE!
Gruppen ”Evangeliets
gyldne sange” vil glæde
os med deres dejlige
sang og musik krydret
med livsberetninger.
For hele menigheden
Bøn og fastedag!
Snyd ikke dig selv
Lørdag den 1. oktober er der bøn og fastedag i
kirken. Bevæg himlen – forandre jorden.
Samling kl. 10 – 12, kl. 14 -16 og kl. 18 – 20.
Søndag den 9. oktober Kl. 10.30
Den tidligere Volvo direktør, kendt fra TV og
Facebook Hans Berntsen
Kommer her til Pinsekirken
Tilstedvej 20, Thisted.
Her formidler han sit enkle
og livsbekræftende
budskab.
Han vil bede for syge og
mange andre behov vi kan
have som mennesker.
Vi ved Gud hører bøn!