- Biavlerforeningen Vendsyssel

Biavlerforeningen Vendsyssel
indkalder hermed
til ordinær generalforsamling
Onsdag d. 05-10-2016 kl. 19:00
i Brønderslevhallen
Knudsgade 15, 9700 Brønderslev
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
a. Formandens beretning.
b. Udvalgsberetning.
3.
Regnskab og buget.
4.
Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år,
herunder kontingentfastsættelse.
5.
Forslag fra medlemmerne.
6.
Valg af formand.
På valg:
7.
Anders Kromand Nielsen
( genopstiller )
Poul Nørgaard
( genopstiller )
Jørgen Hald
( genopstiller )
Valg af revisor.
På valg:
9.
( genopstiller )
Valg af øvrig bestyrelse og suppleant.
På valg:
8.
Jan B. Sørensen
Tonny Winther
( genopstiller )
Eventuelt.
Hvem har lavet den bedste honning i år?
Tag noget af din honning med for bedømmelse !!!!
Der vil senere som de sidste par år, blive afholdt en aften
omhandlende honningbehandling, samt vinderen af den bedste honning vil blive afsløret.
( Efter anbefaling indgår emballagen ikke i bedømmelsen! )
Bestyrelsen.