Læs mere om program og tilmelding

Sikre og sunde arbejdspladser
for alle aldre
Halvdagsseminar for alle med behov og interesse for viden om, hvordan jeres virksomhed kan løfte indsatsen for sikkerhed og sundhed ind på fremtidens arbejdsmarked – således at medarbejderne er klar til et langt arbejdsliv.
Epinion for ALECTIA
Tror vi selv på, at vi kan holde til et langt arbejdsliv? – og er der forskel på, om vi er ansat på en
privat eller en offentlig virksomhed?
Epinion har for ALECTIA udført en undersøgelse, som danner udgangspunkt for en perspektivering
i forhold til betydningen af et langt arbejdsliv både for den enkelte medarbejder og virksomhederne.
Udvikling af sund virksomhed og sund kultur – nyindretning og medarbejderinvolvering
Arla Foods, Branderup Mejeri præsenterer, hvordan de har arbejdet med at indrette en sikker og
sund arbejdsplads i forbindelse med nyindretning med brugerinvolvering, samt hvordan de arbejder med fastholdelse af en sund kultur.
Arbejdstilsynet og arbejdsmiljørådgiveren ALECTIA er vært ved
seminaret.
Tidspunkt:
Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 12-15.30.
Program:
Der indledes med en
sandwich, velkomst og
programstart kl. 12.30.
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 15.15
15.15 – 15.30
Ankomst og sandwiches
Velkomst v/ Marianne Norup, Arbejdstilsynet
Introduktion: Vi bliver ældre og færre på fremtidens
arbejdsmarked, så der er brug for alle.
Tror vi selv på, at vi kan holde til det lange arbejdsliv? v/Lasse Boo Hartmann, ALECTIA
Gruppedrøftelser og refleksioner indtil nu
Kaffe/vand m. kage
Udvikling af sund virksomhed og sund kultur
v/Annemarie Bachmann, Arla Foods
Afrunding
Kontaktpersoner:
Marianne Norup, tlf.: 70 121 288, Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet
Gitte Marcussen, tlf.: 27 613 922, Seniorkonsulent ved ALECTIA
Sted:
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd
Eltangvej 232
6000 Kolding
Link til kort
Tilmelding:
Tilmelding senest den
21. oktober 2016 på:
www.tilmeld.dk/sundearbejdspladser
Arrangementet er gratis