HANDLINGSPLAN - Mobbefritt lekemiljø

HANDLINGSPLAN Mobbefritt lekemiljø
Handlingsplan - Mobbefritt lekemiljø
Hva
Hvordan? Hva må vi
tenke på?
Bruke synlige vester
når man er ute.
Ansvar
Når
SFO ansatte
-SFO året 2016-2017
-Brukes daglig
Relasjonsbygging
Relasjonskartlegging
SFO ansatte
SFO-leder
Voksen aktivitetsleder ute + barn
Plan i turnus
SFO ansatte
SFO-leder
-Daglig
-Tema på
personalmøter
-Aktivitet 3 dager i uka
Formingsaktiviteter
med vennskap som
tema
Plan i turnus
SFO ansatte
SFO-leder
Hver høst og vår
Enklere og synligere
regler
*Ro - Vi lytter til
voksne og andre barn
SFO ansatte
Hver dag
Tydelige og synlige
voksne ute.
Proaktive voksne
*Stopp – Jeg
setter grenser
og respekterer
*Eiendom – Jeg
respekterer
andres eiendom
Kommentar
*Respekt- Vi er
rause med
hverandre og
behandler
hverandre vennlig og
med respekt
Leseprosjekt mot
mobbing
BliMedansen
Publisere positive ting
på hjemmesida og
SFO`facebookside
Foreldresamarbeid
Vennskap som tema
på månedsplanen
grenser
Høytlesning på
SFO ansatte
biblioteket
Vi blir med og øver
SFO ansatte
Vise fram hva barna
SFO-leder
gjør av positive ting på
SFO.
Det jevnlige
samarbeidet +
foreldremøtet
Samtale med barna
f.eks rundt måltidet
2016-2017
Høst 16
2016-2017
SFO ansatte
SFO-leder
2016-2017
SFO-leder
2016-2017