Bildekviss

Gaularmarknaden - fasit - bildekviss for Gaular kommune
Bilder
Freda naust på Sveen - Bygstad
Flatheim Viksdalen - freda bygning
Bygstad Kapstad - verkstad
Viksdalen Mjell - gammal stove
Sande ( Øvretveithuset) - den gangen
Sivertsen hotel
Bygstad Kviteneset - huset var brukt som
hotell - no er det brukt som bustadhus