127 Vasaplan - Stöcksjö

Giltig 21 augusti - 10 december 2016
Uppdaterad 6 september 2016
För resor under jul, nyår, påsk, midsommar
samt övriga storhelger se Reseplaneraren på
www.tabussen.nu
O 127 Vasaplan - Stöcksjö - Östteg
Länstrafikens kundservice: 0771-100 110
Turnr
Dagar
Anmärkning
Vasaplan
Tegs Centrum
Umeå Airport
Degernäs 1
Degernäs 2
Väståkra gård
Stöcksjö fyrvägskors
Stöcksjö Degernäsväg
Stöcke Halutagränd
Åsen Umeå
Ansmark
Ansmark östra byväg
Stöcksjö antik
Stöcksjö skola
Stöcksjö Degernäsväg
Röbäck Grundläggarev
Tegs Centralskola
Östtegs skola
Trafikutövare
01
M-F
9A
www.tabussen.nu
05
M-F
9A
07.10
x
x
07.16
07.17
|
x
x
|
|
x
x
x
07.50
07.50
x
08.00
x
x
08.15
UMBU
UMBU
23
F
9A
08.45
|
|
|
|
|
|
x
UMBU
07
Ti
9A
15
To
9A
25
Ti
9A
17
To
9A
13
O
9A
11.30
|
|
|
|
|
|
x
11.40
|
|
|
|
|
|
|
x
11.45
|
|
|
|
|
|
x
12.00
|
|
|
|
|
|
x
12.40
|
|
|
|
|
|
|
x
UMBU
UMBU
UMBU
UMBU
UMBU
09.50
|
|
|
10.00
UMBU
11
O
9A
9=Skoltid - läsår utom höst-,jul-, sport- och påsklov samt fredag efter Kristi himmelsfärdsdag
|=Bussen går en annan väg eller stannar ej för av- och påstigning
x=Bussen stannar för av och påstigning
A Buss med lågt insteg/lyft och rullstolsplats
Trafikutövare och hittegods: Umeå Buss tel 090/131312
09
Ti
9A
12.50
|
|
|
13.00
UMBU
19
M-F
9A
21
M-F
9A
14.20
x
x
x
x
x
14.40
|
|
|
|
|
|
14.45
17.10
x
x
x
x
x
17.35
UMBU
UMBU
Giltig 21 augusti - 10 december 2016
Uppdaterad 6 september 2016
För resor under jul, nyår, påsk, midsommar
samt övriga storhelger se Reseplaneraren på
www.tabussen.nu
O 127 Östteg- Stöcksjö- Vasaplan
Länstrafikens kundservice: 0771-100 110
Turnr
Dagar
Anmärkning
Röbäck Elofshallen
Östtegs skola
Tegs Centralskola
Stöcksjö Degernäsväg
Stöcksjö skola
Stöcksjö Degernäsväg
Åsen Umeå
Ansmark
Ansmark östra byväg
Stöcksjö antik
Stöcksjö fyrvägskors
Väståkra gård
Degernäs 1
Degernäs Svartkläppen
Stöcke Halutagränd
Stöcke Ström
Strömbäck FHS
Strömbäck FHS
Stöcke Ström
Stöcke Halutagränd
Degernäsvägen
Degernäs Svartkläppen
Degernäs 1
Degernäs 2
Degernäs Mekaniska
Väståkra gård
Umeå Airport
Tegs Centrum
Vasaplan
Trafikutövare
www.tabussen.nu
02
04
08
10
12
34
14
18
20
22
24
28
30
32
26
M-F
9A
M-F
9A
Ti
9A
Ti
9A
Ti
9A
Ti
9A
Ti
9A
F
9A
To
9A
M-F
9A
M-F
9A
F
9A
M-To
9A
M-F
9A
M-F
9A
09.10
x
09.30
09.40
|
|
09.50
11.20
|
|
11.30
14.30
|
|
14.40
13.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.30
10.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.50
13.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.35
08.05
x
x
08.22
08.04
|
|
|
x
x
08.15
08.15
x
08.25
13.10
|
x
x
x
13.30
13.10
x
x
x
x
x
|
x
14.50
x
x
x
x
x
|
x
x
x
x
13.45
x
x
x
15.25
14.45
x
x
x
x
15.05
17.35
x
x
|
|
|
|
|
|
|
x
|
15.50
x
x
x
|
|
|
|
x
x
16.20
|
|
|
|
x
x
17.55
GÖS
UMBU
UMBU
UMBU
UMBU
UMBU
9=Skoltid - läsår utom höst-,jul-, sport- och påsklov samt fredag efter Kristi himmelsfärdsdag
|=Bussen går en annan väg eller stannar ej för av- och påstigning
x=Bussen stannar för av och påstigning
A Buss med lågt insteg/lyft och rullstolsplats
Trafikutövare och hittegods: Göstas Buss tel 090 - 14 70 80, Umeå Buss tel 090/131312, KR Trafik tel 063 - 14 12 10
UMBU
UMBU
UMBU
UMBU
UMBU
UMBU
UMBU
UMBU
KR