Läs mer och titta på bilder

Ringamåla Fiber gräver nu för fullt
Nu håller två schaktgäng från Liljegrens i Konga på för fullt med att gräva ner tomslang åt Ringamåla
Fiber.
Dessutom grävs det ner elledningar längs vissa sträckor, vilket innebär att ett antal luftledningar
kommer att försvinna ganska snart.
Snart är halva sträckan av tomslang nergrävd.
 I Öjamåla är det färdiggrävt.
 Södra och norra Bengtsbodavägen är klara.
 Kyrkbyn i Långeboda är klart.
 Det ena schaktgänget håller nu på i Kullemåla och det andra är på väg från Långeboda ner
mot Högaböke.
Förhoppningsvis startar ett tredje gäng på med schaktning i Ysnamåla inom kort.
Schaktning pågår längs Slänsmålavägen i Kullemåla.
På väg bort mot Göran Nilsson i Kullemåla.
Liljegrens påstår att det finns mer sten i Ringamåla än vad det finns i Småland!!!.
Några av Liljegrens maskiner uppradade.