Inbjudan Rullskidläger

TRÄNINGSLÄGERPÅRULLSKIDOR
FÖRBARN/UNGDOMochVUXNA
Träningenkommerattriktasigtillbådenybörjareochmervanaskidåkare.
Träningenkommerattskeigruppermedseparatabarn-och
ungdomsgrupper.
Datum 22-23oktober2016
Plats
GatoriSkåneTranås
SamlingTranesgården,SkåneTranås
Boendeomat SkåneTranåsvandrarhem
Upplägg Fredagkvällinkvarteringomiddagfördesomönskar
Lördagfmträning–duscholunch
Lördagemträning–duschomiddag
Lördagkväll–inspirationsföreläsning
Söndagfmträning–duscholunch
Söndagemträning–avslutning
Kostnad Lägerkostnadinkl.boende,vuxna,medl.skidklubb1500kr
Lägerkostnadinkl.boende,vuxna,ejmedl.2000kr
Lägerkostnadutanboende,vuxna,1200kr
Lägerkostnadinkl.boende,ungdom(8-17år),medl.skidklubb
200kr
Lägerkostnadinkl.boende,ungdom(8-17år),ejmedl.500kr
Extraboendefredag–lördag,vuxen500kr.Ungdom0kr
AnmälanSenast15september.Anmälanärbindandeochavgiftenbetalas
eftervårbekräftelse.Anmälanhelstviamail.Angeevspecialkost
vidanmälan.OBSbegränsatantalplatser,försttillkvarn!Ange
behovavattlånautrustningvidanmälan.
Kallelse Kallelsemeddetaljeratprogramskickasutsenasttvåveckor
innanlägerstart
Information LiseSvensson0709-581120
[email protected]