Dessa sedlar och mynt blir ogiltiga efter den 30 juni

Dessa sedlar och mynt blir
ogiltiga efter den 30 juni 2017
1-krona
2-krona
5-krona
Observera att alla äldre 1-, 2- och 5-kronor blir ogiltiga,
alltså inte enbart de mynt som är avbildade här ovan.
Läs mer på Riksbankens webbplats: riksbank.se/kollapengarna
Information in other languages: riksbank.se/languages
S V E R I G E S
R I K S B A N K