Tilldelning 2016/2017

SÖDRA Vi Älg o Kronhjortskötselområde
JAKTLAG
1038 V.Skogen
8002 Ringshult
8006 Ålhult krp
8007 Dalstugan
8008 Mjöhult
8009 N Fågelhem
8010 Södra Vi
8011 Skräddarefall
8012 Skärstad
8013 Slitshult
8015 Halsebo
8016 Brånhult
8018 Lindefall_Vennebj.S
8022 S Fågelhem
8024 Vi-Sund Karsnäs
8026 Örsåsa
8027 MÅF
8032 Ålhult gård
8036 ÖknaFlinga
8037 Skäfshult
8040 Svensbo
8042 Vennebjörke
8044 Bäckhult
8050 Venefall
8053 Sundsholm
8055 Näfstad
8057 Stång
8058 Björkhult
8059 Fågelhem
8061 Flaka 8:1
8064 Flaka 14:1
8068 Brunstorp
8069 Ramsefall
8071 Älö-Dabbetorp
8072 Järpekullen
8073 Kållemåla
8074 Smedsbäcken.
8075 Vennebj. mellan
8076 Brånhult Sörgården
8079 Kållemåla 1:8
8080 Kållemåla 1:2
Ålingegölen
Ramsefall
Mostugan
Summa
Älgilldelning 2016_17
ÄLGTILLDELNING 2016/2017
Kontaktman/Jaktledare
Sven Erik Johansson
Conny Ström
Urban Andersson
Reinhold Bruzell
Stefan Andersson
Roland Holmberg
Bo Karlsson
Christina Wahl
Henry Karlsson
Conny Josefsson
Fredrik Johansson
Jan Svärd
Lars Boström
Johan Eklund
Christoffer Olsson
Anders Nilsson
Magnus Larsson
Nils-Inge Eriksson
Göran Schultz
Lars Pettersson
Ronny Zeylon
Anders Svensson
Lars-Åke Eklund
Lars Olsson
Magnus Isaksson
Kaarina Tejle
Roger Zeylon
Ingvar Larsson
Christian Carlsson
Harriet Olivesjö
Lennart Adolfsen
Lars Erik Larsson
Petter Jakobsson
Henrik Larsson
Emil Gårdebrink
Seved Johansson
Jimmy Carstensen
Stefan Westerberg
Maj-Lis Liljeblad
Jonas Siverholm
Johan Storkenfeldt
Joachim Gunnarsson
Bo Karlsson
Karl-Ivar Johansson
Verklig
areal
2016
505
835
476
528
892
222
2381
722
724
1181
964
960
478
903
378
1229
1672
425
351
707
238
366
1391
126
246
804
177
246
340
89
132
62
594
782
175
813
28
51
315
103
435
1336
814
882
27078
S Tilldelning 2016/17
Tillgänglig a
areal
n
2016/17 k
Vuxen
Årskalv
t
540
1064
308
324
1136
-24
2148
679
492
1248
912
690
352
824
158
1432
1924
310
50
456
104
328
1328
208
141
1048
216
368
120
312
256
248
642
552
200
1091
112
204
90
115
316
1336
814
882
26054
1
2
0
0
2
0
3
1
1
2
1
1
1
1
0
2
3
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
2
1
1
34
Årsavgift att
betala
senast 30/9
2
2
1
2
2
1
5
2
2
3
2
2
1
2
1
3
4
1
1
2
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
2
2
75
400
400
300
400
400
300
700
400
400
500
400
400
300
400
300
500
600
300
300
400
300
300
500
300
300
400
300
300
300
300
300
300
400
400
300
400
300
300
300
300
300
500
400
400
16300