URNIK SOCIALNI OSKRBOVALEC/KA NA DOMU Trajanje: od 11

četrtek, 13. 10. 2016
sobota, 15. 10.2016
URNIK SOCIALNI OSKRBOVALEC/KA NA DOMU
Trajanje: od 11. 10. 2016 – 15. 12. 2016
Trajanje
Vsebina
Lokacija
16.30 – 18.00
Uvodno predavanje (2)
CPU
18.15 – 19.45
Pregled zakonodaje socialnega
varstva;organizacija in oblike
pomoči;pomoč na
domu;organizacija dela v socialni
oskrbi;praktični primeri
(2)
15.30 – 19.45
Osebna oskrba (5)
CPU
8.30 – 14.15
Osebna oskrba (7)
DSO
Dan in datum
torek, 18. 10. 2016
sreda, 19. 10. 2016
sreda, 19. 10. 2016
Trajanje
15.30 – 19.45
15.30 – 17.00
17.15 – 19.30
Vsebina
Prva pomoč (5)
Osebna oskrba (2)
Varstvo pri delu (3)
Lokacija
CPU LP
CPU
CPU
Nosilec
Marijana Kastelic
Marijana Kastelic
Marijana Kastelic
Dan in datum
torek, 25. 10. 2016
sreda, 26.10. 2016
četrtek, 27. 10. 2016
Trajanje
16.30 – 19.45
16.30 – 19.45
16.30 – 19.45
Vsebina
Prva pomoč (4)
Osebna oskrba( 4)
Gospodinjstvo (4)
Lokacija
DSO LP
DSO LN
DSO
Nosilec
Marijana Kastelic
Marijana Kastelic
Jana Korinšek
Dan in datum
torek, 8. 11. 2016
četrtek, 10. 11. 2016
Trajanje
16.30 – 20.30
15.30 – 19.45
Lokacija
DSO LN
CPU
Nosilec
Marijana Kastelic
Laura Perko
petek, 11. 11. 2016
16.30 – 19.00
Vsebina
Osebna oskrba (5)
Etika v sv in kodeks etičnih
načel;praktični primeri (5)
Pregled zakonodaje socialnega
varstva;organizacija in oblike
pomoči;pomoč na
domu;organizacija dela v socialni
oskrbi;praktični primeri
(3)
CPU
Laura Perko
Dan in datum
torek, 15. 11. 2016
četrtek, 17. 11. 2016
četrtek, 17. 11. 2016
Trajanje
16.30 – 20.30
16.30 – 19.00
19.15 – 20.00
Vsebina
Osebna oskrba (5 )
Gospodinjstvo (3)
Osebna oskrba ( 1)
Lokacija
DSO LN
DSO
DSO
Nosilec
Marijana Kastelic
Jana Korinšek
Jana Korinšek
Dan in datum
torek, 29. 11. 2016
Trajanje
15.30 – 19.45
Lokacija
CPU
Nosilec
Laura Perko
četrtek, 1. 12. 2016
15.30 – 19.45
CPU
Laura Perko
sobota, 3. 12. 2016
8.30 – 14.15
Vsebina
poklic, vloga in naloge socialne
oskrbovalke;praktični primeri
( 5)
Komunikacija;skupine
uporabnikov;praktični primeri (5)
Osebna oskrba (7)
DSO LN
Jana Korinšek
Dan in datum
torek, 6. 12. 2016
Trajanje
16. 30 – 20.30
Vsebina
Osebna oskrba ( 5)
Lokacija
DSO LN
Nosilec
Jana Korinšek
Dan in datum
torek, 13. 12. 2016
četrtek, 15. 12. 2016
Trajanje
16.30 – 20.30
15.30 – 18.00
Vsebina
Osebna oskrba (5 )
Ponavljanje (3)
Lokacija
DSO LN
CPU
Nosilec
Jana Korinšek
Laura Perko
Dan in datum
torek, 11.10.2016
torek, 11.10.2016
Nosilec
Laura Perko
Laura Perko
Jana Korinšek
Marijana Kastelic