Tiedote - Procountor: ohjekirja

Procountorin uudet ominaisuudet
versiojulkaisussa 17.0.
Yhteenveto
Julkaisemme Procountor Avaimen, joka mahdollistaa täysin uudenlaisen tavan kirjautua sisälle
ohjelmistoon. Jatkossa käyttäjä voi ladata sovelluksen älypuhelimeen, mikä mahdollistaa
kirjautumisen Procountoriin ilman kertakäyttösalasanoja.
Dokumenttien käsittelyn tehostamiseksi julkaisemme uuden dokumenttien arkistointiin, käsittelyyn ja
hallintaan tarkoitetun ominaisuuden. Ominaisuus mahdollistaa dokumenttien lisäämisen uusiin
sijainteihin, jolloin mm. yrityksen, asiakkaiden, tuotteiden ja työntekijöiden asiakirjat ja dokumentit
ovat kätevästi arkistoitavissa Procountoriin.
Osana kirjanpitolakimuutoksia vuodelle 2016 julkaisemme tilinpäätöstyökaluihin mahdollisuuden
ladata tilinpäätöksen liitetietotositteita.
Tarkemmat tiedot
Uusi sisäänkirjautuminen mobiilisovelluksen kautta
Procountor Avain
Uudet ominaisuudet
Liitetietotositteet
Procountor Avain –mobiilisovellus mahdollistaa helpon ja turvallisen
kirjautumisen Procountoriin ilman kertakäyttösalasanoja. Tarvitset
vain käyttäjätunnuksen ja salasanan, ja vahvistat kirjautumisen
Procountor Avaimessa yhdellä napin painalluksella. Sovellus on
ilmainen kaikille Procountor käyttäjille, ja se on saatavilla Apple- ja
Android- laitteille. Windows phone –versio julkaistaan myöhemmin.
Vuonna 2016 kirjanpitolakimuutoksissa määriteltiin käsite
liitetietotositteelle: ”Tilinpäätöksen liitetiedon tulee, jollei sen perusta
muuten ole ilmeinen, perustua sen sisällön todentavaan tositteeseen
(liitetietotosite). Liitetiedon ja sen todentavan liitetietotositteen välisen
yhteyden tulee olla vaikeuksitta todettavissa.”
Tämän vaatimuksen johdosta olemme lisänneet Procountorin
tilinpäätöstyökaluihin mahdollisuuden lisätä liitetietotositteita. Uudelta
liitetietotositteiden näkymältä voi lisätä numeroidun liitetietotositteen
sekä antaa tositteelle kuvauksen.
Procountor Oy, Keilaranta 8, FI-02150 Espoo, tel +358(0)20 7879 830, VAT FI08369224, www.procountor.com
Kun tosite tallennetaan ja tilinpäätös siirretään arkistoon, muodostuu
tilinpäätöksen ohessa arkistoon myös liitetietotositteet –dokumentti,
jossa ensimmäisellä sivulla on yhteenveto dokumenteista ja
varsinaiset liitedokumentit löytyvät seuraavilta sivuilta.
Dokumentinhallinta
Procountorin omassa tilinpäätösdokumentissa tämä
liitetietotositteiden yhteenvetolistaus muodostuu automaattisesti
osaksi tilinpäätösdokumenttia. Lisätietoa liitetietotositteista löydät
Procountorin ohjekirjasta.
Julkaisemme dokumenttien käsittelyyn tarkoitetun lisäominaisuuden
taloushallinto-tuotepaketteihin. Ominaisuus tehostaa ja helpottaa
yritysdokumenttien arkistointia ja hallintaa merkittävästi. Kun
ominaisuus aktivoidaan käyttöasetuksissa, voi jokainen ympäristössä
käyttäjänä oleva taho lisätä liitteitä uusiin sijainteihin, jos käyttäjällä on
vähintään lukuoikeudet kyseiselle näkymälle. Liitteitä voidaan
jatkossa arkistoida:




Yrityksen tietoihin (mikäli käyttäjällä on vähintään
lukuoikeudet yrityksen perustietoihin, voidaan tallentaa mm.
yhtiökokouspöytäkirjoja ja muita yritystä koskevia
dokumentteja yrityksen perustietoihin)
Liikekumppanirekisteriin (asiakas-, toimittaja- sekä
henkilörekistereihin)
Tuoterekisteriin
Palkanlaskennassa palkansaajan tietoihin (mm. verokorttien
ja muiden työntekijän työsuhdetta koskevien dokumenttien
tallentaminen työntekijäkohtaisesti)
Yllä esitettyjen uusien tallennussijaintien lisäksi olemme lisänneet
dokumentinhallinta-näkymän, jolla voidaan hakea ympäristöön
liitettyjä dokumentteja, vastaavalla tavalla kuten tällä hetkellä voidaan
hakea kirjanpidon tositteita ja laskuja. Lisäksi dokumentteja voi liittää
ympäristön sisällä uusiin sijainteihin kätevästi ominaisuutta
hyödyntäen.
Suoramaksu uudeksi
maksutavaksi Procountoriin
Dokumentinhallinta-ominaisuus on kytkettävissä päälle ja pois päältä
käyttöasetuksista. Ominaisuutta voi kokeilla ilmaiseksi lokakuun
loppuun saakka kaikissa taloushallinto-ympäristöissä! Marraskuun
alusta lähtien dokumentinhallinnan hinta on 9,95 euroa + alv per
kuukausi per ympäristö.
Olemme mahdollistaneet suoramaksujen käsittelyn Procountoriin.
Suoramaksua käytettäessä laskuttaja lähettää asiakkaalle varsinaisen
laskun ja pankkiin sähköisen laskukopion (suoramaksuaineiston).
Pankki huolehtii lähetetyn suoramaksuaineiston perusteella laskun
automaattisesta veloituksesta asiakkaan tililtä.
Procountor Oy, Keilaranta 8, FI-02150 Espoo, tel +358(0)20 7879 830, VAT FI08369224, www.procountor.com
Jatkossa Procountorissa pystyy muodostamaan ja lähettämään
laskuttajailmoituksen, käsittelemään suoramaksutiedon sisältäviä
vastaanottoilmoituksia sekä lähettämään suoramaksuaineistoja.
Ohjattu käyttöönotto
Uudet
sisäänkirjautumissivut
Kirjautumistietojen
palauttaminen
Uuden käyttäjän lisääminen
henkilörekisteriin
Jaksotustyökaluun
mahdollisuus valita
jaksotettaville tositteille
vaihtoehtoinen
tuloslaskelmatili
Toimittajailmoitus
Muistutus- ja
perintäyhteistyö Trust
Kapitalin kanssa
Lisätietoa suoramaksujen käyttöönotosta löydät ohjekirjastamme.
Ohjattu käyttöönotto auttaa yrityksen pääkäyttäjiä asettamaan
ympäristön perusasetukset kuntoon. Opastavan listan avulla käydään
ohjatusti läpi kohdat, jotka pääkäyttäjän tulisi täyttää tai tarkastaa.
Listalta näkee helposti, missä vaiheessa perusasetusten asettaminen
on, ja lisätietoa muista huomioitavista asioista ympäristön
käyttöönotossa.
Procountorin kirjautumissivut saivat uuden ilmeen ja käyttöä sekä
etenkin uusia käyttäjiä helpottavia toimintoja.
Uusien ”Ongelmia kirjautumisessa?” –toimintojen avulla voit palauttaa
unohtuneen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kertakäyttösalasanan
lähetystoiminto mahdollistaa kirjautumisen, jos salasanalista on
kadonnut tai et pysty käyttämään Procountor Avainta.
Uutta käyttäjää luotaessa on nyt mahdollista lisätä käyttäjä suoraan
henkilörekisteriin annetuilla henkilötiedoilla tai yhdistää luotu henkilö
henkilörekisterissä jo olemassa oleviin tietoihin.
Olemme nyt lisänneet jaksotustyökaluun mahdollisuuden valita
vaihtoehtoisen tulostilin purettaville jaksotuksille. Aikaisemmin
jaksotustyökalussa ei ole voinut vaihtaa tuloslaskelmatiliä
jaksotuksille, josta johtuen jaksotukset on aina purettu alkuperäiselle
myynti- tai ostotositteen tulostilille niillä tositteilla, jotka
jaksotustyökalun avulla on muodostettu.
Yrityksen ottaessa verkkolaskuosoitetta käyttöön, on hyvä ilmoittaa
toimittajille laskutusosoitteenmuutoksesta ja verkkolaskujen
vastaanottomahdollisuudesta. Olemme toteuttaneet uuden esitäytetyn
toimittajailmoituksen ja se löytyy kohdasta Verkkolasku- ja
skannausosoitteet. Tiedote sisältää tiedot käytettävästä
operaattorista, verkkolaskuosoitteesta sekä OVT-tunnuksesta.
Tiedotteen tietojen tarkastamisen jälkeen käyttäjä voi lähettää kirjeen
esimerkiksi pdf-tiedostona toimittajille sähköpostilla tai Procountorin
Joukkokirje-toiminnolla.
Jatkossa Procountorin asiakkaat voivat valita vaihtoehtoisesti Trust
Kapitalin muistutus- ja perintäyhteistyökumppaniksi.
Procountor Oy, Keilaranta 8, FI-02150 Espoo, tel +358(0)20 7879 830, VAT FI08369224, www.procountor.com