studiefolder - Rybners Handelsskole

Rybners Handelsskole
2016
2 | Rybners Handelsskole
Velkommen til Rybners Handelsskole
Rybners Handelsskole er en moderne uddannelsesinstitution med
mange muligheder og faglige traditioner.
Vi har et uformelt miljø og møder dig i øjenhøjde.
Rybners Handelsskole er en stor skole, men har vi fokus på den
­enkelte elev, der er en tæt kontakt mellem elever, lærere og
­ledelse samt et godt fagligt- og socialt miljø.
Det er her, du udfordres fagligt og personligt og bliver klar til en
faglært fremtid og videreuddannelsesmuligheder.
Fremtiden starter med dit valg af uddannelse, og vi er der for dig.
Lars Katzmann, vicedirektør Rybners erhvervsuddannelser
Skolens navn tager et udspring i historien. Olaf Rybner Petersen var den første leder
af Esbjerg Handelsskole i 1890 og var en af de væsentlige initiativtagere til oprettelsen af Esbjerg Statsskole. Olaf Rybner Petersen var en meget visionær skolemand,
og derfor er det også naturligt at opkalde den nye skole efter ham.
Rybners Handelsskole | 3
Butik og handel
Grundforløb 1. del ½ år
Dansk D/C
Design E
Erhvervsfag
Før grundforløb 2. del, skal du vælge retning: Butik eller Handel
Grundforløb 2. del ½ år
Butik
Handel
Dansk D
Dansk C
Engelsk D
Engelsk C
Afsætning C
Afsætning C
Erhvervsøkonomi C
Erhvervsøkonomi C
IT C
IT C
Uddannelssspecifikke fag
Uddannelssspecifikke fag
Innovation C
Innovation C
Grundforløbsprøve
Hovedforløb 2 år
Elevplads i butik eller handelsvirksomhed.
I løbet af hovedforløbet skal du have undervisning på skolen i 7-12 uger.
Efter tre år er du færdiguddannet
EUS salg, handel og kontor
10 uger - Hvis du har STx, Htx eller HF
5 uger - Hvis du har HHx
Grundforlø 2
IT C
Afsætning
Erhvervsøkonomi C
Uddannelsesspecifikke fag
Uddannelsesspecifikke fag
Eksamensprojekt
Eksamensprojekt
Hovedforløb
Elevplads på kontor, i butik eller i handelsvirksomhed.
4 | Rybners Handelsskole
EUX Salg, handel og kontor
Grundforløb 1. del ½ år
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Erhvervsfag
Før grundforløb 2. del, skal du vælge retning: Kontor, Handel (B2B), Butik (B2C).
For at begynde på grundforløb 2. del, skal du have bestået dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.
Grundforløb 2. del ½ år
Studiekompetencegivende år 1 år
EUX Butik (B2C)
EUX Kontor (B2B)
EUX Handel (B2B)
Organisation C
Organisation C
Organisation C
Matematik C
Matematik C
Matematik C
Afsætning C
Afsætning C
Afsætning C
Erhvervsøkonomi C
Erhvervsøkonomi C
Erhvervsøkonomi C
IT C
IT C
IT C
Uddannelssspecifikke fag
Uddannelssspecifikke fag
Uddannelssspecifikke fag
Grundforløbsprøve
Grundforløbsprøve
Grundforløbsprøve
Dansk A
Dansk A
Dansk A
Virksomhedsøkonomi B
Virksomhedsøkonomi B
Virksomhedsøkonomi B
Afsætning B
Afsætning B
Afsætning B
Engelsk B
Engelsk B
Engelsk B
IT B
IT B
IT B
Kulturforståelse C
Kulturforståelse C
Kulturforståelse C
Tysk C
Tysk C
Tysk C
Valgfag fx finansiering,
innovation, design,
Valgfag fx finansiering,
innovation, design,
Valgfag fx finansiering,
innovation, design,
SSO
(større skriftlig opgave)
SSO
(større skriftlig opgave)
SSO
(større skriftlig opgave)
Eksamensprojekt
Eksamensprojekt
Eksamensprojekt
Hovedforløb
Elevplads på kontor, i butik eller i handelsvirksomhed.
Efter 3,5 til 4 år er du færdiguddannet og har både EUX-bevis og erhvervsuddannelsesbevis.
Hvis du senere får lyst til det, kan du læse videre.
Rybners Handelsskole | 5
Noget for dig?
På Rybners Handelsskole arbejder vi meget med projekter fra
erhvervslivet, problemstillinger fra små og store virksomheder i
lokal­området. På den måde omsætter du den teori, som du skal
læse i bøgerne (for det skal du) til praksis og lærer en masse ved at
gøre det. Det er nemmere og meget mere spændende at forstå teori, når du kan bruge det i forhold til udfordringer fra virkeligheden.
Når du får feedback på vores opgaver, er det ofte ansatte eller
en leder fra virksomheden, som kommer og er med til at give den
sammen med underviserne.
Elever har udviklet idéer til en forretning og undersøgt forretningsgrundlaget. Her fremlægger de deres visioner i Sædding
Centret.
Vejledning
Studievejledningen kan hjælpe dig med spørgsmål angående din
fremtid og dine valg.
Du er altid velkommen til at kontakt studievejlederen, hvis du har
brug for hjælp til for eksempel:
 Uddannelsesvalg
 Jobsøgning
 Jobmuligheder
 Fremtidsdrømme og -muligheder
 Kompetenceafklaring
 Personlige problemer
Kontakt:
Studievejleder Mette Husted, telefon: 7613 3321 eller på mail
[email protected]
Træffetid:
Mandag, tirsdag og fredag klokken 10–12. Du er altid velkommen
til at skrive en email og lave en aftale på et andet tidspunkt.
I læsevejledningen kan du:
 Blive screenet, og dermed få afdækket om du har behov for
hjælpemidler eller anden støtte f.eks. i form af en IT-rygsæk
Læsevejledning og IT-rygsæk
 Få individuel læsevejledning, hvor du kan få hjælp til at læse
det du skal i dine fag
Læsevejleder Lisbeth Rudbæk Nielsen står klar til at vejlede og støtte elever, der har læse- eller skrivevanskeligheder.
I læsevejledningen arbejdes der målrettet med styrkelse af
læse- og skrivekompetencer, så du lettere og bedre kan klare
dit studie.
 Deltage i læsevejledning på hold, hvor du kan blive bedre og
hurtigere til at skrive, stave og læse. Holdene sammensættes
så du går sammen med nogen, der har de samme udfordringer
som dig selv.
6 | Rybners Handelsskole
Uddannelserne
Med EUX kontor kan du blive:
Administrativ medarbejder
Som administrativ medarbejder tager du dig af firmaets forskellige administrative funktioner, så du for eksempel kan deltage i
projektstyring, opdatering af hjemmesider, sagsbehandling med
videre. Du kommer typisk til at arbejde i et kontormiljø, hvor der
hele tiden sker meget omkring dig. Du får stor kontakt med andre,
for eksempel kunder eller medarbejdere i virksomheden.
Du bruger IT til stort set alle dine arbejdsopgaver.
Alle virksomheder har administrative funktioner i større eller
mindre omfang, så der er mange muligheder for at finde arbejde
i mange forskellige slags virksomheder, for eksempel i store produktionsvirksomheder, hos en ejendomsmægler, i en kommune
eller staten eller et håndværkerfirma.
Speditør eller shippingmedarbejder
Som speditør eller shippingmedarbejder kan du få hele verden som
arbejdsplads, når du sender varer, containere eller andet gods på
tværs af landegrænser.
Du arbejder med at arrangere transport af alt lige fra blomster over
biler til vindmøller. Du udregner tilbud til kunder, sammensætter
transporten af de forskellige transportformer (sø, luft, jernbane,
vej). Du sørger for, at de juridiske aspekter i transporten er i orden,
forsikringsforhold samt sørger for fortoldningen.
Jobbene findes inden for nationale og internationale transportvirksomheder. Derudover ansætter en del større danske virksomheder
også speditører i deres egne transportafdelinger.
Økonomimedarbejder
Du kommer til at arbejde med virksomhedens økonomi, for eksempel med løn, med at lave budgetter og regnskab, bogføre indtægter og udgifter og meget andet.
Du kommer til at arbejde med tal og data, som kræver, at du er
grundig og detaljeorienteret. Du vil komme til at arbejde meget
med IT til stort set alle jobfunktioner.
Du kan komme til at arbejde i en meget bred vifte af virksomheder.
Alle virksomheder har økonomi og regnskab, men det er meget
forskelligt, hvilke opgaver der er knyttet til økonomi i den enkelte
virksomhed.
Revisormedarbejder
Som revisorassistent arbejder du med tal og andre data om virksomheder, både når du skal assistere med at udarbejde deres
regnskab, og når regnskabet skal revideres.
Dine arbejdsopgaver vil typisk omfatte bogføring; skat, moms og
afgifter, årsregnskab og revision.
Du arbejder typisk i et revisionsfirma. Arbejdet som revisorassistent handler meget om tal og data og om love og regler.
Der kan være meget kontakt til de kunder, der skal have lavet
bogføring, udarbejdet regnskab eller revision. Du vil ofte komme
til at arbejde i teams med andre revisormedarbejdere om at betjene en kunde.
Rybners Handelsskole | 7
Advokatsekretær
Som advokatsekretær arbejder du tæt sammen med advokaten i
forbindelse med juridiske sager.
Du har et stort ansvar, og du skal arbejde selvstændigt. En del af
arbejdet vil bestå af at skrive breve og andre dokumenter.
Som advokatsekretær indgår du i arbejdet med at løse juridiske
problemer. Undertiden arbejder du inden for et særligt område,
for eksempel boligområdet. Dine opgaver indebærer også almindeligt kontorarbejde som at renskrive breve, kontrakter, skøder og
alle andre typer af dokumenter. Det er også din opgave at passe
telefonen, arkivere, ordne bogholderiet og for eksempel arrangere
møder.
Lægesekretær
Som lægesekretær vil du ofte få stor kontakt til patienter og borgere og kommer til at arbejde med journalisering og patientdata,
som kræver høj omhyggelighed. Det kan for eksempel være i en
lægepraksis eller på et sygehus.
Jobbet foregår typisk foran en computer i længere tid ad gangen
med forskellige IT-værktøjer.
Som færdiguddannet kan du komme til at arbejde med koordinering af patientforløb, journalisering og skriftlig kommunikation.
Med handel eller EUX handel kan du blive:
Sælger
Som sælger arbejder du med handel mellem virksomheder. En
vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at skabe værdi for
virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre
med fortjeneste.
En sælger er typisk ansat af et firma, der sælger varer eller ydelser til enten virksomheder eller forbrugere. Du skal udarbejde
salgsaftaler, udregner priser, analysere kundeadfærd, lave markedsanalyser og du skal argumentere for et salg.
Indkøber
Indkøbere og indkøbsassistenter arbejder i engrosvirksomheder,
hvor de planlægger indkøb af varer.
Engroshandel er handel med varer i større partier. Varerne bliver
solgt videre til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen.
Opgaverne er forskellige og afhænger af, hvilke varer man indkøber, og af hvor stor virksomheden er.
Indkøbene foretages ud fra en vurdering af virksomhedens afsætningsmuligheder, og du planlægger firmaets vareudvalg, genbestiller varer og kontrollerer varebeholdningen.
Logistikassistent
Som logistikassistent kommer du til at arbejde med at tilrettelægge vareforsendelser. Du lærer om, hvad det koster at sende
og oplagre varer.
Du kommer til at arbejde i en virksomheds handels- og logistikfunktioner.
8 | Rybners Handelsskole
Logistik handler om at levere de ydelser, som tilfører kunderne
værdi, og som fastsætter værdiens betydning for virksomhedens
økonomi. Du kan blandt andet komme til at beregne lager- og
transportomkostninger, håndtere reklamationer, tilrettelægge
leverancer, styre lagre med IT og kontrollere afsendte og modtagne varer.
Du kan tage uddannelsen med og uden EUX.
Med butik eller EUX butik kan du blive:
Butiksassistent
Som butiksassistent arbejder du i en specialbutik eller en dagligvarebutik, hvor du skal gøre det nemt og behageligt for kunderne at
købe ind. Du skal sørge for korrekt skiltning, og for at placeringen
af varer, lys og lyd fungerer, så det skaber et godt miljø at handle
i. Du skal kontrollere varelageret, foretage vareindkøb og udregne
priser. Du skal også udarbejde salgsopgørelser og budgetter.
Blomsterdekoratør
Blomster bliver dit omdrejningspunkt, hvis du bliver uddannet som
blomsterdekoratør. Du kommer til at lave dekorationer, buketter
og kranse, og du vil ofte få kontakt til kunder i sorg eller glæde.
Som blomsterdekoratør skaber du noget med dine hænder og du
bruger din kreativitet til at lave lækkert binderi, varepræsentationer og tilpasning af blomster.
Udover blomsterforretninger har mange dagligvarebutikker også
blomsterafdelinger, hvor du kan blive ansat.
Butik og handel - man lærer bedst gennem praktik
Anika Christensen har gået på butikuddannelsen. Hun
brugt et par år efter folkeskolen til at arbejde, og har
derfor skullet i praktik efter et halvt år på Rybners
Handelsskole. Det er hun glad for.
Det startede i en pølsevogn
– Jeg har arbejdet i Nillers Pølsevogn de sidste 2,5 år, og det var
her jeg blev klar over, at jeg godt kan lide at have med mennesker
at gøre, samtidigt med at jeg kan yde en god service. Og da jeg
går med en lille drøm om at starte mit eget engang, valgte jeg at
søge ind på Rybners Handelsskole, fortæller Anika.
Anika har i løbet af det halve år på handelsskolen været i to praktikker af tre dages varighed i specialbutikken Bahne, og dér var
hun glad for at være.
Hurtigt ud i den virkelige verden
Med erfaring fra Nillers Pølsevogn har Anika helt godt styr på
kunde­håndtering og god service. Men skal Anika engang være
herre i egen forretning, kræver det, at hun også har tjek på de
andre sider af handelsfaget.
– På handelsskolen har vi fag som dansk, IT, engelsk, afsætning
og erhvervsøkonomi og de relaterer direkte til detailhandlen, og vi
lærer rigtig meget på kort tid. Man skal ikke være væk ret mange
dage pga. af sygdom eller andet, før man får travlt, siger Anika
og fortsætter:
– Erhvervsøkonomi er svært og det går stærkt i undervisningen.
Men det afskrækker mig egentlig ikke. Det er et superbrugbart
fag, og noget man bare skal have lært.
Hun lægger ikke skjul på at hun og hendes studiekammerater skal
lære meget på kort tid, og at stoffet til tider er svært, men hun
føler sig fagligt godt klædt på.
– Jeg glæder mig til, at grundforløbet er slut, og til at jeg skal ud i
den ”virkelige verden” og bruge hænderne. Jeg tror ikke grundforløbets længde gør den store forskel – det er jo alligevel først når
man kommer ud i en butik, at man for alvor lærer, hvad det handler
om. Butiksfaget skal læres gennem praktik, runder Anika af.
Anika Christensens plan er at blive selvstændig med egen butik.
Salg og handel
Som elev på Salg og handel kommer du hurtigt ud i praktik
som elev i en virksomhed. Alt efter hvornår du er gået
ud af folkeskolen, går du i skole i et halvt eller et helt år.
Rybners Handelsskole | 9
EUX er det bedste fra to verdener
Aldina Suljic var i tvivl om, hvorvidt hun skulle vælge
en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. En studievejleder ledte Aldina på sporet af EUX Kontor – en uddannelse, hvor det bedste fra to verdner er kombineret,
mener Aldina.
Da Aldina Suljic var færdig med folkeskolen var hun ikke helt afklaret omkring sin uddannelsesmæssige fremtid. Hun fik arbejde
i supermarkedet Løvbjerg, hvor hun stadig har studiejob, og her
begyndte hun at tænke over sine uddannelsesmuligheder.
Uddannelse åbner døre
- Jeg var virkelig i tvivl. Jeg ville gerne have en erhvervsuddannelse,
men samtidig vidste jeg jo også godt at en gymnasial ungdomsuddannelse kunne åbne nogle flere døre, hvis jeg engang vil læse
videre, fortæller Aldina.
– Jeg snakkede med en studievejleder fra Rybners Handelsskole,
og hun fortalte mig, at jeg på EUX Kontor kunne få en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. Så stod mine muligheder
åbne, hvis jeg engang ville bygge videre på min uddannelse. Jeg
søgte ind og det er jeg rigtig glad for.
Aldina ved endnu ikke, om hun vil læse videre lige med det samme. Aldina er typen, der prøver sig frem, og hun afviser ikke sine
muligheder før hun har set, hvor de kan føre hende hen.
– I et stykke tid havde jeg tænkt, at offentlig administration ikke
var noget for mig, men da jeg blev tilbudt en uge i praktik i Esbjerg
Kommunes økonomiafdeling, takkede jeg alligevel ja. Jeg så det
som en mulighed for at prøve det af, inden jeg helt afviste den
retning.
Aldina Suljic er nu kontorelev ved Esbjerg Kommune.
10 | Rybners Handelsskole
Og det fortryder Aldina ikke. I løbet af blot en uge oplevede hun,
at de fag hun har på handelsskolen rent faktisk kunne bruges i
praksis.
– Det var rigtig spændende at komme ud i den ”virkelige verden”
og se, hvor vigtige fag som virksomhedsøkonomi og IT egentlig
er. Især IT – dét skal man bare kunne, hvis man vil arbejde inden
for det kommunale, lyder det fra Aldina.
Mulighederne er mange
– Som tingene er lige nu, tror jeg, at jeg vil arbejde på at få en
elevplads i Esbjerg Kommune. Og så har jeg altid mulighed for at
læse videre, hvis jeg får lyst til det, konstaterer Aldina. Hun har nu
fået elevplads som kontorelev ved Esbjerg Kommune, hvor hun er
rigtig glad for at være.
- Og så har jeg altid mulighed for at læse videre, hvis jeg får lyst
til det, konstaterer Aldina.
EUX Salg, handel og kontor
EUX kombinerer en erhvervs­uddannelse med fag på et
gymnasialt niveau. Det betyder, at eleverne opnår et højt
teoretisk niveau og har god mulighed for at læse videre,
hvis de har lyst.
EUX består af grundforløb og et studiekompetence­
givende år på handelsskolen. Derefter skal du have prak­
tikplads i to år for at færdiggøre EUX.
Efter 3,5 til 4 år er du færdiguddannet og har både EUXbevis og erhvervsuddannelsesbevis.
Hvis du senere får lyst til det, kan du læse videre.
Jeg kan mærke, jeg gør en forskel
”Det at være handelselev i en dynamisk virksomhed giver et godt
fundament for din fremadrettede karriere.
Det er fedt at være en del af en virksomhed, hvor du kan se, du
gør en forskel for både virksomheden, men vigtigst af alt for dine
kunder. At være handelselev giver mig meget erfaring, som jeg
med garanti vil kunne drage nytte af resten af mit liv.
Mit mantra, hvis man kan kalde det, er: En uddannelse er ikke noget
du FÅR, det er noget du TAGER. Du er selv ansvarlig for, at du får
noget ud af din uddannelse, så hank op i dig selv og magt dit liv.” Kenneth Kirkeby Johansen, handelselev, Jens Lysholdts Eftf. A/S
Det er fedt at være kontorelev
”Jeg fandt hurtigt ud af, at det var kontorvejen, jeg ville gå. Jeg
havde altid haft en drøm om at komme på kontor.
Det har været supergodt. Jeg er blevet bekræftet i, at det var den
rigtige linje. Det er det, jeg vil lave.”
Pernille har blandt andet fået lov til at vokse med opgaven og fået
selvstændige ansvarsområder:
”Det var stort set kun mig, der sad med ekstern løn. Det var min opgave. Det var mig, der vidste noget om det. Det gav noget selvtillid.
Vi har det supergodt. Det er skønt at komme på arbejde. Alle er
glade, når man kommer, og de tog godt imod mig, da jeg startede.
Jeg følte mig tilpas lige med det samme. Det var et rigtig stort plus.
Der kommer tit mennesker ind og spørger om noget. Der er gang
i den, selv om man sidder på et lukket kontor. Og det, synes jeg,
er fedt.”
Pernille Sørensen, kontorelev, Social- og sundhedsskolen
Rybners Handelsskole | 11
Praktikcenter
For at afslutte din uddannelse skal du have en elevplads i en virksomhed. Hvis du har brug for hjælp til at skrive ansøgninger og cv
eller har brug for inspiration til at søge elevplads, kan du få hjælp
i skolens praktikcenter.
Hvis du er mobil og selv gør en indsats, skal det nok lykkes dig at
skaffe en elevplads.
Praktikcentret opsøger både gamle praktiksteder og hjælper nye
virksomheder med at blive godkendt som praktiksteder og hjælper og vejleder både elever og virksomheder i Esbjerg og omegn.
CHRISTINA KLINGENBERG
PETER MØLLER
Praktikkonsulent
 7613 3325
[email protected]
Virksomhedskonsulent
 3045 8324
[email protected]
Ansvarsområder
Ansvarsområder
• Hjælp til ansøgninger og cv
• Vejledning og inspiration til elevpladssøgning
•Forberedelse til jobsamtale
•Lovgivning
•Udarbejdelse af uddannelsesaftaler
•Ophævelse af uddannelsesaftaler
•Regler for elevpladser
•Virksomhedsrådgivning
• Godkendelse af virksomhed
Opsøgende medarbejder.
Finder elevpladser til:
•Kontor
•Handel
•Butik
•Eventkoordinator
•Virksomhedsrådgivning
12 | Rybners Handelsskole
Elevpladsmesse
Hvert år afholder vi i samarbejde med handelsskolerne i Ribe, Varde og Grindsted elevpladsmesse. Vi fylder E.G.F.-Hallen i Esbjerg
med virksomheder, som er interesserede i at ansætte en elev. Alle
elever fra Rybners Handelsskole, som søger elevplads, deltager
og er klar til dagen med CV, ansøgninger til de virksom­heder, hvor
de gerne vil arbejde og nypudsede elevatortaler.
Det er en god måde for virksomheder og elever at få et første
indtryk af hinanden, før de søger elevplads/ansætter en elev.
Der er da også rift om standene i E.G.F.-Hallen blandt virksomhederne.
De skal være selvstændige og godt forberedte
Vi har stillet administrerende direktør for Niels Winther
Shipping, Henrik Otto Jensen, fire spørgsmål om elever fra
­Rybners Handelsskole og fremtiden inden for shippingbranchen:
Hvilken fremtid kan man vente sig som shippingselev – og senere
som færdiguddannet?
”Fremtiden er lys i shipping selvom de internationale konjukturer
i øjeblikket er presset. Det er meget få som springer i shipping
og ikke fortsætter i branchen. Som elev får man hurtig ansvar og
muligheder for at udfolde sig og der er brug for mange forskellige
egenskaber i shipping.”
Hvilke kompetencer ser I efter, når I ansætter?
”Vi ser meget efter, om personen har undersøgt faget og forsøgt
at danne sig et billede, som man kan bruge i samtalen. Selvstændighed og kreativitet er også et nøgleord.”
Hvor stort er jeres behov for elever i fremtiden?
”I vores gruppe har vi et voksende behov, da vi vokser i alle segmenter.”
Hvordan er samarbejdet med Rybners Handelsskole?
”Med Rybners kan vi tilbyde en shipping uddannelse som i øjeblikket er blandt de bedste i verden og vi ser vore tidligere elever
sidder i store stillinger hos os selv og andre førende virksomheder
i ind- og udland. Rybners Handelsskole klæder eleverne på som
selvstændige og åbne mennesker.”
Rybners Handelsskole | 13
Uddannelsesgaranti
Begynder du på en uddannelse på Rybners Handelsskole, garanterer vi, at du kan gøre den færdig – forudsat du gør en seriøs indsats.
Der er meget snak om mangel på elevpladser i medierne, men
hvis du gør, hvad du kan, og du er mobil, skal det nok lykkes dig at
finde en elevplads.
Hvis du ikke finder en elevplads med det samme, kan du begynde i
skolepraktik. På Rybners Handelsskole kan du komme i skolepraktik
på alle uddannelser.
Ud i virksomheder
En uddannelse i skolepraktik giver samme erhvervs- og uddannelseskompetencer som en praktikplads i en virksomhed. Målet med
skolepraktikken er, at du får en restlæreaftale med en virksomhed
hurtigst muligt - alternativt en kort eller en delaftale. Dele af undervisningen i skolepraktikken kan også foregå i en virksomhed.
Hvis du får en uddannelsesaftale for resten af din uddannelsestid,
trækkes den tid du allerede har været i skolepraktik på Rybners
fra praktikperioden.
14 | Rybners Handelsskole
Studieture styrker det sociale og det faglige
Som EUX-elev på Rybners Handelsskole kan du komme på studietur. På turene bliver eleverne rystet godt sammen, og de har
altid et fagligt indhold. Turene kan gå til mange forskellige destinationer som for eksempel Prag, Berlin, Bruxelles eller andre
Europæiske storbyer. Nogle gange arrangerer elever og lærere dog
også nogle ekstravagante ture til steder som Dubai eller New York.
Studietur til Dubai
I 2016 tager EUX-eleverne til Dubai for blandt andet at snakke
med danske entreprenører og forretningsfolk. Og de glæder sig,
fortæller Rikke Fjord og Samir Muratovic:
”Jeg synes, det er en fed mulighed. Det er noget helt andet end
Hamborg eller Berlin,” siger Rikke Fjord.
”Jeg glæder mig til bare at opleve kulturen dernede, og forretningslivet vil jeg også gerne se,” tilføjer Samir Muratovic.
Rikke Fjord og Samir Muratovic:
I 2014 og 2015 har forskellige grupper af elever været i
­Bruxelles, hvor de blandt andet har mødtes med danske politikere og set parlamentet. Kim Storegaard, som er kontorelev i
Esbjerg Kommune, fortæller:
”Det har været godt og lærerigt. EU har tit været udgangspunktet for det vi arbejder med, så det er rart at få sat nogle billeder
på. I parlamentet kunne man næsten mærke diskussionerne i
luften. Det var overraskende, hvor meget administrationspersonale der var. Så det var måske også en mulighed for fremtiden.
Og så var det rigtig hyggeligt. Vi blev virkelig godt rystet sammen”
Elever og lærere på tur til Prag
Rybners Handelsskole | 15
Traditioner
Morgensamling: I løbet af året samles elever og lærere i aulaen
til morgensamling, hvor der kan være mange forskellige indslag,
lige fra luciaoptog til generelle informationer.
Elevrådet: Elevrådet arrangerer indslag til morgensamling, fester,
foredrag, fredagscafé og andre arrangementer. Hvis du vil have
indflydelse og venner på tværs af klasser, er det en god idé at
stille op til elevrådet.
Julebingo: Hver jul afholder elevrådet julebingo med fine præmier
og god stemning.
Fredagscafé: I elevrådets fredagscafé kan eleverne mødes på
tværs af klasser og hygge sig.
Fester: Om det er gallafest eller sidste skoledag er det altid festligt, når Rybners Handelsskole fejrer noget.
Foredrag og andre gæster: Emil Thorup, en ung iværksætter og
stand-up-komikere er bare nogle af de gæster, som har inspireret
eleverne til fællesarrangementerne i aulaen.
Julemarked: Som en del af undervisningen holder eleverne hvert
år julemarked, hvor de selv skal stå for at bygge boder op, varesortiment og sørge for en god stemning. Gæster udefra bliver
inviteret til julemarkedet. Nogle af eleverne samler ind til gode
formål, mens andre sparer op til studietur.
Modeshow: Hvert år arrangerer eleverne et stort modeshow som
en del af undervisningen. De arrangerer selv alt – lige fra at låne
tøj hos byens butikker, over scenografi og til at skaffe og style
modellerne blandt skolens friske – og flotte – elever.
Dimisson: Når du afslutter grundforløbet eller det studieforberedende år på Rybners Handelsskole afholder vi en lille dimission
for at fejre, at du er kommet så langt. Din familie er selvfølgelig
inviteret.
16 | Rybners Handelsskole
Hvad så med fremtiden?
Du har mange muligheder med en uddannelse fra Rybners
Handelsskole.
Du skal tage nogle valg allerede i løbet af uddannelsen, som leder
dig i en retning inden for detailhandel, kontor eller handel business-to-business. Men bare fordi du har gjort din uddannelse,
har du ikke lært alt. Det er først, når du kommer ud, at du virkelig
skal til at lære, og det kan føre mange veje. Både inden for den
uddannelse, du har valgt, eller du kan vælge på et tidspunkt at
læse videre.
Mød her et par af vores tidligere elever:
Emir valgte at læse videre
Man kan vælge at læse videre med en uddannelse fra handelsskolen. Emir Bander er uddannet salgsassistent, men valgte at
tage en videreuddannelse i en helt anden retning. Uddannelsen
til salgsassistent lærte ham en masse, som han kan bruge nu.
Tror på sig selv
Før han begyndte på uddannelsen var han lidt bekymret for, om
han kunne følge med. Men det viste sig, at han kunne bruge den
selvsikkerhed, som han havde bygget op ved at tage en uddannelse.
Emir Bander vidste ikke helt, hvad han ville efter folkeskolen. Han
begyndte på handelsskolen mest fordi hans venner gjorde det.
Men han tog det seriøst og fik en elevplads i Aldi. Det var ikke det,
han drømte om. Alligevel fik han en masse ud af det. Han udviklede
sig, så han fandt ud af, hvad han vil med sit liv.
”Den har gjort, at jeg tror på mig selv. Jeg har gennemført en uddannelse. Man kan, hvis man vil,” fastslår Emir Bander, som mener,
at han nu har fundet den rette uddannelse og retning for sit liv.
”Jeg lærte en hel del af at tage uddannelsen. Jeg lærte mig selv at
kende og fandt ud af, hvad der var af muligheder, hvad der kunne
være sjovt at arbejde med,” siger Emir Bander.
Han har valgt at følge linjen Uddannelses- og erhvervsvejleder
på uddannelsen til administrationsbachelor. Han håber en dag at
kunne bruge sin nye uddannelse som vejleder på erhvervsuddannelserne. Og måske senere at kunne bruge sine kompetencer som
uddannelsesansvarlig i en virksomhed.
Emir valgte at bruge uddannelsen til salgsassistent som et springbræt til en videre uddannelse. Han undersøgte mulighederne for
at læse videre og fandt ud af at han kunne begynde på den på det
tidspunkt helt nye uddannelse i offentlig administration, hvis han
tog nogle suppleringsfag.
Rybners Handelsskole | 17
22-årige Mikkel handler med millionbeløb
Der er fart over feltet, når 22-årige Mikkel Fønss går på arbejde
som sælger ved Certex Peter Harbo i Esbjerg. I 2014 blev han færdig med sin handelseksamen med speciale i salg, og han fik med
det samme job i virksomheden, hvor han også havde været i lære.
”Det er fedt at arbejde et sted, hvor der sker noget i stedet for at
papirnusse hele tiden,” fastslår Mikkel Fønss.
Han har fundet, det han brænder for. Det var, da han gik på handelsskolens grundforløb, at han fik smag for at sælge. Han havde
et studiejob som sælger ved Telmore. Derfor gik han efter salg,
da han skulle finde en elevplads – men i en helt anden branche
end salg af telefonabonnementer.
Dynamisk miljø
Certex Peter Harbo er en distributionsvirksomhed inden for løft
især til offshorebranchen. En branche, hvor det går hurtigt, og
der er store krav til sikkerhed og høje sprogkrav. Det passer lige
til Mikkel Fønss.
”Det jeg kan lide her er, at det er et meget dynamisk miljø. Der
er hele tiden gang i den, og der er tit travlt. Der er mange bolde i
luften. Og så er der meget engelsk med mange internationale kunder,” fortæller Mikkel Fønss, som altid godt har kunnet lide sprog.
Holde hovedet koldt
Mikkel Føns rådgiver kunder, som ringer og har brug for eksempelvis wirer, der kan holde til et bestemt træk, og helst skulle de
have brugt wiren i går, forklarer Mikkel Fønss.
Mikkel arbejder som sælger i en branche, hvor det skal gå stærkt,
og der bliver handlet for store beløb. Det passer ham godt.
18 | Rybners Handelsskole
”Du skal kunne holde hovedet lidt koldt og kunne overskue mange
ting, men det lærer man også,” forsikrer Mikkel Fønss, som desuden har skullet sætte sig ind i meget nyt.
”Det er en meget teknisk branche med regler og normer, der skal
overholdes. Jeg kendte ikke noget til det, da jeg begyndte. Men
det kommer. Jeg lærer stadig noget nyt hver dag,” forklarer han.
Ansvar for Mærsk Singapore
Han voksede med opgaven, og i løbet af sin elevtid fik han ansvaret
for handel med Mærsk Singapore.
”Hvis man viser interesse og gerne vil have ansvar, kan man få
det. Der er meget tillid til en i løbet af elevtiden og meget frihed
under ansvar. Det er spændende at sidde med ordrer til næsten
200.000 kroner,” fortæller han.
I løbet af elevtiden voksede beløbene fra nogle tusinde kroner –
for nyligt sendte han et tilbud ud på næsten to millioner kroner.
”Det er lidt sjovt at sidde med de store tal – men det bliver også
hverdag,” tilføjer Mikkel.
”Jeg tror ikke, jeg kunne tænke mig et mere roligt job. Det er tiltrækkende ved jobbet. Og så har det været gode kolleger fra dag
et, og sådan er det hele vejen rundt, siger han.
Årets Læreplads
Alle, som er ansat som elever i området, har hvert år mulighed for at indstille deres virksomhed til prisen Årets Læreplads.
2014: Catering Engros
Et stort ansvar, passende udfordringer og et godt socialt miljø er
bare nogle af de ting, som gør, at Catering Engros er blev kåret til
Årets læreplads 2014.
Virksomhedens tre kontorelever Winnie Plauborg Hansen, Frederik
Wutborg og Mette Roslyng indstillede virksomheden til prisen.
De indstillede Catering Engros til Årets Læreplads, fordi ledere og
medarbejdere inddrager eleverne både socialt og fagligt. Deres
vejleder, Dorte Ulsø Jensen, er god til at vejlede og til at se potentialet i eleverne, som får mulighed for at udvikle sig, tage initiativ
og blive selvstændige. På virksomheden indgår eleverne som en
uundværlig del af medarbejderstaben.
”Jeg synes, det er dejligt, at man har en funktion her. Det er et
vigtigt modningsskridt, at man får et ansvar,” fortæller elev Winnie
Plauborg Hansen.
Catering Engros.
2015: East Metal
East Metal er en god læreplads. Det kan 23-årige Kia Nielsen, som
er kontorelev i virksomheden, skrive under på. Og det har hun
gjort i sådan en grad, at East Metal blev kåret til Årets Læreplads
af Rybners Handelsskole. Det på trods af, at det er første gang,
at East Metal har ansat en kontorelev.
East Metal har ikke bare taget hånd om Kia Nielsens faglige udvikling, men medarbejderne har i høj grad været med til at skabe et
miljø, hvor hun samtidig har udviklet sig personligt, fortæller hun:
”Jeg har lært, at kritik ikke behøver at være dårligt, og ikke er noget
jeg skal banke mig selv i hovedet over – tværtimod er det en styrke
at kunne forbedre sig. Ligeledes vælter jeg ofte i roser over mit
gode humør, min arbejdsindsats og især mit servicegen og omsorg
over for mine kollegaer. Alt sammen giver mig bare en indre ro og
lykke over, at jeg faktisk er god til noget og er accepteret som den
person jeg er.”
East Metal
Rybners Handelsskole | 19
Rybners\Handelsskolen\Foldere\HS folder 25082016
Rybners Handelsskole • Svendsgade 19-21 • 6700 Esbjerg • Tlf. 7913 4511 • www.rybners.dk