Brukermøte 2016

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Modellering av jordlag og berg i NovapointDCM
Leif Andersson, Vianova GeoSuite
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Undertittel
Tips & triks for arbeid med terrengmodeller i jord og for berg i NovapointDCM.
Hvordan genererer vi modeller via data fra GeoSuite?
Hvordan kontrollerer og korrigerer vi modellene?
Vi ser på berg i dagen, konflikter med flater som skjærer hverandre samt
attributtfiltrering for å teste alternativer.
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Disclamer
This presentation outlines Trimble Civil Engineering & Construction Division’s
general product direction. It is for information purposes only and is not to be
integrated into any contract. It is not a commitment for the delivery of any material,
code or functionality. Do not rely upon it in making purchasing decisions. Trimble
Civil Engineering & Construction Division reserves the right and discretion for the
development, release, scheduling or discarding of any features or functionality
described for Trimble CE & C Division’s products.
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Bergmodell og lag i undergrunn
Hvis du har lastet Geotekniken i Novapoint DCM er en modell for berg eller lag i
undergrunn bare to klikk unna. Hvor lett det kan være!
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Virkelighet
Men virkeligheten er sjelden enkelt.
Så vi trenger å forbedre og endre modeller. Vi må nesten alltid å gjøre dette er fordi
vi har en så begrenset og usikre datasett.
Har vi en modell som vi kan ta ansvar for det er nok sjelden ideell for to tastetrykk .
Nå vil vi vise deg hva som er tilgjengelig for å møte virkeligheten av NovapointDCM
og GeoSuite
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
No Fancy Demo
Følgende bilder er å demonstrere teknologi og muligheter
Bare geoteknikk - Ingenting fra andre disipliner og ingen orthofoton
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Triangulering
Lange trekantsidene , Innstillinger
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Ytre avgrensning
Jordlag har sjelden data for hele modellen. Foruten lange trekantsidene , er det ofte
nyttig å bruke grenser. I NovapointDCM 19.35 må grense være ett objekt, opprettet
i AutoCAD.
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Redigering støttepunkter
Tegn lengdeprofiler og redigering i AutoCAD
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Redigering støttepunkter
Punkter er også lagret i Novapoint DCM - deretter oppdatere leire lag
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Nyheter i versjon 15.1 og Novapoint DCM 19.30FP2/FP3
Nå er det tre nye attributt for tolkning i GeoSuite. Løser problemet med flere lag av
det samme materiale.
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Nyheter i versjon 15.1 og Novapoint DCM 19.30FP2/FP3
Når vi opprette lag i NovapointDCM kan vi filtrere på disse attributtene
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Utskiftningsmasse
Vi har både torv og leire, og begge disse skal graves bort. I noen deler er bare torv,
i andre bare leire. Vi skaper et nytt lag hvor vi tar den laveste flaten.
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Antatt berg/fjell
Dette innebærer import av data fra KOF fil, og kan være forskjellig, og er ikke
begrenset til sannsynligvis fjell.
1. Eksport KOF GeoSuite
2. Import NovapointDCM
3. Sett attributter NovapointDCM
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai
Transforming the way the world works
NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 | BERGEN, 10.-12. mai