22. september 2016

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal
Fra:
22.09.2016
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
22.09.2016
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 14/00761-11 Korrigering av kontraktsperiode
Sak:
Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Seksjon for personaladministrasjon og
organisasjonsutvikling /Marianne Stople
Dok. dato:
20.09.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
312.65
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01483-5 Søknad om innpass - MET10
Sak:
Innpass
Avsender:
Benedicte Simensen
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Josefin Styve
Dok. dato:
24.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01483-6 Søknad om innpass - MAT10
Sak:
Innpass
Avsender:
Benedicte Simensen
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Josefin Styve
Dok. dato:
23.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
N, 16/00106-12 Anmodning om midlertidig tilsetting
Sak:
Midlertidig tilsetting som forskningsassistent
Mottaker:
Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling /Susanne Sulen
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
Offl § 14 første ledd
Saksbehandler:
Forskningsadministrativ avdeling /Bente Hoddevik
Ulvestad
Dok. dato:
01.09.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
212.34
Avskrevet:
27.09.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
X, 16/00106-13 Godkjenning av anmodning
Sak:
Midlertidig tilsetting som forskningsassistent
Mottaker:
Forskningsadministrativ avdeling /Bente Hoddevik Ulvestad
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
Offl § 14 første ledd
Saksbehandler:
Seksjon for personaladministrasjon og
organisasjonsutvikling /Susanne Sulen
Dok. dato:
21.09.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
212.34
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01527-1 Bekreftelse - masterutredning
Sak:
Masterutredning
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Studieadministrativ avdeling
Dok. dato:
22.09.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
333.3
Avskrevet:
Norges Handelshøyskole - Offentlig journal
Fra:
22.09.2016
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
22.09.2016
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/01577-3 Invitasjon til NOKUTs høringskonferanse 30. september
Sak:
NOKUTs studietilsynsforskrift
Avsender:
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studieadministrativ avdeling
Dok. dato:
21.09.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02309-5 Arbeidsavtale i retur - aksept. Periode 1.7.2016 - 31.12.2016
Sak:
Tilsetting i midlertidig forskerstilling ved Skattesenteret
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Seksjon for personaladministrasjon og
organisasjonsutvikling /Wibeche Dahl
Dok. dato:
21.09.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
212.14
Avskrevet:
22.09.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/02388-12 Søknad om innpass - BED5
Sak:
Innpass
Avsender:
Kahni Ghareb Ismail
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Josefin Styve
Dok. dato:
23.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02392-10 Søknad om innpass - SOL3
Sak:
Innpass
Avsender:
Gotfred Andenes
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Josefin Styve
Dok. dato:
23.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02424-2 Søknad om innpass - MET3
Sak:
Innpass
Avsender:
Frida Leiren Rasch
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Josefin Styve
Dok. dato:
24.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02428-2 Søknad om innpass - MET2
Sak:
Innpass
Avsender:
Elise Føyen
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Josefin Styve
Dok. dato:
24.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Norges Handelshøyskole - Offentlig journal
Fra:
22.09.2016
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
22.09.2016
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/02428-3 Søknad om innpass - MET1
Sak:
Innpass
Avsender:
Elise Føyen
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Josefin Styve
Dok. dato:
24.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02439-11 Søknad om innpass - SAM2
Sak:
Innpass
Avsender:
Espen Blaker
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Stine Hundsnes
Dok. dato:
24.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02451-2 Søknad om innpass - MAT10
Sak:
Innpass
Avsender:
Ingvild Victoria Scholes Stautland
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Stine Hundsnes
Dok. dato:
23.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02453-1 Søknad om innpass - UTV020
Sak:
Innpass
Avsender:
Elin Ødegaard Nordheim
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Stine Hundsnes
Dok. dato:
24.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02464-1 Søknad om innpass - MRR412
Sak:
Innpass
Avsender:
Anneline Åsheim
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Stine Hundsnes
Dok. dato:
25.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02468-10 Søknad om innpass - RET1
Sak:
Innpass
Avsender:
Henriette Veronika Hallaråker Dale
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Stine Hundsnes
Dok. dato:
28.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Norges Handelshøyskole - Offentlig journal
Fra:
22.09.2016
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
22.09.2016
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/02496-5 Søknad om innpass - SAM1
Sak:
Innpass
Avsender:
Erlend Sundelin
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Stine Hundsnes
Dok. dato:
30.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02497-1 Søknad om innpass - SAM1
Sak:
Innpass
Avsender:
Negin Kafili
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Josefin Styve
Dok. dato:
23.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02497-2 Søknad om innpass - RET1
Sak:
Innpass
Avsender:
Negin Kafili
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Josefin Styve
Dok. dato:
23.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02498-1 Søknad om innpass - IKE1
Sak:
Innpass
Avsender:
Julie Gjellesvik Sønnervig
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Josefin Styve
Dok. dato:
23.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02499-1 Søknad om innpass - MET1
Sak:
Innpass
Avsender:
Martin Kaland Sture
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Josefin Styve
Dok. dato:
23.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02500-1 Søknad om innpass - MET3
Sak:
Innpass
Avsender:
Matthieu Gabriel-Antoine Kjerl Carron
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for opptak /Josefin Styve
Dok. dato:
23.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
336
Avskrevet:
Norges Handelshøyskole - Offentlig journal
Fra:
22.09.2016
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
22.09.2016
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/02510-1 Feriegrunnlag
Sak:
Overføring av ferie
Avsender:
Konkurransetilsynet /Edel Trengereid
Journaldato:
22.09.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for økonomi /Marit Borsholm
Dok. dato:
21.09.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
252.3
Avskrevet: