Kontaktinformasjon

VMS Porsgrunn AS
Adresse:
Vadbakken 4
3920 PORSGRUNN
[email protected]
Telefonnr.
Telefaksnr.
Daglig leder
Regnskap
Lagerleder
Lagermedarbeider
Serviceleder
Hjullaster/dumper
Serviceledere
Gravemaskin/Verksted
Serviceledere anlegg
Lasse Kittilsen
[email protected]
Lise Kårstein
[email protected]
Jørn Larsen
[email protected]
Audun Boklund
[email protected]
Kristin Sundberg
[email protected]
Bjørn Vindal
[email protected]
Jarann Strand
[email protected]
Tor Åge Stenberg
[email protected]
35 57 29 00
35 57 29 01
Telefon
90 58 13 49
92 09 21 07
97 58 36 38
41 46 04 66
48 85 41 49
90 59 57 42