Program för Seniorveckan

PROGRAM
SENIORVECKA I HÄLLEFORS
AKTIVITETER FÖR DIG SOM ÄR SENIOR
3-7 OKTOBER 2016
VAD ÄR SENIORVECKAN ”BÄTTRE BALANS GE MATEN EN CHANS”
Seniorveckan utgår från den nationella kampanjen ”Balansera mera” som pågår under oktober
månad. Året tema är mat, motion och mediciner. Under dess veckor erbjuder olika aktörer i
samverkan in till föreläsningar, öppet hus, prova-på aktiviteter samt erbjuder möjlighet att träffa
personal från olika kommunala och ideella verksamheter.
Grundbudskapet under seniorveckan är att förhindra och förebygga fallolyckor då många av dessa
går att förhindra. Varje år vårdas ca 50.000 personer över 65 år på sjukhus till följd av en
fallolycka. Med enkla balansövningar och genom att hitta balansen i kylskåp och medicinskåp kan
fallolyckor förebyggas i vardagen.
MÅNDAG 3 OKTOBER
10.00 - 11.00 Frågestund med kommunens sjuksköterska Lola Olsson kring ”Äldre och läkemedel”
Plats: Trygghetsboende Grythyttan
Med stigande ålder sker förändringar i kroppen. Det påverkar hur läkemedel tas upp och försvinner från
kroppen. Läkemedlen kan till exempel dröja sig kvar längre i kroppen. Det kan i sin tur medföra att halten
av läkemedlet kan bli för hög. Det kan öka risken för biverkningar, som till exempel ökad fallrisk.
14.00 - 16.00 Stationsträning med fokus på balansövningar
Plats: Vårdcentralens lokaler för sjukgymnastik
Balansövningar, tre sjukgymnaster kommer att finnas tillgängliga för instruktion, stöd och tips.
14.00 - 15.30 Boule
Plats: Lindholmstorpet
Det är en grupp pigga pensionärer som spelar boule återkommande och bjuder in till delaktighet.
14.00 - 15.00 Frågestund med kommunens sjuksköterska Lola Olsson kring ”Äldre och läkemedel”
Plats: Trygghetsboende Björkhaga ”Smeden”
Med stigande ålder sker förändringar i kroppen. Det påverkar hur läkemedel tas upp och försvinner från
kroppen. Läkemedlen kan till exempel dröja sig kvar längre i kroppen. Det kan i sin tur medföra att halten
av läkemedlet kan bli för hög. Det kan öka risken för biverkningar, som till exempel ökad fallrisk.
TISDAG 4 OKTOBER
(Kanelbullensdag då bjuds det på bullar på boenden och till våra omsorgstagare som har matlådor)
10.00 - 12.00 ”Starka ben och bra balans”
Plats: Trygghetsboendet Gamla Björkhaga
Träning och övningar för hemmabruk. Välkommen att kolla din balans och få tips på bra övningar att göra
hemma. Arbetsterapeuterna från dagrehab i Storå gör en turné i norra länsdelen och finns på besök i
Hällefors i dag tillsammans med kommunens fantastiska ”ruskor” det vill säga undersköterskor med
inriktning på rehabilitering. Gratis prova på gruppträng för alla seniorer med eller utan rollator. Med
anledning av ”Kanelbullensdag” bjuder på fika. Välkomna!
13.00 - 15.00 ”Starka ben och bra balans
Plats: Trygghetsboendet Grythyttan
Träning och övningar för hemmabruk. Välkommen att kolla din balans och få tips på bra övningar att göra
hemma. Arbetsterapeuterna från dagrehab i Storå gör en turné i norra länsdelen och finns på besök i
Grythyttan på eftermiddagen tillsammans med kommunens fantastiska ”ruskor” det vill säga
undersköterskor med inriktning på rehabilitering. Gratis prova på gruppträng för alla seniorer med eller
utan rollator. Med anledning av ”Kanelbullensdag” bjuder på fika. Välkomna!
ONSDAG 5 OKTOBER
FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Utifrån att Hällefors är ett finskt förvaltningsområde kommer måltidsenheten att anamma detta genom att
servera en traditionell finsk maträtt:
Servera Karelsk köttgryta (Karjalan paisti) till både omsorgstagare på våra boenden och de som har
matdistribution.
09.00 - 10.00 Medicinsk yoga.
Plats: Folkets Hus
Anordnas av Åsa Mattsson från SPF. Aktiviteten kommer att vara en anpassad form av yoga som lämpar sig
väl för äldre.
09.30 - 10.30 Stavgång
Plats: Hurtigtorpet
Anordnas av Hällefors Orienteringsklubb. Aktiviteten är inom deras ordinarie utbud, men det finns en
möjlighet att dela in gruppen utifrån hur fort man vill gå. De som vill gå i raskare takt kan göra det medan
de som vill gå och prata kan göra det. Ta gärna med stavar då möjligheten att låna utrustning är begränsad.
Det går dock alldeles utmärkt att gå utan stavar om någon vill det.
10.00 - 11.00 ”Lättgympa/sittgympa”
Plats: Folkets Hus
Anordnas av Karin Herou. Aktiviteten kommer vara en lätt form av gymnastik anpassad för äldre och vissa
moment kommer utföras sittande.
13.00 - 15.00 Promenadbingo och trekamp
Plats: Utgångspunkten för aktiviteten är Folkets Hus (även om aktiviteten utförs utomhus)
Anordnas av Korpen. Promenadbingo är en promenad där ett spel i bingo utförs under tiden (som
tipspromenad men med bingobrickor och siffror i stället för frågor). Trekampen består av stövelkastning,
lovsjöspel samt att kasta ärtpåsar.
Det bjuds på frukt till deltagarna på aktiviteterna som är i Folkets Hus
14.00 - 16.00 Bowling
Plats: Bowlinghallen
Möjlighet för äldre att prova bowling och representanter från föreningen kommer finnas på plats för att
kunna visa och hjälpa till.
TORSDAG 6 OKTOBER
ANHÖRIGDAGEN
Anhöriga eller närstående till personer med ohälsa har en hög risk att drabbas av psykisk ohälsa.
Anhöriga löper större risk att inte hinna med arbete eller skola, att behöva gå ner i tid på arbetet eller
få sänkt livskvalitet i allmänhet – till följd av vårdgivandet. Ju mer vård och omsorg som brukaren
behöver desto mer krävs av den som är anhörig. Samtidigt väljer många att vårda en anhörig eller
närstående eftersom man ser att personen får bra vård och att det ger en trygghet i att man vet vem
som vårdar personen. Det här är någonting som uppmärksammas mer och mer och anhöriga har fått
en egen dag i kalendern, nämligen Nationella Anhörigdagen den 6 oktober.
10.00 - 15.00 Öppet hus på Dagomsorgens Linden
Plats: Linden (Markplan södra delen av Björkhaga Stationsvägen 9)
Vi vill gärna visa vår fantastiska verksamhet gällande anhörigstöd, där möter ni Catharina och Carina som är
anhörigstödjare, passa på och kom och fika med oss och ta del av vår verksamhet.
Vi bjuder på fika!
FREDAG 7 OKTOBER
10.00 - 12.00 Öppet hus “Framtidens äldre mat. Mål och vision?”
Plats: Folkets Hus
Välkommen att lyssna på kostchef, nutritionist och tandhygienist och prata mat, måltider och munhälsa.
Frågor som kommer att beröras är:
•
•
•
•
Hur jobbar Hällefors kommun med måltider för äldre i särskilda boenden och till de äldre som bor
kvar hemma
Framtidens äldremat
Lokala råvaror
Munhälsa och nutrition
Fredag lunch
Tema ”Skördetid” för måltiden för kommunens lunch på våra äldreboenden och för de som har
matdistribution.