TIL FORENINGENS MEDLEMMER Arendal, den 5 jan. 2017 Det

TIL
FORENINGENS MEDLEMMER
Arendal, den 5 jan. 2017
Det innkalles herved til årsmøte i Arendal JFF
Lørdag den 25. februar, kl 1800
i Heimtun’s lokaler, Brekka/Arendal.
SAKSLISTE
1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av innkallingens lovlighet
3. Valg av ordstyrer
4. Valg av to repr. til å undertegne protokollen
5. Årsmeldinger
6. Regnskap
7. Styrets budsjettforslag
8. Kontingent for 2018
9. Innkomne saker
10. Valg
11. Valg av to utsendinger til årsmøtet i Fylkeslaget
Saker til behandling må sendes skriftlig, eller på e-post til styret, innen 4. februar
2017. Adresse: Arendal JFF, Pb. 71, 4801 Arendal, eller e-post adr.: [email protected]
Vår tradisjonelle torskemiddag serveres etter årsmøtet.
Årets middag koster 300,- inkludert en valgfri drikke til middagen.
Påmelding til : Øyvind Johansen mobil: 916 73 439 innen 11 februar 2017
Heimtun har ikke skjenkerett, derfor må hver person ta med seg det som trengs til en
festlig kveld. Velkommen skal du/dere være.
STYRET
Retur:
Arendal JFF
Postboks 71
4801 ARENDAL