5112/17 KH/np 1 GIP 1B Lagstiftningsöverläggningar – Förslag till

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 13 januari 2017
(OR. en)
5112/17
PTS A 1
A-PUNKTSLISTA
Ärende:
3513:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD
(utrikes frågor)
Datum:
Plats:
16 januari 2017
RÅDET EUROPABYGGNADEN Rue de la Loi, 155 1048 BRYSSEL
Lagstiftningsöverläggningar
–
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom
en förlängning av programmet för perioden 2018–2020 (första behandlingen)
=
Allmän riktlinje
15081/16 ECOFIN 1147 STATIS 102 CODEC 1784 IA 122
15080/16 ECOFIN 1146 STATIS 101 CODEC 1783 IA 121
godkänt av Coreper II den 20 december 2016
5112/17
KH/np
GIP 1B
1
SV