Luther for swingende_a3

KONSERT:
Luther for
swingende
Østre Toten Storband
med Pastor Wang
solist: Maria Helene Danielsson
Fredag 24. mars kl.19: Totenviken kirke
Lørdag 25. mars kl.18: Hov kirke
Søndag 26. mars kl.18: Gjøvik kirke
Bill kr 200,- på www.ticketmaster.no (+ avg.)
og ved inngang.
Arr: Ø. Toten Storband i samarbeid med menighetsrådene