Invitasjon Technoport 2017

BLIMEDTILTECHNOPORTITRONDHEIM7.–9.MARS!
TechnoporterNorgesstørstekonferanseinnenstartups,techoginnovasjon.
KristiansandkommunearrangererfellesturtilTrondheimogde6FØRSTEpåmeldte
GRÜNDEREfårGRATISkonferansepass!Egetprogramtirsdag7.marsmedbl.a.
omvisningerogmøtermedlokalegründere.Konferanseonsdagogtorsdagmed
startupexpo,showcases,internasjonaleforedragsholdere,networkingogmyemoro!
PROGRAM
Tirsdag7.mars:
Kl.07:00:AvreisemedNorwegianfraKjevik(anbefaltflight)
Kl.11:30:LunsjpåRockheim
Kl.13:00:InnovationtouriTrondheim
Kl.17:00:MiddaghosBEARbrew&pizza-kafeenpåDIGS
Kl.18:00:TechnoportWarm-UppåDIGSforstartups++
Onsdag8.mars:
TechnoportConference-dag1.
Registreringfra08:30.Programstart09:30.
Konferanseheledagenogmiddagpåkvelden
Sted:ClarionHotel&Congress
Torsdag9.mars: TechnoportConference-dag2.Programstart10:00.
AnbefalthjemreisedirektemedWiderøefraVærneskl.18:25
(landerpåKjevik19:50).
PRISER:
-Billett:De6førstepåmeldtefårgratiskonferansepass.Ettpassperfirma.
(ordinærprisforgründere:kr.2400,-)
-Reise:7.mar.kl.07:00(Norwegian).Anbefaltretur:tor.9.mar.kl.18:35(Widerøe).
-Hotell:SpesialavtalemedClarionHotel&Congress.1020,-/1220,-pr.natt.
(Rimeligealternativer:FeksP-HotelsBrattøraogBestWesternChesterfield)
MÅLMEDTUREN:
-Byggenettverkmedandregründereogpotensiellekunderogsamarbeidspartnere
-Møtespennendenasjonaleoginternasjonalefagfolkoginvestorer
-Inspirasjon,læring,nyeideer,nyebusinesskontakterogpromotering
-Bligodtkjentinnadigruppaoghamyemoro!
KLARFORGRÜNDERTUROGGRATISPASSTILTECHNOPORT2017?
SendmailtilØysteinTønnessenpå[email protected]
HUSK:Begrensetantallplasserogførstemanntilmølla!