2. Forslag_til_bedriftsmedlemskontingent_for_2018 - Salgs

Forslag til endring av medlemskontingent
bedriftsmedlemmer for 2018
Bakgrunn:
SRF har med jevne mellomrom behov for en gjennomgang av pris og struktur på
medlemskontingenten. Kontingenten er en viktig inntekt for SRF og utgjør 50 % av
totalinntektene. Sett i sammenheng med at kostnadene øker besluttet styret å opprette en
komité bestående av nestleder Therese Rygg, styremedlemmene Silje Ulla-Zahl og Anita Nybø
samt Mariell Sæternes og Hans Martin Opsal fra ledelsen til å vurdere endringer i
medlemskontingent, pris og struktur. Dette for at økonomien skal være god nok til å sikre at
drift og arrangementer holdes på det profesjonelle nivået vi ønsker for foreningen og våre
medlemmer.
Kontingent bedriftsmedlemskap:
Ved et bedriftsmedlemskap i SRF er i utgangspunktet alle ansatte i bedriften medlem og kan
benytte seg av våre ca 25 årlige arrangementer og tilbud.
Kontingentsatsene har de 6 siste årene kun blitt justert opp med KPI og vi må tilbake til 2010
for å finne en økning større enn dette.
Nåværende satser er som følger:
1-10 ansatte kr 3 750
11-50 ansatte kr 6 350
51-200
ansatte kr 9 500
200 + ansatte kr 12 500
Gründermedlemskap kr 1 500
Forslag til endring av medlemskontingent for 2018 for bedriftsmedlemmer:
Det foreslås for årsmøte å øke medlemskontingent for bedriftsmedlemmer til kr:
1-10 ansatte kr 4 900
11-50 ansatte kr 6 900
kr 13 500
Gründermedlemskap kr 1 500
51-200 ansatte kr 9 900
200 + ansatte
Selv med disse satsene vil kontingenten ligge i underkant av tilsvarende foreninger lokalt og
nasjonalt. Økningen vil med et forsiktig anslag føre til en økt inntekt for SRF i størrelsesorden
kr 200 000.
Forslaget til kontingent økningen ble fremmet styret 12. januar 2017 hvor det fikk enstemmig
oppslutning og fremlegges for foreningens ordinære årsmøte 21. mars 2017 for behandling.
Bergen 15. februar 2017
Therese Rygg
Silje Ulla Zahl
Anita Nybø Mariell Sæternes Hans Martin Opsal
Salgs- og Reklameforeningen | Enhjørningsgården 1 | 5003 Bergen | T: +47 55 32 17 17 | E: [email protected] | srf.no