Resultater Åpent KM Buskerud NSF 15m

Kongsberg skytterlag
KM Buskerud og åpent NSF 15m
Stevne: Åpent KM Buskerud NSF 15m
Skyteprogram: 30- og 45-skudd frigevær, samt 30-skudd standardgevær
Arrangør: Numedal sportsskyttere
Dato: 07.03.2017
Sted: Stevningsmogen, Lampeland
Stevnenr.: 1707313
Elektronikk: KTS MPX97
Stevneleder: Ola Fosshaug
Dommere: Ola Fosshaug, Gunn Heidi Sønsterud Haugen
Elektronikkdommere: Ola Fosshaug, Gunn Heidi Sønsterud Haugen
Antall deltagere: 7 standardgevær + 12 frigevær
Premiering: KM-medlajer + 100% preiemring i U-klassene
15m
30-skudd liggende U12
Pl. Navn
1. Dagrun Laugerud Skaug
15m
2-S
47
3-S
47
4-S
50
5-S
48
6-S
47
30-sk
288 (2*)
Klubb
Numedal SSK
1-S
50
2-S
50
3-S
50
4-S
50
5-S
50
6-S
50
30-sk
300 (17*)
1-S
49
2-S
50
3-S
49
4-S
50
5-S
50
6-S
49
30-sk
297 (8*)
1-S
48
2-S
49
3-S
49
4-S
50
5-S
48
6-S
47
30-sk
291 (7*)
30-skudd Standard A
Pl. Navn
1. Kim Andre Lund
15m
1-S
49
30-skudd liggende U14
Pl. Navn
1. Annbjørg Laugerud Skaug
15m
Klubb
Numedal SSK
Klubb
Numedal SSK
30-skudd Standard B
Pl. Navn
1. Ola Fosshaug
Leon - Resultatprogram
Klubb
Numedal SSK
Side 1
Kongsberg skytterlag
KM Buskerud og åpent NSF 15m
15m
30-skudd Standard K1
Pl. Navn
Klubb
1. Christine Lind
Numedal SSK
2. Gunn Heidi Sønsterud Haugen
Numedal SSK
15m
5-S
50
48
6-S
50
47
30-sk
299 (9*)
289 (7*)
1-S
49
2-S
48
3-S
49
4-S
49
5-S
50
6-S
50
30-sk
295 (7*)
Klubb
Numedal SSK
Numedal SSK
1-S
47
45
2-S
48
47
3-S
45
48
4-S
46
45
5-S
47
50
6-S
49
44
30-sk
282 (4*)
279 (3*)
Klubb
Numedal SSK
1-S
49
2-S
50
3-S
49
4-S
49
5-S
50
6-S
50
7-S
50
8-S
49
9-S
50
45-sk
446 (24*)
Klubb
Numedal SSK
1-S
50
2-S
50
3-S
49
4-S
47
5-S
50
6-S
49
7-S
50
8-S
49
9-S
50
45-sk
444 (11*)
Klubb
Numedal SSK
45-skudd B
Pl. Navn
1. Ola Fosshaug
15m
4-S
50
48
45-skudd A
Pl. Navn
1. Kim Andre Lund
15m
3-S
50
50
30-skudd U16
Pl. Navn
1. Trym Blegeberg Skibrek
2. Eirik Sylte
15m
2-S
49
47
30-skudd Standard V45
Pl. Navn
1. Stein Martinsen
15m
1-S
50
49
45-skudd K1
Pl. Navn
Leon - Resultatprogram
Klubb
Side 2
Kongsberg skytterlag
KM Buskerud og åpent NSF 15m
1. Christine Lind
Numedal SSK
2. Gunn Heidi Sønsterud Haugen
Numedal SSK
15m
5-S
50
47
6-S
49
48
7-S
50
47
8-S
50
48
9-S
49
47
45-sk
448 (20*)
427 (6*)
Klubb
Numedal SSK
1-S
47
2-S
48
3-S
47
4-S
49
5-S
50
6-S
47
7-S
48
8-S
46
9-S
47
45-sk
429 (6*)
Klubb
Numedal SSK
1-S
50
2-S
49
3-S
49
4-S
48
5-S
49
6-S
47
7-S
50
8-S
50
9-S
48
45-sk
440 (8*)
Klubb
Numedal SSK
Numedal SSK
1-S
48
47
2-S
48
47
3-S
43
49
4-S
47
44
5-S
50
45
6-S
46
48
7-S
44
46
8-S
46
45
9-S
46
45
45-sk
418 (5*)
416 (4*)
1-S
50
49
2-S
50
47
3-S
50
47
4-S
50
50
5-S
50
48
6-S
50
47
30-sk
300 (17*)
288 (2*)
1-S
50
46
2-S
50
49
3-S
50
48
4-S
50
47
5-S
50
47
6-S
49
48
7-S
50
47
9-S
49
47
45-sk
448 (20*)
427 (6*)
KM 30-skudd U liggende
Pl. Navn
1. Annbjørg Laugerud Skaug
2. Dagrun Laugerud Skaug
15m
4-S
50
47
45-skudd V70
Pl. Navn
1. Gunnar Huslænde
2. Ragnar Lund
15m
3-S
50
48
45-skudd V65
Pl. Navn
1. Arne Aaland
15m
2-S
50
49
45-skudd V45
Pl. Navn
1. Stein Martinsen
15m
1-S
50
46
Klubb
Numedal SSK
Numedal SSK
KM 45-skudd K
Pl. Navn
Klubb
1. Christine Lind
Numedal SSK
2. Gunn Heidi Sønsterud Haugen
Numedal SSK
Leon - Resultatprogram
8-S
50
48
Side 3
Kongsberg skytterlag
KM Buskerud og åpent NSF 15m
15m
KM 45-skudd M
Pl. Navn
1. Kim Andre Lund
2. Ola Fosshaug
15m
Pl.
1.
2.
3.
4.
5.
3-S
49
49
4-S
49
47
5-S
50
50
6-S
50
49
7-S
50
50
8-S
49
49
9-S
50
50
45-sk
446 (24*)
444 (11*)
Klubb
Numedal SSK
1-S
47
2-S
48
3-S
47
4-S
49
5-S
50
6-S
47
7-S
48
8-S
46
9-S
47
45-sk
429 (6*)
Klubb
Numedal SSK
1-S
50
2-S
49
3-S
49
4-S
48
5-S
49
6-S
47
7-S
50
8-S
50
9-S
48
45-sk
440 (8*)
1-S
48
47
2-S
48
47
3-S
43
49
4-S
47
44
5-S
50
45
6-S
46
48
7-S
44
46
8-S
46
45
9-S
46
45
45-sk
418 (5*)
416 (4*)
KM 45-skudd V70
Pl. Navn
1. Gunnar Huslænde
2. Ragnar Lund
15m
2-S
50
50
KM 45-skudd V65
Pl. Navn
1. Arne Aaland
15m
1-S
49
50
KM 45-skudd V45
Pl. Navn
1. Stein Martinsen
15m
Klubb
Numedal SSK
Numedal SSK
Klubb
Numedal SSK
Numedal SSK
30-skudd Standard Alle klasser
Navn
Klubb
Christine Lind
Numedal SSK
Kim Andre Lund
Numedal SSK
Stein Martinsen
Numedal SSK
Ola Fosshaug
Numedal SSK
Gunn Heidi Sønsterud Haugen
Numedal SSK
Leon - Resultatprogram
Kl.
K1
A
V45
B
K1
1-S
50
49
49
48
49
2-S
49
50
48
49
47
3-S
50
49
49
49
50
4-S
50
50
49
50
48
5-S
50
50
50
48
48
6-S
50
49
50
47
47
30-sk
299 (9*)
297 (8*)
295 (7*)
291 (7*)
289 (7*)
Side 4
Kongsberg skytterlag
KM Buskerud og åpent NSF 15m
15m
Pl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
45-skudd Alle klasser
Navn
Klubb
Christine Lind
Numedal SSK
Kim Andre Lund
Numedal SSK
Ola Fosshaug
Numedal SSK
Arne Aaland
Numedal SSK
Stein Martinsen
Numedal SSK
Gunn Heidi Sønsterud Haugen
Numedal SSK
Gunnar Huslænde
Numedal SSK
Ragnar Lund
Numedal SSK
Leon - Resultatprogram
Kl.
K1
A
B
V65
V45
K1
V70
V70
1-S
50
49
50
50
47
46
48
47
2-S
50
50
50
49
48
49
48
47
3-S
50
49
49
49
47
48
43
49
4-S
50
49
47
48
49
47
47
44
5-S
50
50
50
49
50
47
50
45
6-S
49
50
49
47
47
48
46
48
7-S
50
50
50
50
48
47
44
46
8-S
50
49
49
50
46
48
46
45
9-S
49
50
50
48
47
47
46
45
45-sk
448 (20*)
446 (24*)
444 (11*)
440 (8*)
429 (6*)
427 (6*)
418 (5*)
416 (4*)
Side 5