Frilufts-Info uke 5

Frilufts-Info uke 5
Ukene går fort. Her er ukens Frilufts-Info:
Kontaktperson i Vadsø og Berlevåg
De administrative kontaktpersonene er ”gull verdt” for hvor godt vi lykkes rundt om i kommunene.
Nå har Vadsø endelig fått på plass sin administrative kontaktperson. Runar Unhjem heter han.
Nytilflyttet fra Trondheim og klar for å gjøre en innsats for friluftsliv, folkehelse og mer til i Vadsø.
Også Berlevåg har fått ny kontaktperson etter at Kenneth Hammari ble hundre prosent lærer. Julie
Slapø Moe jobber i dag som lærer ved Berlevåg skole. Julies profil på Facebook viser at Berlevåg og
friluftsrådet har fått en medarbeider som trives å være ute.
Dette betyr at administrasjonsgruppa ser slik ut:
Alta: Gjermund Abrahamsen Wik
Berlevåg: Julie Slapøe Moe
Båtsfjord: Guri Ulvik Martinsen
Gamvik: Elna Helene Nilsen
Hasvik: foreløpig ikke medlem
Hammerfest: Torild Ebeltoft
Karasjok: Arnulf Soleng
Kautokeino: Marit Inger Bongo Eira
Kvalsund: Aina Holmgren
Lebesby: foreløpig ikke medlem
Loppa: Cathrine Jensen
Måsøy: Tone Hilde Faye i påvente av at ny person blir ansatt
Nesseby: Ole Petter Skoglund
Nordkapp: Cristel Lindholm (politisk behandling kommende uke)
Porsanger: Irmelin Klemetzen
Sør-Varanger: Kjerstin Møllebakken
Tana: Svein Ottar Helander
Vadsø: Runar Unhjem
Vardø: Reidulf Ervik
Utlysning stilling
De fleste har kanskje fått med seg at friluftsrådet nå har lyst ledig stilling. Foreløpig satser vi på en
kampanje til brukere av Facebook i Finnmark, Nav og kommunenes hjemmesider. Disse kommunene
har så langt lagt ut stillingen på sine nettside: Hammerfest, Kautokeino, Tana og Sør-Varanger. Noen
jeg har oversett? Bidra gjerne slik at vi får flest mulig søkere. Utlysningsteksten følger vedlagt.
Søknad om tilskudd
Denne uken gikk fristen ut for å søke tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune. FL har styremøte
kommende uke. Da skal de gjøre første behandling av årets søknader. Det er de to instansene som er
de viktigste når det gjelder tilskudd. Vedlagt følger en oversikt som viser hvordan det ligger an så
langt.
Turskiltprosjektet neste
Ikke glem at neste frist er 15. februar. Innen 12. februar må jeg få en oversikt fra dere som viser
hvilke turløyper dere ønsker at vi skal søke tilskudd til å få skiltet.
Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling
Vi vet ikke om det blir anledning til å søke tilskudd også i år. Dette var et populært tiltak i fjor.
Forhåpentligvis åpner det seg en tilsvarende mulighet også i år. Se gjerne dette innslaget fra NRK
som viser hvordan Nesseby gjorde det i fjor:
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/DKTR99080316/03-08-2016#t=8m40s
Legger ved den utmerkete rapporten fra Berlevåg (som vil bli presentert på en konferanse i Tromsø
til uka). Hent gjerne ideer fra hvordan Berlevåg jobbet med strandrydding.
Kontaktmøter
Det jobbes med å få til møter i Vadsø og Porsanger. Muligens blir det tur til sistnevnte den 14. feb.
Det jobbes også med å få til en plan for besøk til flere av de andre kommunene i løpet av vinteren og
våren.