Kurs og akademi vår 2017 base 4 filetype pdf

Aktivitetstilbud
Base 4 vår 2017
Til alle elever, foreldre og foresatte på base 4
Vi starter høsten med denne kurskatalogen der du finner oversikt
over hvilke akademier og kurs det er mulig å melde seg på i år. Alle
kan melde seg på, men pass på at de ikke kolliderer med hverandre!
Det er et begrenset antall plasser på de ulike akademiene og kursene
dermed gjelder «førstemann til mølla» prinsippet også i år.
Årets aktiviteter:
Dette semesteret vil aktivitetene fortsatt være inndelt i akademier,
kurs og klubb.
Akademi:
Et akademi er en aktivitet som går over en lengre periode. Her får
elevene gå i dybden på et emne. Her er det påmelding og eleven
binder seg til akademiet hele semesteret. Påmelding via link.
Kurs:
Et kurs er en aktivitet som varer over en kortere periode. Her får
elevene et innblikk i en aktivitet. Påmelding via link.
Klubb:
Klubb er et læringsstøttende aktivitetstilbud man ikke trenger å
melde seg på. Klubbaktivitetene kommer til å variere fra uke til uke
og vil foregå på basen eller ute. På torsdager kommer det til å være
klubb i gymsalen med læring gjennom fysisk aktivitet.
Frist for påmelding er fredag 20. januar.
Link til påmeldingskjema: https://goo.gl/forms/1UUNNU4pI1jBx6mJ3
Spørsmål angående tilbudet eller påmeldingsskjema kan sendes til
[email protected]
Akademi: Kunst og design
Uke 5-22
Kursleder: Samira
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Samira er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og har hatt ansvaret
for hobby og kunst & design på Munkerud Aktivitetsskole i en
årrekke.
Uke 5-22
Mandag
14.30-16.00
20 plasser
Uke 5-22
Onsdag
14.30-16.00
20 plasser
Barna arbeider med ulike teknikker og materialer og bruker sin
kreative tenkning til å forme f.eks. et bilde . Vi lager også utstillinger
der vi viser fram det vi har laget.
Også dette semesteret kommer vi til å ha denne aktiviteten sammen
med elevene på 3. trinn.
Akademi: Dans
Uke 5-22
Kursleder: Rachel
Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Rachel er utdannet dansepedagog og har lang erfaring med å
undervise og lære bort dans og danseteknikker. Dette blir det andre
året hun har ansvar for dans på Munkerud Aktivitetsskole.
Uke 5-22
Mandag
14.30-16.00
15 plasser
Elevene øver til musikk og får mulighet til å bruke sine
danseferdigheter, samt lære nye dansetrinn av danseinstruktøren vår
på AKS.
Også dette semesteret vil denne aktiviteten være sammen med
elevene på 3. trinn.
Akademi: Teater
Uke 5-22
Kursleder: Ingrid og Andreas
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Ingrid har bachelor i musikkteater og har lang erfaring med å både
spille og sette opp musikaler for barn og ungdom. Andreas har
bachelor i musikk, menighet og ledelse. Han spiller i band og har
erfaring med mange ulike typer instrumenter. Forrige semester satt
de opp en musikal på base 4, som ble vist på juleavslutningen.
Uke 5-22
Tirsdag
14.30-16.00
25 plasser
Dette semesteret setter vi opp teater med noe innslag av musikk.
Elevene lærer gjennom dette om samarbeid, kreativitet,
kroppsbeherskelse og bli trygg på seg selv.
Kurs: Kreativ elektronikk
Uke 5-14
Kursleder: Joachim fra kodegenet.no og Andreas
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Målområde 5: Lekser og fordypning
Uke 5-14
Mandag
14.30-16.00
15 plasser
Arduino er en skikkelig morsom mikrokontroller som gjør det enkelt å
styre elektriske kretser. I kurset skal vi lære litt om elektronikk, og
hvordan vi kan programmere elektroniske kretser ved hjelp av en
Arduino.
Kurs: Sjakk
Uke 5-10
Kursleder: Nordstrand sjakklubb ved Geir M.
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Målområde 5: Lekser og fordypning
Instruktøren Geir M. har mange års erfaring med undervisning og
sjakkurs for barn på aktivitetsskoler og på kveldskurs.
Dette er et tilbud som krever at man blir medlem i Nordstrand
sjakklubbs ungdom (NSKU) (150 kr.- dette ordnes ved kursstart).
Uke 5-10
Tirsdag
14.30-15.30
16 plasser
Kurs: Turn
Uke 5-13/14-22
Kursleder: Nordstrand turnforening
Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
I samarbeid med Nordstrand turnforening vil vi dette semesteret tilby
turn for elevene på base 2-4. Det vil foregå i Leirskallen turnhall med
instruktører fra Nordstrand turnforening.
Det kommer til å bli stor pågang på få plasser, så det er viktig at de
som melder seg på er innstilt på å være med hver gang!
Uke 5-13
Tirsdag
14.30-16.30
20 plasser
Uke 14-22
Tirsdag
14.30-16.30
20 plasser
Kurs: Lær Kidsa Koding (Utdanningsetaten)
Uke 4-7/9-12/13-18
(4 ganger per gruppe)
Kursleder: Ungdomsskoleelever gjennom Utdanningsetaten
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
På dette kurset skal elevene lære seg å programmere på en pc. De vil
ta i bruk Scratch som utviklingsplattform og programmere enkle
programmer ved å dra og slippe klosser som til sammen bygger opp
et program eller spill.
Uke 4-7/9-12/13-18
Mandag
15.00-16.30
18 plasser
Uke 4-7/9-12/13-18
Onsdag
15.00-16.30
18 plasser
Påmelding skjer via eget symbol («Koding») på
skoleportalen. Logg inn med elevens brukernavn og passord.
Påmeldingen åpnes mandag 9. januar. Info kommer som
ranselspost og under symbolet «Koding» på skoleportalen.
Kurs: Kjøkkengruppe
Uke 5-12/13-20
Kursleder: Kristina
Målområde 3: Mat og helse
Kristina har ledet kjøkkengrupper på Munkerud Aktivitetsskole i
mange år. Hun er lidenskapelig opptatt av matlaging og gleder seg til
å utfordre elevene på base 4 med mange spennende retter. På
slutten av kurset er det elevene som skal planlegge og lage en 3retters middag!
Uke 5-12
Onsdag
14.00-16.00
16 plasser
Uke 13-20
Onsdag
14.00-16.00
16 plasser
Elevene lager enkle, men spennende matretter fra bunnen av og har
fokus på et variert kosthold. Elevene lærer grunnleggende
ferdigheter på kjøkkenet når det kommer til kokkelering, kosthold og
hygiene.
Kurs: Programmering for viderekommende
Uke 5-20
Kursleder: Andreas, i samarbeid med Kodegenet
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Dette kurset er et kurs for de som har kjennskap til og kan bruke
Scratch fra før. De vil ta i bruk Scratch som utviklingsplattform og
programmere enkle programmer ved å dra og slippe klosser som til
sammen bygger opp et program eller spill.
Uke 5-20
Fredag
14.15-15.30
16 plasser
Klubb: Fysak
Uke 5-22
Ansvarlig: Silje
Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
Silje er genuint opptatt av fysisk aktivitet og friluftsliv. Hun har vært
aktiv orienteringsløper i mange år og har drevet med skiskyting og
håndball. Hun tok ekstra idrett på videregående og gikk friluftslivlinje
på Folkehøgskole.
Uke 5-22
Torsdag
14.45-16.00
Åpent for alle –
ingen påmelding
Elevene går gjennom ulike idretter og aktiviteter og gjennom dette vil
de utfordre grov- og finmotorikken, de koordinative evnene,
ballfølelsen og lære om fair play. Det vil også legges vekt på øvelser
som er læringsstøttende, i form av norsk- og matterelaterte
utfordringer.
Klubb: Forsøksgruppe
Uke 5-22
Kursleder: Varierende
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Målområde 5: Lekser og fordypning
Uke 5-22
Torsdag
14.30-15.30
Åpent for alle –
ingen påmelding
Her vil elevene lage f.eks. vindmøller og vannhjul eller utføre
eksperimenter.