Program for årsmøtet

Program
Årsmøte 2017
Hordaland Bondelag
16.-17. mars
Hotel Ullensvang
Torsdag 16. mars
Kl 10.30
Kaffi og registrering.
Kl 11.00
Opning ved møteleiar Jostein Hellesveit.
Årsmøtesak 1. Godkjenning av innkalling.
Årsmøtesak 2. Godkjenning av sakliste.
Årsmøtesak 3. Val av to personar til å skrive under møteprotokollen.
Helsing frå Ullensvang Herad ved varaordførar Kåre Grønsnes.
Leiaren sin tale ved fylkesleiar Frøydis Haugen.
Ordskifte.
Kl 12.30
Lunsj.
Kl 13.15
Bygdeutvikling med bonden som premissleverandør
ved professor i nyskaping og bygdeutvikling Dag Jørund Lønning.
Kl 14.00
Pause.
Kl 14.15
Framtida for Vestlandsbonden
ved statsvitar og redaktør Bothild Åslaugsdotter Nordsletten.
Kl 15.00
Debatt.
Kl 16.00
Pause.
Kl 16.15
Open Post.
Kl 17.00
Slutt for dagen.
Kl 17.05
Tid for å bade! Hugs badedrakt/bukse.
Kl 19.15
Nye utsendingar og styret møtest i resepsjonen.
Kl 19.30
Årsmøtemiddag.
Fredag 17. mars
Kl. 08.30
Innlegg frå Norges Bondelag
ved ordførar i årsmøtet, Arne Magnus Aasen.
Viktige saker i 2017 ved 1. varastyremedlem Bodhild Fjelltveit.
Jordbruksforhandlingane 2017 ved Frøydis Haugen.
Kl. 09.30
Økoløftet ved inspirasjonsbonde Rolf Tore Djønne.
Kl. 09.50
Tema styret ynskjer å løfte fram.
Kl. 10.10
Pause.
Kl. 10.20
Naturskade og erstatning
ved samarbeidsadvokat Børje L. Hoff, Advokatfirmaet Harris.
Kl. 11.00
Open Post.
Kl. 11.25
Pause med utsjekk.
Kl. 11.45
Årsmøtesak 4. Innkomne saker
A. Valnemnda si deltaking i organisasjonsarbeidet.
B. Godtgjersle for ein dag i leiarmøtet.
Årsmøtesak 5. Årsmelding.
Årsmøtesak 6. Rekneskap.
Årsmøtesak 7. Budsjett.
Årsmøtesak 8. Arbeidsplan.
Årsmøtesak 9. Val.
Kl. 13.00
Min verksemd er viktig for fleire enn meg ved Olav L. Bleie.
Kl. 13.15
Avslutning.
Kl. 13.30
Lunsj og heimreise.
Vel møtt!
Lokallagsleiarar