LO ungdom i Norge besøker LO ungdom i Palestina

LO ungdom i Norge besøker LO ungdom i Palestina
20. til 26. februar besøkte Ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Østfold Victoria
De Oliveira, som også er Ungdomssekretær i LO Østfold, Palestina sammen
med 5 andre LO ungdommer. Formålet med turen var å gjeste PGFTU (The
Palistinian General Federation of Trade Unions) første ungdomskonferanse i
Ramallah, Palestina.
Turen var veldig spennende og ungdommene lærte masse om både arbeidsforhold, lønn,
utdanning, arbeidsledigheten, okkupasjonen og konflikten mellom Israel og Palestina
Reisens første mål var byen Nablus som ligger på Vestbredden, etter ca. 7 timer venting på
flyplassen, ankom ungdommene byen og møtte representanter fra PGFTU for kveldsmat.
Dagen etter var det møte med styret i PGFTU hvor temaet var situasjonen for arbeidstakere i
Palestina og Israel. Etter møtet fikk de omvisning på en lokal såpefabrikk og i gamlebyen.
Deretter gikk reisen videre til PGFTUs ungdomskonferanse i Ramallah. Hvor var det samlet
ca. 50 ungdommer fra ulike avdelinger på Vestbredden, for å legge kursen videre for hva
ungdommen skal satse på. Mange engasjerte og dyktige unge menn og kvinner tok til
talerstolen flere ganger. De tok opp temaer de var svært opptatt av som arbeidsledighet, at
utdanningen måtte tilpasses arbeidsmarkedet, lønningene, rettighetene og situasjonen rundt
okkupasjonen. De jobbet i grupper der de satt
klare mål for aktiviteter og arrangementer i 2017.
Ungdommene fra Norge ble spurt om råd og tips
og selv om vi lever i to veldig forskjellige
verdener kan mange av utfordringene overføres.
Etter tre dager med ungdomskonferanse reiste ungdommene videre til Bethlehem og på vei dit
var de innom den Norske Ambassaden i Al-Ram som ligger i øst-Jerusalem. På ambassaden
snakket LO om temaer som er viktige i samarbeidet med PGFTU, om okkupasjonen,
utdanningsnivåer og arbeidsledighet.
I Bethlehem var ungdommene med på et møte med den lokale PGFTU avdelingen i
Bethlehem. Der fortalte en av de tillitsvalgte om sin fagforening "vann og avløp" at de hadde
vært i streik i flere år. De norske LO ungdommene fikk
også mulighet til å snakke med ungdomstillitsvalgte om
hvordan ungdommen jobber i Bethlehem. Etter møte ble
gjestene tatt med i en av flyktningleirene i Bethlehem som
heter Aida, et uvant og trist syn for norsk ungdom. Besøket
på flyktningleiren viser hvilke forhold mange tusen barn på
vestbredden vokser opp under, og har gjort i generasjoner.
Deretter besøkte ungdommene en fagforening som jobber
for sosial arbeiderne i Bethlehem, de snakket om
samarbeid både med FO/FO Rogaland og om samarbeid
med LO, hva slags utfordringer sosial arbeidere har, med
mye arbeidsledighet og om hvor stort behov det faktisk er
for denne type kunnskap i et samfunn som er preget av okkupasjon.
Den siste kvelden og dagen ble tilbragt i Jerusalem, med sightseeing og shopping i Jerusalems
gater. Søndag ettermiddag var det klart for å reise hjem til Norge og etter 45 minutter med
ekstra kontroll på flyplassen for Victoria og en annen LO ungdom var det akkurat tid til å gå
igjennom og rekke flyet hjem.
"Det å få se, møte og oppleve et land vi ofte
hører om og en organisasjon vi har et så tett
samarbeid med er jeg veldig glad jeg har
fått være med på! Nå blir det spennende å se
hvor mye ungdommene har fått til innen
neste ungdomskonferanse. Jeg er utrolig
stolt over den jobben som blir gjort av
internasjonal avdeling i LO og av
forbundene som legger ned og bruker tid
også i andre deler av verden. Kunnskap, og
erfarings utveksling er kjempeviktig." –
Victoria De Oliveira