Årsmøte - Hamar Bluesklubb

Hamar den 10/1-2017
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HAMAR BLUESKLUBB.
Tirsdag 25.04.2017 kl.19.00 på Kjonerud, Løvstadveien 7, 2312 Ottestad (gamle IBM).
Forslag dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenning av dagsorden og møteinnkalling.
3. Valg av dirigent og referent.
4. Valg av 2 personer til undertegning av protokoll.
5. Årsberetning.
6. Regnskap og revisjonsberetning.
7. Valg.
8. Innkomne forslag.
Vi refererer til § 6 i klubbens vedtekter, og ber om at saksforslag sendes skriftlig. Saksforslag
skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Dagsorden og saksforslag er
tilgjengelige for alle medlemmer 7 dager før møtet på vår webside og vår Facebook side.
Med hilsen
Styret i Hamar Bluesklubb
VEL MØTT !
Hamar Bluesklubb, Pb. 331, 2303 Hamar, Org. Nr. : 984 874 855
E-post: [email protected]
www.hamarbluesklubb.com