St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital
Grafisk oversikt over registrerte symptomer
Fødselsdato:
Navn:
Dato
Dag i sykehus
Tidspunkt
Smerte
9
10
5
Slapphet
10
5
Døsighet
10
5
Kvalme
10
5
Matlyst
10
5
Tungpust
10
5
Depresjon
10
5
Angst
10
5
Velvære
10
5
Søvn
10
5
Forstoppelse
10
5
Oppkast
10
5
ECOG
Utfylt av:
Sign.
18
9
18
9
18
9
18
9
18
9
18
9
18
9
18
9
18
9
18