Program - Fylkesmannen

Barnevernkonferansen 2017
for Oslo og Akershus
Klækken hotell 4. til 5. mai
Torsdag 4. mai
Kl. 09.15 – 09.45
Velkommen – kaffe/te og vaffel
Kl. 09.45 – 10.00
Åpning v/fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland
Kl. 10.00 – 11.00
Kompetansesamfunnets barnevern v/professor/seniorforsker Ivar Frønes, UiO
og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge.
Kl. 11.00 – 11.15
Pause
Kl. 11.15 – 12.15
«Dei forsto meg ikkje», v/fylkeslege Helga Arianson, Fylkesmannen i Hordaland
Kl. 12.15 – 13.15
Lunsj
Kl. 13.30 – 14.00
Nedgang i bruk av tvang v/avdelingsleder Kathrine Haarstad, Barne- og
familieetaten,Ungdomsakutten
Kl. 14.00 - 14.30
Snakk om nettkontakt v/ rådgiver Kaja Hegg, Redd Barna
Kl. 14.30 – 14.45
Pause
Kl. 14.45 – 16.00
«Fylkesmannens time»
- Nytt i barnevernretten
- Lovtolkninger
- Tolkeprosjektet
- Akuttarbeid, stikkprøvetilsyn
- Tilsynssaker på bakgrunn av informasjon fra institusjonstilsynet
- Eventuelt
Kl. 16.00 – 16.30
Pause m/frukt og yoghurt
Kl. 16.30 – 17.00
Plattform for strategisk ledelse av kvalitet v/avd.direktør Kjetil Andreas
Ostling, Barne- og familieetaten
Kl. 17.15 – 17.45
Musikalsk innslag v/ Edvard Adde, Mattis Austrheim og
Ludvig Lohne-Otterstad.
Kl. 19.30
Aperitiff m/musikk i «stua»
Med forbehold om endringer i programmet
Middag serveres kl. 20.00
Side 2 av 2
Fredag 5.mai
Kl. 09.00 – 09.45
Haag-konvensjonen 1996 v/Bufdir
Kl. 09.45 - 10.30
Ettervern fra barneverntjenesten og oppfølging fra NAV-kontoret
for unge med barnevernsbakgrunn v/ førsteamanuensis Inger Oterholm, VID
Kl. 10.30 – 11.00
Pause med utsjekking
Kl. 11.00 - 11.20
Videreutdanning i barnevern v/ barnevernssjef Børge Tomter,
Bærum kommune
Kl. 11.20 – 12.15
Stillasbyggerne – hvordan lage gode helse- og omsorgstjenester for barn og
ungdom under barneverntjenestens omsorg? v/ psykologspesialist og
prosjektleder Heidi Tessand, psykolog Maria Nylund, barnevernfaglig
spesialrådgiver Ann-Kristin Sandaa, barnevernfaglig spesialrådgiver Nina
Gundersen, psykologspesialist Annette Lundmark - BUP Øvre Romerike
Kl. 12.15
Lunsj
God tur hjem!