Fullmaktsskjema2017

FULLMAKTSSKJEMA 2017
TIL ÅRSMØTET i VEST NÆRINGSRÅD 30. MARS 2017:
Vi har dessverre ikke anledning til å delta på årsmøtet, men ønsker å
gjøre bruk av fullmakt:
Vi bekrefter herved at
BEDRIFT:_________________________________________________
gir:
styreleder i VNR – Thomas Skålnes
(Navn på fullmaktshaver)
fullmakt til å stemme på våre vegne under årsmøtet i Vest Næringsråd
30. mars 2017!
Sted/dato:_____________________________
Bekreftende underskrift: _________________________________
Sendes pr mail til [email protected], innen 28. mars.
Besøksadresse:
Sartorgården, 2. etasje
5353 Straume
Postadresse:
Postboks 199
5342 Straume
E-post: [email protected]
Internett: www.vnr.no
Org.nr
980 792 056
Bankgiro: 5261 05 17889