Kurs:LOfavør

Kurs: LOfavør-konseptet
LOfavør-konseptet skal bli det mest kjente fordelskonseptet for
LO-medlemmene! Trygghet for den enkelte – merverdi i medlemskapet.
Gjennom LOfavør kan du oppnå en rekke medlemsfordeler!
LOfavør tilbyr nå kurs for de som har den daglige kontakten med medlemmene
i de forskjellige forbundene som er representert i Sør-Trøndelag. Innledere er
Kjersti Andresen, organisasjonsrådgiver i LOfavør og John Sponås, banksjef
SpareBank 1 SMN. Møteleder er leder av LOfavør-komiteen i Sør-Trøndelag
Arne Jan Skjerdingstad, Fagforbundet.
Målgruppe:
Tid:
Tidspunkt:
Sted:
Program:
Ansatte og tillitsvalgte i forbundene
Onsdag 29. mars 2017
kl. 12.00–15.30
NOVA Hotell, Kurs og Konferanse, Trondheim
Kl. 12.00 Velkommen
Kl. 12.15 LOfavør medlemsfordeler
Kl. 13.30 Pause
Kl. 14.00 LOfavør medlemsfordeler – bank og forsikring
Kl. 15.15 Oppsummering
Kl. 15.30 Slutt for dagen
Påmelding til LOs distriktskontor innen fredag 24. mars
på telefon 23 06 10 00 eller mail: [email protected]
Eventuelle utgifter for tapt arbeidsfortjeneste
og/eller reise dekkes av eget forbund.
Kurset er gratis, velkommen!