Møteinnkalling-2

Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten
Møteinnkalling
Styremøte nr.2 2016
Tid: 12.april kl.17.00 – 18.30
Telefonmøte
Saksliste:
Sak
1
Godkjenning av møteinnkalling
Sak
2
Godkjenning av referat
Sak
3
Kvalitetskonferansen 2016
Sak
4
Generalforsamling 2016
Sak
5
Møteplan 2016
Sak
7
Eventuelt