lagerstyrning uppgift 19 nivå E

Övningsuppgift #19,
sid 1 [1 ]
lagerstyrning - genomsnittligt lager - nivå E
www.biz4you.se
A.
Beräkna ett företags genomsnittliga lager baserat på nedan siffror.
Omsättning
Marginal
Inköpsfrekvens
Buffertlager
12 000 000 kr.
30%.
8 ggr/år.
450 000 kr.
svar
B.
Beräkna ett företags genomsnittliga lager baserat på nedan siffror.
Omsättning
Varukostnad
Inköpsfrekvens
Buffertlager
1 200 000 kr.
60%.
11 ggr/år.
2 veckors förbrukning.
svar
Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs
www.biz4you.se