2017:4 Sortlista 2017 National List of Plant

2017:4
10 mars 2017
Sortlista 2017
National List of Plant Varieties 2017
Innehåll Contents
Sida
Page
LANTBRUKSVÄXTER AGRICULTURAL PLANTS
Betor Beets
2
Foderväxter Fodder Plants
3
Trindsäd Pulses
3
Vallbaljväxter Herbage Legumes
3
Vallgräs Fodder Grasses
4
Övriga arter Other Species
5
Grönytegräs Turf Plant Grasses
5
Olje- och fiberväxter Oil and Fibre Plants
6
Stråsäd Cereals
7
Potatis Potatoes
9
KÖKSVÄXTER VEGETABLE SPECIES
10
BEVARANDESORTER CONSERVATION VARIETIES
11
Lantbruksväxter AGRICULTURAL SPECIES
11
Köksväxter VEGETABLE SPECIES
14
AMATÖRSORTER VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING 15
UNDER PARTICULAR CONDITIONS
FRUKTPLANTOR FRUIT PLANTS
15
ADRESSFÖRTECKNING ADDRESS LIST
16
INFORMATION INFORMATION
18
Förklaringar Explanations
*
**
^
a)
Registrerad för växtförädlarrätt i Sverige/ Granted Plant Breeders’ Rights in Sweden
Registrerad för CPVO-växtförädlarrätt/ Granted Community Plant Variety Rights
Hybridsort / Hybrid variety
Ansökan om förnyat godkännande har lämnats in/ Application for renewal has been submitted
------------------------------------------------------------------------------------------
L A N T B R U K S V Ä X T E R AGRICULTURAL SPECIES
Benämning
Upprätthållare/
Representant
Adresskod
Godkänd
datum
Godkännande
utlöper
Denomination
Maintainer/
Representative
Address code
Date of approval
Expiry of acceptance
2016-01-14
2015-04-14
2011-05-18
2015-05-29
2014-04-25
2016-01-15
2016-04-05
2015-01-29
2015-01-29
2008-12-19
2008-12-18
2016-01-14
2016-01-31
2013-04-29
2015-02-16
2016-01-13
2013-04-29
2015-01-29
2008-12-19
2015-01-29
2014-07-21
2016-01-15
2012-01-18
2017-12-31
2011-02-28
2015-01-29
2015-01-29
2026-12-31
2025-12-31
2021-12-31
2025-12-31
2024-12-31
2026-12-31
2026-12-31
2025-12-31
2025-12-31
2018-12-31 a)
2018-12-31 a)
2026-12-31
2026-12-31
2023-12-31
2025-12-31
2026-12-31
2023-12-31
2025-12-31
2018-12-31 a)
2025-12-31
2024-12-31
2026-12-31
2022-12-31
2027-12-31
2021-12-31
2025-12-31
2025-12-31
BETOR BEETS
1. Sockerbeta (Beta vulgaris L.) Sugar beet
Ambrosia
Bali
Cactus
Cantona KWS
Cartoon
Daphna
Dexter
Diesel
Emerald
Gustav
Jenny
Kashmir
Klimt
Kristel
Kudu
Landon
Lombok
Maldive
Nexus
Orlena KWS
Pascalina KWS
Ragna KWS
Smash
Smilla KWS
SY Muse
Taylor
Tuvalu
MSI
SESV/SESVdk
SESV
KWS/KWS S
SCP/Syn
KWS/KWS S
SCP/Syn
Stru
SESV/SESVdk
SCP/Syn
MSI
MSI
Stru
SESV/SESVdk
SESV/SESVdk
Stru
SESV/SESVdk
SESV/SESVdk
SCP/Syn
KWS/KWS S
KWS/KWS S
KWS/KWS S
SCP/Syn
KWS/KWS S
SCP/Syn
Stru
SESV/SESVdk
86
143/149
143
89/125
130/98
89/125
130/98
70
143/149
130/98
86
86
70
143/149
143/149
70
143/149
143/149
130/98
89/125
89/125
89/125
130/98
89/125
130/98
70
143/149
2
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
Benämning
Upprätthållare/rep.
Adresskod
Godkänd
Godkännande utl.
FODERVÄXTER FODDER PLANTS
TRINDSÄD PULSES
42. Foderärt, kokärt (Pisum sativum L. (partim.)) Field pea
Capella
Ingrid**
SW Clara*
SW
SW
SW
71
71
71
1988-12-20
2012-10-22
2002-05-17
2018-12-31 a)
2022-12-31
2022-12-31
1995-12-19
2003-12-18
2025-12-31
2023-12-31
1982-12-16
2026-12-31
2011-05-23
2009-05-19
2000-09-28
1992-09-28
2008-08-15
2015-01-12
2016-07-06
2001-05-18
2001-05-18
2002-12-19
2005-12-15
2009-01-28
2021-12-31
2019-12-31
2020-12-31
2022-12-31
2018-12-31
2025-12-31
2026-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2025-12-31
2019-12-31
2014-01-02
1968-07-01
1976-05-13
2001-05-18
1974-12-11
2024-12-31
2026-12-31
2026-12-31
2021-12-31
2026-12-31
VALLBALJVÄXTER HERBAGE LEGUMES
39. Blålusern (Medicago sativa L.) Lucerne
Pondus*
SW Nexus*
SW
SW
71
71
44. Alsikeklöver (Trifolium hybridum L.) Alsike clover
Frida (4n)
SW
71
46. Rödklöver (Trifolium pratense L.) Red clover
Ally (4n)*
Amanda (4n)*
Amos (4n)
Betty (4n)*
Dagny (4n)*
Kelly (4n)*
Peggy (4n)*
SW Ares (2n)*
SW Nancy (4n)*
SW Torun (4n)*
SW Yngve (2n)*
Vicky (4n)*
SW
SW
DLF
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
71
71
16
71
71
71
71
71
71
71
71
71
47. Vitklöver (Trifolium repens L.) White clover
Edith*
Lena
Sonja
SW Hebe*
Undrom
SW
SW
SW
SW
SW
71
71
71
71
71
3
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
Benämning
Upprätthållare/rep.
Adresskod
Godkänd
Godkännande utl.
1982-12-16
2012-02-14
2004-05-27
2026-12-31
2022-12-31
2024-12-31
VALLGRÄS FODDER GRASSES
12. Hundäxing (Dactylis glomerata L.) Cooksfoot
Loke
Swante*
SW Luxor*
SW
SW
SW
71
71
71
13. Rörsvingel (Festuca arundinacea Schreber) Tall fescue
Swaj*
SW
71
2005-12-15
2025-12-31
16. Ängssvingel (Festuca pratensis Huds.) Meadow fescue
Laura
SW Minto*
SW Revansch**
Tored**
Valtteri
DLF
SW
SW
SW
Bor
16
71
71
71
8
2000-05-19
2001-05-18
2003-12-18
2013-05-27
2013-10-16
2020-12-31
2021-12-31
2023-12-31
2023-12-31
2023-12-31
1995-12-19
1955-07-01
2025-12-31
2026-12-31
17. Rödsvingel (Festuca rubra L.) Red fescue
Gondolin
Rubin
DLF
SW
16
71
20.1. Westerwoldiskt rajgräs (Lolium multiflorum Lam. ssp. alternativum) Westerwold ryegrass
Botrus (4n)*
Swale (2n)*
SW
SW
71
71
1999-05-20
2004-05-27
2019-12-31
2024-12-31 b)
b) Tidigare sortbenämning var Formula (före den 19 maj 2005)./
The denomination before 19 May 2005 was Formula.
20.2. Italienskt rajgräs (Lolium multiflorum Lam. ssp. non alternativum) Italian ryegrass
Fredrik (4n)
SW
71
1987-05-14
2027-12-31
21. Engelskt rajgräs (Lolium perenne L.) Perennial ryegrass
Malta (4n)
SW Birger (4n)
SW Irene (2n)*
NPZ/SW
SW
SW
79/71
71
71
2004-05-27
2003-12-18
2005-05-19
2024-12-31
2023-12-31
2025-12-31
22. Hybridrajgräs (Lolium x boucheanum Kunth) Hybrid ryegrass
Storm (4n)
DLF
16
2000-05-19
4
2020-12-31
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
Benämning
Upprätthållare/rep.
Adresskod
Godkänd
Godkännande utl.
25. Timotej (Phleum pratense L.) Timothy
Comtal
Grindstad
Jonatan
Ragnar*
Rakel*
Rhonia*
Rubinia*
Switch*
Tryggve*
DLF/SDS
Grin/SW
SW
SW
SW
Bor/SDS
Bor/SDS
SW
SW
16/99
105/71
71
71
71
8/99
8/99
71
71
1996-05-14
1999-02-19
1991-05-15
1995-05-16
2009-12-18
2011-07-29
2011-07-29
2007-02-22
2004-12-16
2026-12-31
2019-12-31
2021-12-31
2025-12-31
2019-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2027-12-31
2024-12-31
29. Ängsgröe (Poa pratensis L.) Smooth-stalked meadowgrass
Kupol*
Sobra
SW
SW
71
71
2000-09-28
1989-12-19
2020-12-31
2026-12-31
1988-05-10
2018-12-31 a)
ÖVRIGA ARTER OTHER SPECIES
Foderraps (Brassica napus L. (partim.)) Forage rape
Delta
SW
71
54. Kålrot (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.) Swede
Globus
SW/WH
71/136
1979-11-12
2026-12-31
GRÖNYTEGRÄS TURF PLANT GRASSES
17. Rödsvingel (Festuca rubra L.) Red fescue
a. Utlöpare saknas eller är rudimentära Rhizomes absent or rudimentary
SW Cygnus**
Wilma
SW
SW
71
71
2003-05-16
1985-05-09
2023-12-31
2026-12-31
119
119
16/104
2005-12-15
2001-05-18
1997-02-26
2025-12-31
2021-12-31
2027-12-31
71
1955-07-01
2026-12-31
b. Korta utlöpare Slender rhizomes
Anna Be
Joppa
Smirna
SBTD
SBTD
DLF/PF
c. Långa utlöpare Strong rhizomes
Rubin
SW
21. Engelskt rajgräs (Lolium perenne L.) Perennial ryegrass
SW Corvus**
SW
71
2003-05-16
5
2023-12-31
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
Benämning
Upprätthållare/rep.
Adresskod
Godkänd
Godkännande utl.
29. Ängsgröe (Poa pratensis L.) Smooth-stalked meadowgrass
Broadway
Conni
Eva*
Larus*
Opal
Sobra
DLF/PF
DLF/Nel
SW
SW
SW
SW
16/104
16/37
71
71
71
71
1994-12-20
1987-05-14
1997-08-20
2005-12-15
1991-05-15
1989-12-19
2024-12-31
2027-12-31
2027-12-31
2025-12-31
2021-12-31
2026-12-31
30. Kärrgröe (Poa trivialis L.) Rough-stalked meadowgrass
Darkhorse
DLF /SDS
16/99
2008-01-18
2018-12-31 a)
OLJE- OCH FIBERVÄXTER OIL AND FIBRE PLANTS
59. Rybs (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs) Turnip rape
Alla rybssorter är dubbellåga (00-sorter)./ All turnip rape varieties are 00 varieties.
a. Höstrybs Winter turnip rape
Largo*
SW
71
2001-12-20
2021-12-31
71
2003-12-18
2023-12-31
b. Vårrybs Spring turnip rape
SW Petita*
SW
61. Raps (Brassica napus L. (partim)) Oilseed rape
Alla rapssorter är dubbellåga (00-sorter)./ All oilseed rape varieties are 00 varieties.
a. Höstraps Winter swede rape
Apanaci*
Mascara^
SW
SynG/SW
71
92/71
2012-12-19
2012-12-19
2022-12-31
2022-12-31
71
79/99
79/71
71
71
71
71
148/99
2017-01-10
2011-02-17
2012-04-30
2009-12-18
2015-01-15
2012-12-19
2007-04-03
2013-03-12
2027-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2019-12-31
2025-12-31
2022-12-31
2020-06-30
2023-12-31
71
2013-08-05
2023-12-31
b. Vårraps Spring swede rape
Cornelis^
Makro^
Mirakel^
Mosaik*
Nemi**
Pilani^*
Rollo**
Swifter^
SW
NPZ/SDS
NPZ/SW
SW
SW
SW
SW
BC/SDS
Komponent Component
SW Q2864*
SW
6
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
Benämning
Upprätthållare/rep. Adresskod
Godkänd
Godkännande utl.
2011-08-31
2007-04-02
2015-05-29
1996-12-17
2013-08-02
1998-05-15
2011-01-31
2009-12-18
2016-06-07
2000-02-24
1994-12-20
2011-12-21
2001-05-18
2021-12-31
2027-12-31
2025-12-31
2026-12-31
2023-12-31
2018-12-31 a)
2021-12-31
2019-12-31
2026-12-31
2020-12-31
2024-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2017-01-11
2016-06-28
1999-05-20
2007-02-12
1990-12-18
2005-05-19
2013-05-27
2004-12-16
2013-03-12
2009-05-06
2004-12-16
2010-05-26
2015-02-16
2012-01-18
2016-01-13
2002-05-17
2003-12-18
2002-05-17
2004-02-12
2004-12-16
2008-05-15
2027-12-31
2026-12-31
2019-12-31
2027-12-31
2020-12-31
2025-12-31
2023-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2019-12-31
2024-12-31
2020-12-31
2025-12-31
2022-12-31
2026-12-31
2022-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2024-12-31
2024-12-31
2018-12-31 a)
STRÅSÄD CEREALS
73. Havre (Avena sativa L.) Oats
b. Vårhavre Spring oats
Avanti*
Aveny**
Avetron
Belinda**
Betsy
Cilla*
Fatima*
Galant*
Guld
Gunhild*
Matilda*
Nike**
SW Kerstin*
SW
SW
Gram/SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
71
71
123/71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
75.1. Tvåradskorn (Hordeum vulgare L.) 2-row barley
b. Vårkorn Spring barley
Anneli*
Carmen
Cindy**
Cinnamon*
Filippa
Gustav**
Kannas*
Karmosé**
Lisen*
Luhkas**
Magdalena**
Naku
Pompe**
Salome**
Selene
SW Barbro*
SW Catriona**
SW Godiva*
SW Makof**
SW Mitja*
Vilgott*
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
R2N/SDS
SW
SW
NS/SDS
NS/SDS
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
71
71
71
71
71
71
71
71
71
142/99
71
71
41/99
41/99
71
71
71
71
71
71
71
7
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
Benämning
Upprätthållare/rep. Adresskod
Godkänd
Godkännande utl.
71
2005-05-19
2025-12-31
24/71
71
1994-12-20
2008-12-18
2024-12-31
2018-12-31 a)
71
1969-05-13
2020-06-30
75.2. Sexradskorn (Hordeum vulgare L.) 6-row barley
b. Vårkorn Spring barley
SW Judit*
SW
78. Råg (Secale cereale L.) Rye
a. Höstråg Winter rye
Amilo
Caspian^*
HRD/SW
SW
b. Vårråg Spring rye
Rogo (Synonym:
SW
Petka)
82. Rågvete (xTriticosecale Wittm. ex A. Camus) Triticale
a. Höstrågvete Winter triticale
Empero*
Olivius**
Preludio*
Probus
Raptus**
Remiko**
Tulus**
SWbv/SW
NS/SDS
HRD/SW
HoRS/SDS
NS/SDS
HRD/SW
NS/SDS
116/71
41/99
24/71
153/99
41/99
24/71
41/99
2010-02-10
2016-06-07
2011-05-23
2016-04-05
2015-10-28
2010-12-20
2008-02-22
2020-12-31
2026-12-31
2021-12-31
2026-12-31
2025-12-31
2021-12-31
2018-12-31 c)
2011-05-24
2011-05-24
2012-07-26
2010-05-04
2013-06-24
2015-04-09
2015-04-09
2015-05-29
2015-05-29
2015-03-10
2010-12-21
2007-04-02
2008-05-15
2021-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2020-12-31
2023-12-31
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-31
2020-12-31
2020-06-30
2018-12-31 a)
c) Ansökan om förlängd saluföringsperiod har lämnats in/
Application for market extension has been submitted.
83. Vete (Triticum aestivum L.) Wheat
a. Höstvete Winter wheat
Beate**
Brons**
Ceylon**
Cumulus**
Dixie**
Effekt**
Ellen**
Fajer**
Festival**
Franz**
Frontal**
Kranich**
Loyal**
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
NS/SDS
R2N/SDS
SynG/SW
SW
71
71
71
71
71
71
71
71
71
41/99
142/99
92/71
71
8
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
Benämning
Upprätthållare/rep. Adresskod
Godkänd
Godkännande utl.
Nimbus**
Nordh
Praktik**
RGT Hasseth
RGT Reform**
Stava*
SW Harnesk*
SW
NS/SDS
R2N/SDS
R2N/RGTdk
R2N/RGTdk
SW
SW
71
41/99
142/99
142/150
142/150
71
71
2010-04-15
2014-07-07
2012-01-18
2016-01-31
2014-02-26
1995-12-19
2001-12-20
2020-12-31
2024-12-31
2022-12-31
2026-12-31
2024-12-31
2025-12-31
2021-12-31
71
71
71
8/99
8/99
122/99
71
71
108/99
71
114/99
114/99
1991-05-15
2009-05-19
2015-05-29
2016-03-09
2016-03-09
2003-12-18
2016-07-08
2010-06-09
2016-02-04
1998-12-15
2016-02-03
2016-02-03
2021-12-31
2019-12-31
2025-12-31
2026-12-31
2026-12-31
2023-12-31
2026-12-31
2020-12-31
2026-12-31
2018-12-31 a)
2026-12-31
2026-12-31
3/71
14
1996-05-14
2016-01-13
2026-12-31
2026-12-31
71/137
2009-05-19
2019-12-31
b. Vårvete Spring wheat
Dacke
Diskett**
Happy**
Leidi
Madame
Quarna*
Rohan
Sonett**
Tritop**
Vinjett**
WPB Oryx**
WPB Skye**
SW
SW
SW
Bor/SDS
Bor/SDS
DSP/SDS
SW
SW
DSV/SDS
SW
WP/SDS
WP/SDS
POTATIS POTATOES
87. Potatis (Solanum tuberosum L.)
a. Fabrikspotatis Potatoes for processing
Kardal*
Agr/SW
Maksim (Synonym: Lyck
Maximum)
Stayer**
SW/AN
b. Matpotatis Potatoes for fresh consumption and processing in food industry
i. Färskpotatis Early potatoes
Early Puritan
Maria
Rocket*
UT
SW/UT
CPB/AN
164
71/164
109/137
1951-07-01
1971-12-01
1992-12-16
2026-12-31
2026-12-31
2022-12-31
ii. Höst- och vinterpotatis Main crop potatoes
King Edward VII
Lady Rosetta*
Mandel (Synonym:
AN
CM
AN
137
10
137
1951-07-01
1991-12-17
1951-07-01
2026-12-31
2021-12-31
2026-12-31
Agr/SW
SWnv/AN
3/71
116/137
1991-05-15
2007-04-27
2021-12-31
2027-12-31
Puikula)
Ovatio*
Perlo*
9
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
K Ö K S V Ä X T E R VEGETABLE SPECIES
Benämning
Upprätthållare/
Representant
Adresskod
Godkänd
datum
Godkännande
utlöper
Denomination
Maintainer/
Representative
Address code
Date of approval
Expiry of acceptance
1991-12-17
1990-12-18
2020-12-31
2020-12-31
9.1. Rödbeta (Beta vulgaris L.) Beetroot
Kornett
Kosak
WH
WH
136
136
10.2. Blomkål (Brassica oleracea L.) Cauliflower
Briljans^
Sat
141
2001-12-20
Edelweis^
Sat
141
2001-12-20
Finans SX^
Sat
141
2001-12-20
d) Tidigare sortbenämning var SW Briljans (före den 10 november 2011)./
2020-12-31 d)
2020-12-31 e)
2020-12-31 f)
The denomination before 10 November 2011 was SW Briljans.
e) Tidigare sortbenämning var SW Edelweis (före den 11 november 2011)./
The denomination before 11 November 2011 was SW Edelweis.
f) Tidigare sortbenämning var SW Finans (före den 18 januari 2012)./
The denomination before 18 January 2012 was SW Finans.
10.6. Vitkål (Brassica oleracea L.) White cabbage
Rolly^
Sulej^
Sat
Sat
141
141
1998-12-15
1998-12-15
2020-12-31
2018-12-31 a)
11.2. Salladskål (Brassica rapa L.) Chinese cabbage, turnip
Eswe^
Sat
141
2000-05-19
2020-12-31
1987-12-15
2017-12-31
24. Tomat (Solanum lycopersicum L.) Tomato
Elin^
WH
136
27.1. Buskböna, brun böna (Phaseolus vulgaris L.) Dwarf French bean
Bonita
Karin*
Katja
KÖT
KÖT
KÖT
85
85
85
1964-07-01
1995-12-19
1973-03-06
2026-12-31
2025-12-31
2026-12-31
2009-05-04
2005-12-15
2003-12-18
2003-12-18
2015-04-24
2011-07-29
2015-05-20
2019-12-31
2025-12-31
2023-12-31
2023-12-31
2025-12-31
2021-12-31
2025-12-31
28.1. Märgärt (Pisum sativum L. (partim)) Wrinkled pea
Anna**
Ebba*
Fintva**
Finulf**
Ida**
Linnea**
Primana*
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Nun/Kipa
147
147
147
147
147
147
121/162
10
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
Benämning
Upprätthållare/rep. Adresskod
Godkänd
Godkännande utl.
2014-03-05
2014-03-05
2016-02-22
2024-12-31
2024-12-31
2026-12-31
36.1. Sockermajs (Zea mays L. (partim.)) Sweet corn
Honey Sweet^
Spring Sun^
Vision^
Illi/WH
Illi/WH
Illi/WH
152/136
152/136
152/136
B E V A R A N D E S O R T E R CONSERVATION VARIETIES
Benämning
Upprätthållare/
Representant
Adresskod
Godkänd
datum
Godkännande
utlöper
Denomination
Maintainer/
Representative
Address code
Date of approval
Expiry of acceptance
Lantbruksväxter AGRICULTURAL SPECIES
42. Ärt (Pisum sativum L. (partim.)) Field pea
Brioärt (Synonym: Brio)
Gulärt från Raggården (Synonym: Gulärt)
Gyllenärt
Jämtländsk (Synonym:
NGV
NGV
140
140
2010-04-20
2010-04-20
2020-12-31
2020-12-31
NGV
NGV
140
140
2010-04-20
2010-04-20
2020-12-31
2020-12-31
NGV
140
2010-04-20
2020-12-31
NGV
140
2010-04-20
2020-12-31
Puggor från
NGV
Balingslöv-Glimåkra
140
2010-04-20
2020-12-31
NGV
NGV
140
140
2011-12-08
2010-04-20
2021-12-31
2020-12-31
NGV
140
2010-04-20
2020-12-31
NGV
140
2010-04-20
2020-12-31
NGV
140
2010-04-20
2020-12-31
AB
NGV
NGV
NGV
NGV
146
140
140
140
140
2015-11-03
2010-04-20
2010-04-20
2010-04-20
2010-04-20
2025-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
Jämtländsk gråärt)
Kaptial (Synonym:
Kapitalärt)
Maglaby (Synonym:
Maglaby gråärt)
(Synonym: Balingslöv,
Puggor från Glimåkra,
Ballingslöv-Glimåkra)
Raber
Rättvik (Synonym:
Rättviksärt, Rättviksgråärt)
Solberga (Synonym:
Solberga gråärt)
Sollerö (Synonym:
Solleröärt)
Sparlösa (Synonym:
Sparlösa gråärt)
Stäme
Torsdagsärt
Torsdagsärt III
Väse
Östgöta gulärt
54. Kålrot (Brassica napus (L.) var. napobrassica (L) Rchb.) Swede
Bjursås
AB
146
11
2012-05-04
2022-12-31
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
Benämning
Upprätthållare/rep. Adresskod
Godkänd
Godkännande utl.
37
2011-02-28
2021-12-31
140
140
140
140
140
2010-05-11
2010-05-11
2010-05-11
2010-05-11
2010-05-11
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
71. Sojaböna (Glycine max (L.) Merrill) Soya bean
Fiskeby V
Nel
73. Havre (Avena sativa L) Spring oats
Orion III
Same
Stormogul II
Vidar
Örn
NGV
NGV
NGV
NGV
NGV
75.1. Tvåradskorn (Hordeum vulgare L.) 2-row barley
b. Vårkorn Spring barley
Gull (Synonym: Gullkorn) NGV
Gute (Synonym: Gutekorn) NGV
140
140
2010-04-28
2010-04-28
2020-12-31
2020-12-31
Herta
Ingrid
Svanhals
140
140
140
2010-04-28
2010-04-28
2010-04-28
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
140
140
2010-04-28
2010-04-28
2020-12-31
2020-12-31
140
140
2010-05-26
2010-05-26
2020-12-31
2020-12-31
NGV
140
2010-05-26
2020-12-31
NGV
140
2010-05-26
2020-12-31
NGV
NGV
NGV
140
140
140
2010-05-26
2010-05-26
2010-05-26
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
NGV
NGV
NGV
75.2. Sexradskorn (Hordeum vulgare L.) 6-row barley
b. Vårkorn Spring barley
Edda II
Åsa
NGV
NGV
83. Vete (Triticum aestivum L)
Wheat
a. Höstvete Winter wheat
Aros
NGV
Hallandsvete (Synonym: NGV
Hallandshvete)
Lantvete från
Uppsala (Synonym:
Lantvete Uppsala)
Lantvete från
Värmland (Synonym:
Warmland lantvete,
Lantvete Värmland)
Odin
Robur
Virtus
12
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
Benämning
Upprätthållare/rep. Adresskod
Godkänd
Godkännande utl.
b. Vårvete Spring wheat
Apu
Diamant II
Fylgia I (Synonym:
NGV
NGV
NGV
140
140
140
2010-04-27
2010-04-27
2010-04-27
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
NGV
NGV
140
140
2010-04-27
2010-04-27
2020-12-31
2020-12-31
NGV
140
2010-04-27
2020-12-31
NGV
140
2010-04-27
2020-12-31
140
140
140
2010-03-17
2010-03-17
2010-03-17
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
NGV
140
2010-03-17
2020-12-31
NGV
140
2010-03-17
2020-12-31
NGV
140
2010-03-17
2020-12-31
Svalöfs Fylgiavårvete)
Kärn II
Lantvete från
Dalarna
Lantvete från
Halland
Svenno
87. Potatis (Solanum tuberosum L)
Birgitta
NGV
Björna
NGV
Blå Dalsland (Synonym: NGV
Potato
Blåpotatis,
Finnmarkspotatis,
Hästeberget, Kainuun
musta, Karungin musta,
Kuusamon tumma, Lopen
musta, Musta maatiainen,
Musta peruna,
Nordgårdspotet, Sort fra O
Hefte, Svart Dalsland,
Svarta, Svartpotatis, Vanha
Musta)
Blå Mandel (Synonym:
Långröda, Norsk fjällpotatis,
Gammal Blå, Sara-Kaja
potatis)
Early Rose (Synonym:
Aiainen Ruusu,
Amerikanere,
Amerikkalainen, Hätäläinen,
Hämeen kesäperuna,
Majdrott, Lemin
kesäperuna, Manteli, Rosen,
Ruusuperuna, Röd
amerikanare, Røde
amerikanere, Rödflingorna,
Sex veckors röd,
Rosenkartoffel,
Snemmvaxin rósarkartafla,
Tidig Rosen, Tidlig Rosen,
Tidig rosenpäron, Västgöta
Mandel)
Elsa
13
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
Benämning
Upprätthållare/rep. Adresskod
Godkänd
Godkännande utl.
140
2010-03-17
2020-12-31
NGV
140
2010-03-17
2020-12-31
Köttpotatis
NGV
Leksands vit (Synonym: NGV
140
140
2010-03-17
2010-03-17
2020-12-31
2020-12-31
140
2010-03-17
2020-12-31
140
2010-03-17
2020-12-31
NGV
140
2010-03-17
2020-12-31
Tysk Blå (Synonym: Blå NGV
140
2010-03-17
2020-12-31
Gammal Svensk Röd NGV
(Synonym: Rauðar íslenskar,
Asklanda röd, Bleikar
íslenskar, Farbror Frans,
Freker, Haalikas,
Helguhvammskartöflur,
Íslendingur, Nolor,
Ólafsrauður, Rödpäror,
Rökinge potatis, Socker,
Sort fra Brekke, Visingsö
röd, Västerbottens röd)
Jämtlands vit
(Synonym: Delbopotatis,
Gammal vitpotatis,
Jokkmokk)
Råneåpotatis, Tågpotatis,
Wallin)
Rättviks röd (Synonym: NGV
Bonäs, Leksandspotatis,
Rättvik, Röd Dala,
Rödpotatis, Vanha
Punainen, Våmhus)
Röda Krokar (Synonym: NGV
Röd Mandel)
Rödbrokig
Svensk (Synonym:
Knubbapotatis,
Rödsprickler)
Ubbarp, Ellakka, Jutkula,
Jutkula Punainen, Jäämeren
sininen, Kokko, Punainen
puikula, Röpära, Svenske
poteter, Vuokatin musta)
Köksväxter VEGETABLE SPECIES
27.1. Buskböna (Phaseolus vulgaris L.) Dwarf French bean
Signe
NGV
140
2011-03-04
2021-12-31
2011-12-08
2021-12-31
35. Bondböna (Vicia faba L (partim.)) Broad bean
Solberga
NGV
140
14
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
A M A T Ö R S O R T E R VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING
UNDER PARTICULAR CONDITIONS
Benämning
Upprätthållare/
Representant
Adresskod
Godkänd
datum
Godkännande
utlöper
Denomination
Maintainer/
Representative
Address code
Date of approval
Expiry of acceptance
27.1. Buskböna (Phaseolus vulgaris L.) Dwarf French bean
Båstad
Mor Kristin
Ståshult
AB
AB
AB
146
146
146
2012-11-05
2013-09-24
2014-02-17
28.1. Märgärt (Pisum sativum L (partim.))
Visingsö
AB
2022-12-31
2023-12-31
2024-12-31
Wrinkled pea
146
2011-03-29
2021-12-31
28.3. Sockerärt (Pisum sativum L (partim)) Sugar pea
Boaryd
Märta
Svartbjörsbyn
Lokförare
Bergfälts Jätteärt
AB
AB
AB
NGV
146
146
146
140
2016-01-26
2011-03-29
2011-03-29
2013-03-07
2026-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2023-12-31
AB
146
2013-09-24
2023-12-31
(Synonym: Jätteärt från
Hälsingland,
Karlsbyheden)
Jons släpärt
F R U K T P L A N T O R FRUIT PLANTS
Benämning
Upprätthållare/
Representant
Adresskod
Godkänd
datum
Godkännande
utlöper
Denomination
Maintainer/
Representative
Address code
Date of approval Expiry of acceptance
Äpple (Malus Mill.) Apple
SLUBGD1377
SLUBal
158
2014-09-08
2044-12-31 g, h)
SLUBGD1016
SLUBal
158
2014-09-08
2044-12-31 g, i)
SLUBGD1160
SLUBal
158
2014-09-08
2044-12-31 g, j)
SLUBGD1458
SLUBal
158
2014-09-08
2044-12-31 g, k)
g) Sorten saknar egentligt värde för kommersiell produktion och har registrerats med officiellt
erkänd beskrivning / The variety is of no intrinsic value for commercial crop production and have
been registered with an officially recognised description.
h) Tidigare sortbenämning var Agnes (före den 10 oktober 2016)./
The denomination before 10 October 2016 was Agnes.
i) Tidigare sortbenämning var Folke (före den 10 oktober 2016)./
The denomination before 10 October 2016 was Folke.
j) Tidigare sortbenämning var Lovisa (före den 10 oktober 2016)./
The denomination before 10 October 2016 was Lovisa.
k) Tidigare sortbenämning var Trulsa (före den 10 oktober 2016)./
The denomination before 10 October 2016 was Trulsa.
15
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
ADRESSFÖRTECKNING ADDRESS LIST
3
8
10
14
16
24
37
41
70
71
79
Agr
Bor
CM
Lyck
DLF
HRD
Nel
NS
Stru
SW
NPZ
85
86
89
92
98
99
104
105
108
KÖT
MSI
KWS
SynG
Syn
SDS
PF
Grin
DSV
109 CPB
114 WP
116 SWbv
119
121
122
123
125
130
136
137
140
141
142
SBTD
Nun
DSP
Gram
KWS S
SCP
WH
AN
NGV
Sat
R2N
143 SESV
146 AB
147 Fin
Agrico Research, Postbus 70, NL-8300 AB Emmeloord, Nederländerna
Boreal Plant Breeding ltd, Myllytie 10, FI-31600 Jokioinen, Finland
C Meijer B.V., Postbus 33, NL-4416 ZG Kruiningen, Nederländerna
Lyckeby Starch AB, Box 45, SE-290 34 Fjälkinge
DLF Seeds A/S, Højerupvej 31, DK-4660 Store Heddinge, Danmark
Danko Hodowla Roslin ltd, Choryn 27, PL-64-000 Koscian, Polen
Nelson Garden AB, Lokgatan 11, SE-362 31 Tingsryd
Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshauser Str 1, DE-38895 Langenstein, Tyskland
Strube GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 1, DE-38387 Söllingen, Tyskland
Lantmännen ek för, SE-268 81 Svalöv
Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG, Hohenlieth, DE-24363
Holtsee, Tyskland
Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter, Björkvägen 1, SE-386 31 Färjestaden
Maribo Seed International ApS, Højbygårdvej 31, DK-4960 Holeby, Danmark
KWS Saat SE, Postfach 1463, DE-37555 Einbeck, Tyskland
Syngenta Seeds GmbH, Knipenbach 20, DE-321 07 Bad Salzuflen, Tyskland
Syngenta Seeds AB, Box 302, SE-261 23 Landskrona
Scandinavian Seed AB, Box 840, SE-531 18 Lidköping
Prodana Frö AB, Box 43, SE-201 20 Malmö
T Grindstad, Grindstad, NO-1890 Rakkestad, Norge
Deutsche Saatveredelung AG, Weissenburger Str. 5, DE-595 57 Lippstadt,
Tyskland
Cygnet Potato Breeders Ltd., Thomanean, Milnathort, UK-Kinross KR13 0RF,
Storbritannien
Wiersum Plantbreeding BV, P.O. Box 8, NL-9670 AA Winschoten,
Nederländerna
Lantmännen SW Seed B.V., Postbus 235, NL-8300 AE Emmeloord,
Nederländerna
SO Bernhoff, Gamlegård, SE-272 93 Tommarp
Nunhems BV, P.O. Box 4005, NL-6080 AA Haelen, Nederländerna
Delley Seeds and Plants Ltd., Route de Portalban 40, CH-1567 Delley, Schweiz
Graminor AS, Bjørke Gård, Hommelstadvegen 60, NO-2322 Ridabu, Norge
KWS Scandinavia A/S, Box 185, Knästorp, SE-245 22 Staffanstorp
Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Schweiz
SW Horto AB, Herrestadsvägen 24, SE-276 50 Hammenhög
Agrico Nordic AB, Kompanigatan 1-2, SE-553 05 Jönköping
NordGen Växter, Box 41, SE-230 53 Alnarp
Satimex Quedlinburg GmbH, Gross Orden 19, DE-06484 Quedlinburg, Tyskland
RAGT 2n, Rue Emile Singla-Site de Bourran, Boite Postale 3336, FR-12033
Rodez, Cedex 9, Frankrike
SESVanderhave N.V./S.A., IP Soldatenplein Z2 No 15, BE-3300 Tienen, Belgien
Agneta Börjeson, Röttle by 23, SE-563 92 Gränna
Findus Sverige AB, SE-267 81 Bjuv
16
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
148 BC
Bayer CropScience AG, Alfred Nobel-Str 50, DE-407 89 Monheim-am-Rhein,
Tyskland
149 SESVdk SESVanderhave International BV, Hans Møllersvej 2, DK-4900 Nakskov,
Danmark
150 RGTdk
RAGT Nordics ApS, Hjortevænget 62, DK-2880 Bagsværd, Danmark
152 Illi
Illinois Foundation Seeds, Matt Thomas, 1083 Country Road 900N, Tolono IL
61880, USA
153 HoRS
Hodowla Roślin Strzelce Sp. zoo. Grupa IHAR, ul. Glówna 20, PL-99-307
Strzelce, Polen
157 SLULTV Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap, Box 52, SE-230 53 Alnarp
158 SLUBal
SLU, Hilde Nybom, Fjälkestadsvägen 459, SE-291 94 Kristianstad
162 Kipa
KIPA AB, P.O. Box 1065, SE-251 10 Helsingborg
163 CPS
Crop Production Services (Canada) Inc, 538058-56th St. East, P.O Box 5234,
High River, Alberta, Kanada
164 UT
Ulf Tagesson, Trässberg 1, Haragården, SE-531 93 Lidköping
17
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4
INFORMATION
Jordbruksverket beslutar om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan enligt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33). För intagning fordras att sorten vid
officiell provning visat sig vara särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig. I fråga om
lantbruksväxter, med undantag för gräs avsedda för annat ändamål än foder, gäller dessutom
att sorten vid officiell provning i Sverige ska ha visat sig ha ett tillfredsställande odlingsoch bruksvärde.
Ansökan om intagning i sortlistan ska skickas till Jordbruksverket, Växt- och
miljöavdelningen, Växtregelenheten, 551 82 Jönköping.
För sorter av höstsådda lantbruksväxter, vilkas provning ska påbörjas under året, ska
ansökan lämnas in senast den 15 augusti. För höstraps gäller dock senast den 1 juli. För
övriga växtslag, vilkas provning ska påbörjas under året ska ansökan lämnas in senast den
5 januari.
Ett godkännande är giltigt till utgången av det tionde kalenderåret efter det år då sorten
godkändes. Godkännandet kan förnyas om sorten fortfarande odlas i tillräcklig omfattning
och uppfyller kraven på särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet.
Ansökan om förnyat godkännande ska göras till Jordbruksverket senast två år före
godkännandetidens utgång. För sorter vars godkännande går ut den 31 december 2019 ska
ansökan lämnas in före den 31 december 2017.
INFORMATION
The Swedish Board of Agriculture decides on inclusion of plant varieties in the National
List of Plant Varieties according to the regulation (SJVFS 2001:33) by the Swedish Board of
Agriculture. For acceptance it is required that, after official examination, the variety has
proved to be distinct, stable and sufficiently uniform. In addition, and after official
examination in Sweden, agricultural plant species, except for grasses not intended for fodder
production must have a satisfactory value for cultivation and use (VCU).
Closing dates for applications to be submitted to the Swedish Board of Agriculture:
Agricultural species, winter crops: 15 August. Winter rape: 1 July.
Agricultural species, spring crops; vegetables and amenity grasses: 5 January.
An acceptance is valid until the end of the tenth calendar year following the year of
acceptance. Acceptance of a variety may be renewed if it is still cultivated on such a scale as
to justify this and provided that the requirements as to distinctness, uniformity and stability
(DUS) are still satisfied. An application for renewal may be submitted not later than two
years before expiry of acceptance. For varieties accepted until 31 December 2019 the
closing date is 31 December 2017.
18
Växtsortmeddelande 2017:4
Plant Varieties Gazette from the Swedish Board of Agriculture 2017:4