Valberedningens Östergötlands Ridsportförbund förslag till revisorer

Valberedningens Östergötlands Ridsportförbund förslag till revisorer 2017
Marianne Sandbergs Revisionsbyrå omval på 1 år mandat utgår 2018
Britt Marie Emilsson ordinarie
omval på 1 år mandat utgår 2018
Eva Nordengren suppleant nyval 2017
mandat utgår 2018