Guldmedlemskap - Västerås Science Park

Guldmedlemskap
Dessa möjligheter ingår i medlemskapet
(utöver basmedlemserbjudandet)
•
Möjlighet till medverkan på unikt aktivitetsprogram, som har ett tydlig affärsfrämjande
fokus och erbjuder event som tillexempel
Match Making. Västerås Science Park
kommer att arrangera och genomföra
omkring ett tiotal aktiviteter per kalenderår.
•
Vardagar mellan klockan 08:00–17:00
finns fri tillgång till hörsalen i Kopparlunden,
Västerås.
•
Fri bokning av konferensrummet på
Varmvalsvägen 11.
•
Möjlighet att hissa er företagsflagga i vår
flaggborg i Kopparlunden till en kostnad
av 10 000 SEK/år exkl moms, (ord. pris
20 000 SEK/år exkl moms).
•
Nätverksaktiviteter med syfte att skapa
goda kontakter med övriga guldmedlemmar,
akademi samt med samhälls– och
innovationssystemsaktörer.
•
Anställda på Guldmedlemsföretag har
möjlighet att nyttja förmånliga rabatter hos
utvalda leverantörer, inom till exempel
restaurang, nöjen och friskvård.
Serviceavgift (medlemsavgift) beräknas utifrån
antalet anställda hos medlemsföretaget;
1–5 anställda:
10 000 SEK/år exkl moms
6–25 anställda: 15 000 SEK/år exkl moms
26 < anställda: 30 000 SEK/år exkl moms
När du betalar din serviceavgift till Västerås
Science Park blir du medlem i Byalaget.
Byalaget är en ekonomisk förening som är
skapad för att verka för medlemsföretagens
intressen. Byalaget äger aktier i Västerås
Science Park. Du betalar 100 kronor som
inträdesavgift i föreningen. En summa som
du kan be om att få återbetald om du väljer
att avsluta ditt medlemskap.
Ansök om medlemskap
Kontakta Peter Barkenskiöld vid intresse av att
bli Guldmedlem.
För mer information kontakta:
Peter Barkenskiöld
Västerås Science Park
[email protected]
021–490 02 71
Vers 170331
Västerås Science Park
Expectrum | Kopparbergsvägen 10 | 722 13 Västerås
Telefon: 021- 490 02 60 | E-post: [email protected] | www.vasterassciencepark.se