Seminarium Fria fiskvägar i Lagan 2017 Naturskyddsföreningen

Fria fiskvägar i Lagan 2017
13 och 14 maj i Laholm
 Workshop Fria fiskvägar i Lagan! 13 maj hotell Freden Knäred kl 9:30 –
17:00 (Registrering kl 8:45 - 9:30, kaffe och middag ingår), max 100
deltagare.
 14 maj Fria fiskvägar i Lagan! Exkursion ut med Lagan. Buss från
grönahästens parkering i Laholm vid Lagan kl 10:00 – 14:00 max 60 st
(Tag med egen fika).

14 maj Fria fiskvägar i Lagan! Bio i Laholm kl 15:00, film Damnation,
Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och Älvräddarna.
Samordnare: Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen södra Halland och
Älvräddarna.
Anmälan görs till Britt Sjöquist Sjöqvist
Telefon: 076-1250300
email: [email protected]
Sportfiskarna Hallandsdistriktet
Årsmöte 15 Mars i Falkenberg
Sportfiskarna Halland håller årsmöte den 15:e mars kl 19.00
Plats för detta är Runda huset vid Demokrativägen i Falkenberg.
Ljungholmsvägen 28 (vid Hjortsbergs centrum).
Kontakt Morgan Larsson 070-6716584
Föredrag
Hans Lindqvist Nationell Ungdomskonsult Sportfiskarna
Per Ingvarsson – Flodpärlmusslan och värdfisken