Se våra middagsmenyer här!

STRANDKULLENS
T R E R ÄT T E R S M E N Y E R
FÖR 15 PERSONER ELLER FLER
F Ö R R ÄT T E R
Hyvlad f ärsk rö dbeta med kallrökt oxfilé, peppar rots cremé,
k allpressad rapso lja, ros tade valnötter och kr yddkr as s e
Strandk ullens sk aldju r s rör a med löjrom, väs ter bottentoas t,
pick lad rö d stek lök och s äs ong ens fär s ka s allads s kott
Sashim i på Frö jalax med kr yddinlag d g urka, forellrom,
m altv inägerm ajo s amt fr iter ad jordär ts kocka
Hum m erbisque med s mör s tekt pilg r imms mus s la,
sjö k o rall och ekolog is kt näs s elbröd
H U V U D R ÄT T E R
Sm ö rstek t hällef lundra med lokala pr imörer, kr abbcannelloni
o ch sk um m ig hjär tmus s els ås s amt kr is pig s ommarkål
Halstrad rö ding f ilé med s hitakes vamp, nötbr y nt s mör,
ro stad m andel s amt potatis - och ör tpuré
Hjo r tytt er f ilé m ed sm ör ad murkels ky, jordär ts kocka och äpple,
lö nnsirapslingo n s amt fr iter ad fär s kpotatis croquette
Helstek t k alvent recote, hallonvinäg er s ås , g rön s par r is ,
sem ito rk ade to m ater, potatis kaka och r ams löks s mör
D E S S E RT E R
Vit cho k ladbavarois e med s multroncons omme,
m andelk aka och år s tidens fär s ka bär
Rabarber tar te med citroncremé,
f läderbak ad rabarber, mar äng och fär s ka jordg ubbar
Cho k ladter r inne med car amellg las s ,
so ck ersaltade nötter och mang os ås
Tre svenska g årds os tar med tillbehör
Trerä ttersmeny 495 k r
I p r i s e t ingår enk lare bo rdsdekor ation, hög a ljus s takar och s er ver ing s per s on a l.
L ägg till linneduk och linnes er vett: 45kr per per s on
Stora d r yc k e s p ak e te t
1 glas cava t ill f ö rdrink
Vinpak et :
1 gl till f ö rrätt
1 gl m ed påf yllning
till huv udrätt
1 gl desser tv in
Ek o lo gisk t k af f e
4cl avec
Lilla dr yckespa ket et
1 g las cava till fördr ink
Vinpaket:
1 g l till för r ätt
1 g l till huvudr ätt
Ekolog is kt kaffe
280 kr
500 k r
Bokningsregler:
- Minumum antal gäster: 15 personer
- Samtliga priser är inkl. moms och per person om inget annat anges
- Hela sällskapet väljer samma förrätt, varmrätt och dessert
- Eventuella specialkost/allergier anges vid bokningstillfället
Avbokningsregler:
Avbokning endast giltig med skriftlig bekräftelse från hotellet. Vi tillämpar SHR:s allmänna regler för
konferenser och grupper, vilket innebär; Avbokning senare än 4 veckor innan ankomst debiteras 75% av
avtalat pris. Avbokning senare än 2 veckor innan ankomst debiteras 100% av avtalat pris.
Justering antal gäster:
Avbokning senare än 3 dagar innan ankomst debiteras avtalat antal för middagen.
Boende & frukost
På Strandkullen har vi 35 bäddar fördelat på 12 dubbelrum/trebäddsrum varav en familjesvit med
4 bäddar samt Gröna Huset med 6 bäddar.
Priser per natt inklusive frukost:
- Dubbelrum 1290 kr
- Trebäddsrum 1790 kr
- Dubbelrum med delad dusch & toalett 990 kr
- 2-rums bröllopssvit med egen balkong mot havet 1790 kr
- 2-rums familjesvit med 4 bäddar och egen balkong mot havet 2580 kr
- Gröna Huset 3870 kr inkl linne, handdukar och frukost för 6 personer
Betalningsvillkor
Vi accepterar Visa/Mastercard
BOKA MIDDAG
PÅ S T R A N D K U L L E N
0300 - 625 69 | i n f [email protected] sion a t s t ra n dk ul l en . s e