Anmälan till - Frk Bergslagen

Tvådagars kurs
Lördag
10.00 Presentation
10.30 Teori: Spelregeln
11.30 Praktik
12.00 Lunch
13.00 Gas och broms
14.00 Kaffe
14.30 Praktik
15.00 Avslut
LYSSNA
så får du…..
Söndag
10.00 Kontakt trots störning
10.30 ”Trekantsinkallning"
12.00 Lunch
13.00 Stanna
14.00 Kaffe
14.30 Stanna i trekanten
15.00 Dagens slut
Det man vinner på vill man göra om. Så hur får vi hunden att
uppleva att den vinner på att lyda, även när vi nått upp till en
avancerad nivå? Svaret är att vi börjar med en enkel grundregel
och låter övriga övningar utgå från samma bas. Därmed blir det
lättare för hunden att känna igen sig och få den att hålla sig till
en och samma regel: ”lyssna, så får du”.
Tiden ger utrymme för 6 till 8 deltagare med hund och
ytterligare några utan hund. Inga förkunskaper krävs då alla
hundar tränas på den nivå de befinner sig.
Memea Mohlin, Ekhammarsvägen 20, 184 63 Åkersberga, mob: 0734095364, www.memea.se, [email protected]