Lokalt aktivitetsstöd per distrikt SM-poäng per distrikt

Lokalt aktivitetsstöd per distrikt
SM-poäng per distrikt
Antal giltiga gruppaktiviteter (tidigare
kallat sammankomster) hösten 2015
Samtliga SM, JSM, USM 2016
Blekinge
Bohuslän-Dal
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Göteborg
Halland
Hälsingland
Jämtland-Härjedalen
Medelpad
Norrbotten
Närke
Skåne
Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västmanland
Ångermanland
Östergötland
1 036
2 209
2 833
602
1 966
8 534
3 047
881
719
608
1 179
3 062
10 659
8 287
14 660
7 583
2 552
4 066
1 374
4 873
3 506
488
4 963
Blekinge
Bohuslän-Dal
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Göteborg
Halland
Hälsingland
Jämtland-Härjedalen
Medelpad
Norrbotten
Närke
Skåne
Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västmanland
Ångermanland
Östergötland
4,50
11,50
9,50
0,50
13,25
115,50
3,75
4,75
5,75
3,25
2,50
12,00
45,00
34,50
180,00
14,75
24,75
21,75
7,75
12,50
10,50
0,50
19,50
Röstlängd för Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte 2017
Antal ombud per distrikt
Totalt
Blekinge
Bohuslän-Dal
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Göteborg
Halland
Hälsingland
Jämtland-Härjedalen
Medelpad
Norrbotten
Närke
Skåne
Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västmanland
Ångermanland
Östergötland
3
4
4
2
4
15
4
2
2
2
3
5
11
9
24
7
5
6
4
6
5
2
7
136
Grundröster
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
46
Tilläggsröster
Lokalt aktivitetsstöd
SM-poäng
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
9
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
5
3
4
15
7
1
4
2
1
2
2
1
1
1
3
1
2
0
0
2
3
45
45