Ladda ner fullständigt program här

PROGRAM
SEMINARIUM BRANDLARM & SPRINKLER
5–6 APRIL 2017 I SOLLENTUNA
PROGRAM 5 APRIL 2017
SEMINARIUM BRANDLARM & SPRINKLER
Programmet är framtaget i samarbete med Säkerhetsbranschen.
09.00 Samling och kaffe
09.30 Inledning med moderator Björn Almberger, Brandskyddsföreningen
09.40 Utförandespecifikation – till vilken nytta?
Vem bestämmer egentligen hur en brandlarmanläggning ska se ut och hur vet man att det blir rätt i slutänden?
Utförandespecifikationen är det första steget i processen för den nya anläggningen och rätt ifylld utgör den underlag för alla inblandade projektörer och besiktningsmän. Lars Hellman från Swedish Secon Lifesupport AB ger en bild över hur man kan jobba med detta.
10.20 Att projektera och installera rätt detektor från början
Ulf Alvar, tillsammans med kollegor från säkerhetsbranschen, tar oss igenom tre olika exempel där man med rätt projekterad detektor och detektortyp kan minimera falsklarm och störningar.
10.35 Kaffe och besök hos utställarna
11.05
Forts. Att projektera och installera rätt detektor från början
11.50Bensträckare
11.55 SBSC och certifiering
Kjell Andersson och Mathias Nettarp från SBSC ger information om hur certifieringsläget ser ut och vad som är på gång samt berättar om hur deras arbete med information till kravställare och beställare går till.
12.30 Lunch och besök hos utställarna
13.40 Framtidens brandlarm i hållbara byggnader
Lisa Björk från Brandskyddsföreningen ser in i framtiden med nya byggnadstekniska utmaningar och en hållbar utveckling.
14.15Utrymningslarm med talat meddelande och verifiering av funktion
Johan Högfeldt från Supersonic och Steven Liddle från Springwell Audio pratar om utrymningslarm med talat meddelande och visar hur verifiering av funktion kan gå till.
14.50 Kaffe och besök hos utställarna
15.20 Forts. Utrymningslarm med talat meddelande och verifiering av funktion
15.45 Det är inte lätt att besiktiga – tvärtom
Varför blir det nästan alltid fel? Carl-Gustaf Johnsson från Albacon och Kent Helge från Svenska
Brandsektionen AB ger sin syn på besiktningsmannens vardag.
16.20 Sammanfattning av dagen
16.30 Mingel hos utställarna (Sprinklerfrämjandet sponsrar)
18.30 Brynolf & Ljung underhåller oss med ”Street Magic” vid välkomstdrinken
19.30 Middag – ”Bellman” sjunger och spelar mellan rätterna
PROGRAM 6 APRIL 2017
SEMINARIUM BRANDLARM & SPRINKLER
Programmet är framtaget i samarbete med Sprinklerfrämjandet.
09.00 Samling och kaffe
09.30 Inledning med moderator Jens Hjort, Brandskyddsföreningen
09.40 Korrosion i förzinkade rör
Line Teigen Dossland från Kiwa Teknologisk Institutt ger oss en bakgrund till problemet och beskriver riskerna och några av de åtgärder som kan vidtas.
10.20 Höga tryck i svenska rörsystem
Richard Arvidsson, Installatörsföretagens sprinklergrupp, berättar hur de ser på frågan om galvaniserade rör i våtrörsystem.
10.30 Kaffe och besök hos utställarna
11.00 Progress on European standard for Residential sprinkler (på engelska)
Alan Brinson från European Fire Sprinkler Network är ordförande i den europeiska arbetsgruppen inom CEN som arbetar med att ta fram standarden EN16925. Alan redovisar det aktuella läget.
11.35Bensträckare
11.40
Nationell strategi, bostadsbränder och tekniska lösningar
Anders Lundberg från MSB berättar om den nationella strategin för stärkt brandskydd med inriktning på bränder
i bostäder och hur det berör vattensprinkler, boendesprinkler och vattendimma.
12.00 Brandförsök med boendesprinkler
Magnus Arvidson från RISE Safety redovisar resultat från försök med boendesprinkler- och vattendimmunstycken.
12.30 Lunch och besök hos utställarna
13.40 Erfarenheter från funktionskontroll av sprinkler
Hur fungerar sprinklerhuvudet efter 25 år i drift? Magnus Arvidson från RISE Safety redovisar resultat från
provningar av drygt 2 000 sprinklerhuvuden.
14.05 Europeisk standard för vattendimma – och ett svenskt regelverk
Alex Palle, Vid Firekill i Danmark, berättar om arbetet inom CEN med standardisering för vattendimsystem och det pågående arbetet för att ta fram ett svenskt regelverk.
14.30 Kaffe och besök hos utställarna
15.00 Sprinkleranläggningars tillförlitlighet
Markus Mellin, Brandkonsulten Kjell Fallqvist, redogör för den nyligen avslutade rapporten som gått igenom vilken tillförlitlighet som sprinkleranläggningarna i Sverige har.
15.30 Sprinklerfunktion vid ombyggnad
Magnus Eriksson, Locum, och Emil Egeltoft, Brandtec, berättar om behov och lösningar för att hantera
frånkopplingar av sprinklersystem tillsammans med behovet av att ha sprinkleranläggning i drift.
15.55 Nytt och på gång bland regler och standarder
Jens Hjort berättar om de nya normerna för behörig ingenjör, anläggarfirma och sprinklerkonsultfirma samt annat som pågår inom området regler och standarder för vattensprinkler.
16.20 Sammanfattning av dagen
PRAKTISK INFORMATION
TID OCH PLATS
Konferensen arrangeras den 5-6 april 2017 på Scandic Star Hotel, Aniaraplatsen 8
i Sollentuna.
PRIS
En dag: 2 600 kr exklusive moms.
Två dagar: 4 500 kr exklusive moms.
Middag (frivillig) bokas i samband med anmälan och kostar 675 kr exklusive moms.
TA DIG HIT
Pendeltåg från Stockholms centralstation mot Märsta eller Upplands Väsby (restid
ca 15 min). Pendeltåg från Arlanda mot Stockholm (restid ca 20 min).
HOTELL
Logi ingår inte i deltagaravgiften och bokas av deltagaren själv. Vi har förbokat ett
antal rum på Scandic Star Hotell Sollentuna, bokningskod 45923193. Maila din
bokning till [email protected] och ange bokningskod, namn,
datum för och betalsätt. Vid fakturering behövs även adress, organisationsnummer
och eventuell referens.
UTSTÄLLNING
Är du intresserad av att ställa ut, kontakta Helena Larsson på telefon 08-588 474 55.
KONTAKT
Frågor om anmälan: Sylvia Zacharias, [email protected]
Frågor om konferensen: Helena Larsson, [email protected]