Projektledare för ESF-projekten En skola för alla

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, arbetar för att stärka Sjuhäradsområdets utveckling. Förbundet är
en kommunal samverkansorganisation med uppgift att tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen
och främja deras samverkan. För mer information: www.borasregionen.se
Vi söker nu en ny medarbetare för tjänsten som
Projektledare för ESF-projekten En skola för alla och
Vägledning för livet
Arbetsuppgifter
Projektet ”En skola för alla” har fokus på individers möjligheter att dels klara sin studiegång genom
förebyggande insatser, dels arbete med stödjande insatser i syfte att förmå individer att återuppta
studier eller komma i arbete. I dessa insatser krävs ett tvärprofessionellt arbete mellan aktörer från
både kommunala enheter och landstingsverksamhet. Inom ramen för projektet ”Vägledning för livet”
ligger fokus på att bygga samverkansarenor för vägledningsverksamheten men även på att förbereda
för en organisation där vägledning av individer är hela skolans ansvar.
I dina båda uppdrag som delprojektledare ska du dels driva ESF-arbetet i Boråsregionen men även
arbeta tätt samman med projektledarna i delregionerna Fyrbodal och Skaraborg, där likartade insatser
ska ske. Du ska ansvara för samordning, planering och genomförande av beslutade insatser samt
bygga hållbara strukturer för ett gott projektresultat. Du kommer att leda projektens alla faser, från
uppstart till avslutning med ansvar för dokumentation, tidsplan och ekonomi. Uppdraget förutsätter att
du kan arbeta självständigt.
Kvalifikationer
 För att kunna utföra dessa uppdrag på bästa sätt, ser vi att du:
 har en högskoleutbildning och erfarenhet av projektledning/-styrning
 har erfarenhet från samverkansarbete mellan kommunal verksamhet, näringsliv och
myndigheter
 har förmåga att driva och skapa förtroende för ett gott samverkansklimat
 är processinriktad och strukturerad med en stark vilja att utveckla och förbättra
 har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Du måste även ha körkort och tillgång till bil. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser
mångfald som en styrka där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Anställningsvillkor
Heltid. Visstidsanställning 2017-04-01 – 2019-12-31. Tillträdesdatum 2017-04-01 och lön efter
överenskommelse. Placeringsort Borås.
Ansökan
Din ansökan tillsammans med meritförteckning och uppgift om löneanspråk skall vara inkommen
senast 2017-03-26 via e-post till [email protected] Vi undanber oss påringning från
rekryteringskonsulter och annonsföretag!
Kontakt
Har du frågor om anställningen kontakta Förbundsdirektör Magnus Haggren på telefon 0733-06 04 46
eller Utvecklingsledare Charlotte Stigh-Brüsin på 0708-85 40 02 alt. mail [email protected]
Välkommen med din ansökan!