Valberedningens förslag till IMs årsmöte 2017.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL IMS
ÅRSMÖTE I STOCKHOLM 6−7 MAJ 2017
Valberedningen föreslår årsmötet:
SUPPLEANTER
Inkallelseordning suppleanter:
− att fastslå antalet ledamöter 2017 till en (1)
ordförande, sju (7) ordinarie ledamöter och
tre (3) suppleanter.
− att välja en styrelse enligt nedan förslag.
Nyval 2 år
Mimmi Alladin, f 1977, Stockholm
1. Pär Ivarsson
2. Mimmi Alladin
3. Aygül L. Kabaca
Förslag till omval av ordförande,
omval av styrelseledamöter, nyval av
styrelseledamöter och nyval av suppleanter:
ORDFÖRANDE
Omval 1 år
Birthe Müller, f 1949, Malmö,
invald som ordförande 2013
Tidigare verksamhetsledare för social
hållbarhet inom Hållbar Utveckling Skåne.
Idag arvoderad ordförande för IM.
ORDINARIE LEDAMÖTER
Omval 1 år
Tove Holmström, f 1973, Linköping,
invald 2010*
Statsvetare, arbetar som utvecklingsstrateg
med utvecklingsfrågor och regionalt
samarbete för Linköpings kommun.
Omval 2 år
Liina Veerme, f 1981, Västerås,
invald 2011
VD för Hedemora Energi.
Magister i ekonomi för hållbar utveckling.
Omval 2 år
Martin Ärnlöv, f 1964, Mölndal,
invald 2014
Direktor/VD för stiftelsen Bräcke diakoni.
Civilekonom och studier i statskunskap.
Nyval 2 år,
Inger Örtendahl, f 1949, Arholma,
invald som suppleant 2013
Tidigare ordförande i Vårdförbundet
och TCO, aktiv i IM Stockholm.
Nyval 2 år,
Eduardo Gran Villanueva-Contreras,
f 1972, Lund, invald som suppleant 2015
Fil. kand i sociologi.
Rektor för Folkhögskolan Hvilan.
Mimmi har lång erfarenhet från det privata
näringslivet, att styra i stora organisationer och
kring strategifrågor. Hon sitter idag i Siemens
ledning som affärsutvecklingschef för Sverige
och Norden och har en civilingenjörsexamen
från Chalmers samt kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan på Göteborgs
universitet. Mimmi brinner för integration och
jämställdhet och hon har under sin yrkeskarriär
alltid varit engagerad i olika kommittéer och
arbetsgrupper för frågor kring mångfald och
jämställdhet. Hon har även varit aktiv i
organisationen Mitt Liv, som mentor för
att stötta nyanlända in i arbetslivet. Mimmi
kommer att kunna bidra med ett efterfrågat
näringslivsperspektiv i styrelsen.
Nyval 2 år
Aygül L. Kabaca, f 1980, Stockholm
Aygül arbetar idag som utbildningschef samt
föreläsare om rasism, normer och inkluderingsprocesser på Mångkulturellt centrum
Sverige. Hon har erfarenhet av internationellt
utvecklingsarbete i form av mindre uppdrag
för UNICEF Kambodja samt projektledning
hos The Inter-Agency Network for Education
in Emergencies − INEE för utbildning i krisoch katastrofområden. Aygül arbetar även
på uppdrag av Robert F. Kennedy Center for
Human Rights.
Aygül brinner för mänskliga rättigheter,
särskilt för kvinnor och barn, rätten till utbildning och frågor kring sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter. Aygül tilltalas av att IM
som organisation jobbar både ute i världen
och i Sverige och utifrån perspektivet hjälp till
självhjälp. Att förändring sker underifrån och
med förankring.
Hon har en masters från Columbia University i New York inom “International Educational
Development and Human Rights” från 2008
och har sedan tidigare även en Fil. kand. med
dubbel inriktning Utbildningsvetenskap och
Lärarexamen Åk 1–7 från Lärarhögskolan i
Stockholm.
*Kommentar från valberedningen:
Tove Holmström väljs på omval endast på 1 år
då hon 2010 valdes in på ett fyllnadsval. För
att möjliggöra att Tove får sitta det maximala 8
år som ledamot väljs hon nu in på omval 1 år.
REVISORER
Förtroendevald revisor, omval 1 år
Tobias Lundvall, f 1978, Göteborg,
invald som suppleant 2010
Project finance manager på Astra Zeneca.
Auktoriserad revisor, omval 1 år
Thomas Lönnström, Ernst & Young,
f 1961, Stockholm
Förtroendevald revisorssuppleant
Omval 1 år
Louise Finnfors, f 1960, Trelleborg,
invald som suppleant 2015
Financial controller på Omnium Plastic.
Auktoriserad revisorssuppleant
Omval 1 år
Daniel Lanz, Ernst & Young, f 1983, Bjärred