Hela verksamhetsberättelsen kan laddas ned här

VERKSAMHETSBERÄTTELSE UIFK 2016
Föredöme
Lika värde
Glädje
Samverkan & Samarbete
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Verksamhetsberättelse UIFK 2016 .......................... 3
Herrkommittén .......................................................... 8
Damkommittén ....................................................... 15
Ungdomskommittén .............................................. 19
4U .............................................................................. 23
Verksamhetsplan UIFK 2017 .................................. 25
Budget ..................................................................... 27
Herrkommittén ........................................................ 28
Damkommittén ....................................................... 29
Ungdomskommittén .............................................. 30
Revisionsberättelse ................................................. 31
2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
Huvudstyrelsen vill för det gångna verksamhetsåret avlämna följande rapport.
Styrelsens sammansättning under året:
Sten Selin, ordförande
Anders Dahlén, vice ordförande
Maria Karlsson, sekreterare
Lisbeth Johansson
Mikael Kindberg
Fredrik Målberg
Håkan Öman
Lena Öman, adjungerad kassör
Mötesverksamhet
Föreningens årsmöte ägde rum den 3 mars i Bogesunds Hotell. Nytt för året
var att bankkonton för lagens kassor nu står i föreningens namn och inte som
tidigare i lagkassörens som privatperson. Detta var inte korrekt upptaget i
balansräkningen så ett formellt extra årsmöte hölls också senare för att
godkänna bokslutet för 2015. Huvudstyrelsen har under året haft 11 st.
protokollförda möten.
Delar av marknadsgruppen i kreativa diskussioner. Foto Lisbeth Johansson
3
Personal/Kansliet
Under verksamhetsåret har Ludmila Cojocaru varit anställd för att sköta
föreningens bokföring. Thomas Gustafsson anställdes under våren 2015 som
kanslist p g av sjukskrivning av ordinarie kanslist. Lars-Erik Allansson har varit
anställd som vaktmästare.
Sponsorverksamhet
Det arrangerades för fjärde året en resa med våra sponsorer. Även detta år
gick bussen till Borås Arena där vi såg allsvensk match med IF Elfsborg.
Under verksamhetsåret fortsatte det arbete med att förnya vår
sponsorverksamhet för att bättre beskriva nyttan av vår verksamhet och vad
de olika sponsorerna får tillbaka genom att stötta densamma. Detta arbete
fortsätter även under 2017.
Social media
Sociala media ökar i betydelse för att få ut information om vår verksamhet till
både medlemmar och externa. Tidigare har Facebook prioriterats men under
året så har Instagram adderats som en viktig kanal. Antalet följare av vår
Facebooksida ökade från ca 450 i början av året till drygt 800 vid årets
utgång. Instagram har ca 460 följare 1 mars 2017.
Ekonomi
Föreningens resultat för 2016 slutar på +63 795 kr mot föregående års resultat
på -227 760.
Resultatförbättringen har flera orsaker. En bättre framförhållning i
sponsorarbetet än året dessförinnan är en bidragande orsak.
Vidare fick föreningen 112.000 kr av Ulricehamns Sparbank för insatsen i den
så kallade föreningskampen där föreningar fick dela på en miljon baserat på
framförallt antalet mottagna Swishbetalningar.
Våra ungdomscuper växer och blir också en allt viktigare del av föreningens
ekonomi då de genererar intäkter i form av anmälningsavgifter, kioskintäkter
och sponsorintresse samt just under 2016 även Swishbetalningar som varit
viktiga i föreningskampen. Minuten cup för herrsenior kan av naturliga orsaker
inte växa men är fortsatt också en viktig del av föreningens ekonomi.
Stadgar – futsal
Futsal är idag en etablerad idrott vid sidan om fotbollen och växer snabbt.
UIFK har under en lång tid ägnat sig åt futsal men inte i organiserad form i
seriespel eller liknande.
Stadgarna har också sagt att UIFK endast skall syssla med fotboll. För att
förbereda för en mer organiserad futsalverksamhet så ändrades stadgarna
på årsmötet till följande avseende föreningens verksamhet:
4
”Föreningen skall bedriva fotboll, och i den mån medlemmar så önskar andra
idrotter, som organiseras av Svenska Fotbollförbundet.”
Sportakademin i Ulricehamn AB - Steam Camp
Ulricehamns IFK bildade 2013, tillsammans med Ulricehamns IF, Ulricehamns
Konståkningsklubb och Ulricehamns Golfklubb ett gemensamt bolag,
Sportakademin i Ulricehamn AB.
Sportakademin arrangerar idrottslägret Steam Camp. 2014 var det första
lägret som arrangerades och fotbollen hade då knappt 30 deltagare, 2015
hade antalet deltagare ökat något till 36 stycken medan det på 2016 års
läger var dubbelt så många deltagare i fotbollslägret, 63 stycken.
Värdegrund
De fyra ledorden som skall ligga till grund för allt arbete i vår förening på alla
nivåer är:
Föredöme – Glädje – Lika värde – Samverkan & Samarbete.
Med bas på idéer som framkom under de utvecklingsdagar som hölls på
Knistad herrgård i november 2015, så hade styrelsen och de
kommittéledamöter som önskade deltaga ett strategimöte i fotbollshallen på
senhösten 2016. Se mer i verksamhetsplanen vad som beslutades framöver.
Policy och riktlinjer
Föreningen har sedan tidigare tagit fram och antagit följande riktlinjer och
policy:
1: Användning av sociala medier för tränare och ledare i sin kommunikation
med medlemmar/spelare.
2: Alkohol och drogpolicy för föreningens medlemmar.
3: En ny grafisk profil antogs i december 2014 och gäller för föreningen som
helhet.
Medlemmar
836 medlemmar betalade medlemsavgiften för 2016 vilket är en kraftig
ökning mot föregående år, 2015 då det var 689 betalande medlemmar, året
dessförinnan 2014 var det 721 st. Glädjande är att antalet ungdomar t o m 15
år (födda 2001 eller tidigare) också ökat kraftigt, från 388 st år 2015 till 453 st år
2016 (2014 424 st). Fördelningen män – kvinnor är 349 kvinnor och 487 män
eller i procent 42% kvinnor och 58% män. Föregående år, 2015, var
fördelningen 45%/55% och 2014, 44%/56%.
5
Marknad
Under ngt år har marknadsgruppen arbetat med att försöka hitta en ny
strategi för att förstärka och förtydliga varumärket UIFK. Det har handlat om
allt från spelarkläder till grafisk profil och andra typer av marknadsaktiviteter.
Den nya sponsorstrategin handlar om att hitta nya samarbetsformer ur ett
mer långsiktigare perspektiv, ett arbete som kräver sin tid. Sponsorarbetet är
ännu i sin linda. Under året har vi sett över både befintliga och presumtiva
sponsorer i hopp om att inför 2018 kunna erbjuda flera olika sponsorpaket.
Webbshopen startades upp under 2014 och har utvecklats sedan dess. Under
året uppgraderas shopen med flera nya produkter. Produkterna kom ut under
senare hösten vilket innebar att försäljningen inte kom igång som förväntat. Vi
tror dock att försäljningen tar fart när fotbollssäsongen drar igång på nytt.
Ny framtagna profilprodukter. Foto Emma Ekstrand.
Övrigt
Sten Selin och Anders Dahlén har under året representerat UIFK i styrelsen för
Fotbollshall Ulricehamn ek förening.
Ett speciellt tack till alla tränare och ledare för deras uppoffrande arbete
under året. Ett stort tack också till dem som är verksamma i kioskverksamheten, föreningens kommittéer och arbetsgrupper, revisorer, personalen
på Lassalyckan m fl.
6
Ett stort tack också till Fritid Ulricehamn för ett gott samarbete under året. Och
till sist, ett stort tack till våra sponsorer vars stöd är av mycket stor betydelse för
föreningens verksamhet.
Ulricehamn 2017-03-08
Styrelsen för Ulricehamns IFK
Sten Selin
Ordf.
Anders Dahlén
V ordf.
Mikael Kindberg
Ledamot
Lisbeth Johansson
Ledamot
Maria Karlsson
Ledamot
Håkan Öman
Ledamot
Fredrik Målberg
Ledamot
7
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 HERRKOMMITTÉN
Herrkommittén har under året hållit 20 möten för hela kommittén och några
mindre med speciellt fokus. Framförallt den nystartade J-kommittén. Vi har
under året genomfört Minuten cupen tillsammans med Ulricehamns Sparbank
och UT. Turnering byter nu namn (2018) till Bankkuppen efter önskemål av
huvudsponsorn Ulricehamns Sparbank.
Glada vinnare i Minuten cupen 2016. Foto Sten Selin
Vi har även haft ett bra samarbete med Åsarp/Trädet i samband med
derbymatcherna där vi gemensamt sålde ”matchtips”. Tipset gav oss ett
netto på ca 4 000 kr.
Vi sålde även en så kallad ”guldfemman” där tipsköparen tog ut och
coachade herrlaget under säsong, ett uppskattat inslag som skapade
ytterligare intresse runt A-laget.
Efter att under säsong 2015 tagit steget tillbaka upp i division 3 var målet att
hänga kvar utan att behöva kvala vilket vi visste det skulle bli en tuff uppgift.
Vi hade dock fördelen att få behålla i stort sett hela truppen vilket var positivt.
8
Emil Lappen Laposa och Kristoffer Brorsson i den berömda ”bubblan” inför matchstart.
9
A-laget placerades i division 3 mellersta Götaland med bland annat derby
mot Åsarp/Trädet, ett lag som vi trots den geografiska närheten aldrig mött i
seriespel. Som ovan nämnt gjorde vi gemensamma insatser för att skruva upp
derbytemperaturen. Båda matcherna slutade oavgjort.
Ny tränarduo hade anlitats inför säsongen Dony M. Larsson som huvudtränare
och Robert Nilsson som assisterande. Det visade sig dock att personkemin
mellan truppen och Dony inte stämde och efter en vårsäsong som kantats av
resultat som inte var i paritet med förväntat resultat, entledigades Dony från
sitt uppdrag. Robert fick uppdraget att ta över huvudansvaret för träning och
matchning under hösten. Som den föreningsmänniska han är tog han på sig
uppdraget med tydligt fokus på att ta så många poäng som krävdes för att
uppnå målsättningen.
Försäsongen kantades av skador och sjukdomar vilket innebar att inför
seriestart var det svårt att avgöra vart vi stod. Ett nytt spelsystem skulle också
sjösättas. Från att 2014 haft ett högt snitt på antalet gjorda mål kom säsongen
att bli det raka motsatta. Vi hade oerhört svårt att göra mål samtidigt som vi
hade vi ett tätt försvarsspel vilket gjorde att många matcher var jämna men
vi tog få 3-poängare.
10
Laget slöt upp runt Robban och krigade i varje match och inför sista matchen
låg vi på kvalplats och hade den tuffa uppgiften att möta redan klara
seriesegrarna Vårgårda på bortaplan, samtidigt som Borås AIK som vi jagade
mötte ett IFK Skövde som inte hade något att spela för på hemmaplan.
Vi låg en poäng bakom BAIK och hade även sämre målskillnad vilket innebar
vinst eller så var det kval som gällde. Vår match började på sämsta möjliga
sätt med ett 2-0 underläge efter 15 minuter men grabbarna hade gett sig
tusan på att kriga för möjligheten att slippa kval och Ragnar Sigurdsson
lyckades göra ett viktigt och snyggt mål innan halvlek och 2-1 var resultatet i
paus. Ut i andra kom ett taggat blåsvart lag och stressar fram ett misstag i
början av andra som Ragnar snappar upp och kvitterar. Nu började jakten
på ett ledningsmål och vi för matchen till stora delar, samtidigt får vi hjälp av
Skövde som skjuter BAIK i sank men det så viktiga målet låter vänta på sig.
Men med endast 5 minuter kvar av matchen får och tar den före detta BAIK
spelaren Aman chansen och gör det så viktiga målet, sedan var det mycket
hjärta och hårt arbete som krävdes för att hålla undan till domaren
bestämmer sig att för att blåsa av matchen. UIFK vann med 3-2 och en 8:e
plats i serien gjorde att vi slapp ge oss in i ett osäkert kval för att få spela kvar i
division 3.
Före detta BAIK spelaren Aman i matchen mot Åsarp-Trädet som slutade oavgjort.
Foto Emma Ekstrand.
Att vi hade svårt att göra mål visar sig genom att bästa målskytt blev Kristoffer
Johansson som stannade på 6 fullträffar.
11
Bäste spelare under säsongen var utan tvekan lagkapten Adam Bengtsson
som hade en oerhört hög lägstanivå och agerade som den pådrivare som en
kapten skall vara.
A-truppen bestod under året av 67 % av egna produkter, vilket är högre än
2015.
Publiksnittet för A-laget landade på 256 personer vilket till viss del kan tillskrivas derbyt mot Å/T
som lockade 450 personer. Foto Emma Ekstrand
Robert valde efter säsongen att kliva av tränarrollen efter en fantastisk insats
under året.
Lagledare i år var en jobspost där vi hade ett flertal personer som agerade.
De gjorde ett mycket bra arbete men det gav inte den kontinuitet som
gruppen behövde.
Gällande U-lagets lagledare beslutade vi att dela uppdraget inom
herrkommitténs ledamöter vilket fungerade med coachning av tränarna.
Våra spelare skötte sig bra med tanke på de skador och studentfirande som
A-laget hade.
Inför 2017 låg tydligt fokus på att hitta en bra och fungerande ledarstab för
herrtruppen och det känns som vi lyckats få till en organisation som känns
starkare än på länge. Kopplingen till j-laget har också fått en tydlig styrning.
12
Under hösten skrevs kontrakt med 2017 års huvudtränare, Daniel Parfält.
Ny huvudtränare är Daniel Parfält från Borås, assisterande blir Ismet Tursic
även han från Borås, Magnus Linder fortsätter i sin roll som målvaktstränare,
Dan Mårtensson tar hand om lagledarrollen i A-laget och Adam Roth blir
lagledare i U-laget.
Juniorlaget under träning av Oscar Ingström med stöd av ett antal andra
ledare lyckades hålla 2 lag i gång men i efterhand kan vi konstatera att det
var några för få spelare för att det skulle vara optimalt. Positivt är att många
spelare har utvecklats mycket bra och 01-orna fyllde på när så behövdes.
Resultatmässigt gjorde grabbarna detta riktigt bra och slutade på en sjunde
plats av tolv lag i division 2 trots att många av spelarna endast var 16-17 år.
Utöver det så spelade vi med ett lag i division 4 och slutade där på 7:e plats.
Under året tillsattes en grupp som skulle fokusera speciellt på juniorfotbollen i
föreningen och det blev mest fokus på pojkarna. Vi har upplevt det som
positivt och gruppen har lyft juniorfrågorna och gjort ett bra arbete. Dialogen
med övriga har fungerat alldeles utmärkt. De har hittat en ny huvudtränare i
Sami Helisten från Borås somkommer få viss assistans av Patrik Lindström som vi
hälsar välkommen tillbaka i föreningen. I bakgrunden finns en etablerad
grupp med personer som stöttar upp tränarna.
Herrkommittén har 2016 bestått av Magnus Gabrielsson, Christer Eriksson,
Anders Bengtsson, Peter Gottfridsson, Mattias Svedberg, Stefan Åke, Magnus
Haglund, och Mikael Kindberg.
13
En av UIFKs många krigare under året. Här är Oscar Anemo i kamp om bollen.
Foto Emma Ekstrand.
Och här ser vi David Edvinsson i UIFKs representationslag. Foto Emma Ekstrand
14
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 DAMKOMMITTÉN
Damkommittén har under året hållit 6 protokollförda möten. Därutöver har vi
haft ca 5 st avstämningar med tränare/ledare under året. Målet för vår
verksamhet under 2016 har varit att fortsätta vår strategi att i första hand
utbilda våra unga fotbollstalanger till förebilder för klubben men också ge
varje individ en möjlighet att få personlig talangutveckling.
UIFK har som många andra föreningar/klubbar, framförallt på damsidan svårt
att få tjejer att spela fotboll när man kommer längre upp i åldrarna. Vi har
fortfarande en fantastisk bredd i klubben men vi behöver göra en riktig analys
om / hur vi kan få tjejer att spela vidare längre upp i åldrarna.
Detta kommer vara en tuff utmaning för UIFK men ett måste för fortsatt
utveckling.
Duktiga damlagsspelaren Maja Udd in aktion. Foto Sten Selin.
Under året har vi haft ca 30 st spelare som representerat vårt representationslag och utvecklingslag. Vårt representationslag som fick en friplats i div 2
denna säsong fick en alltför tuff uppgift och får tanya tag i div 3 kommande
säsong. Vi är dock övertygade om att sejouren i div 2 ändå gav tjejerna
en positiv kick och att vi tar med oss detta till 2017. Vårt utvecklingslag
hamnade i en mycket bra serie med tuffa matcher och gick från klarhet till
klarhet ju längre serien gick.
15
Ungdomslag
Flera tjejer födda 2001 har under året provat på både spel med vårt
representationslag och utvecklingslag så återväxten på talanger är god i
klubben. Vi är flitigt med diverse VFF-sammankomster och
några spelare fick även möjlighet att komma till elitlägret i Halmstad.
Unga talangfulla UIFKare. Foto Emma Ektrand.
Ca 25 spelare har spelat någon gång i vårt representationslag, nästan
uteslutande utav dessa är egna produkter. Motsvarande statistik för vårt
utvecklingslag var att ca 20-25 spelare någon gång spelat i detta lag, även
här är nästan alla egna produkter.
Publiksnitt har varit 63 st på våra seriematcher för representationslaget.
Förutom seriespel har vi deltagit i diverse cuper, både utomhus och inomhus.
16
Till årets spelare utsågs Selma Brorsson. Grattis Selma säger vi!
Selma Brorsson blev alltså årets kvinnliga spelare. Foto Sten Selin
Tränare och ledare
Huvudtränare för vår damtrupp har varit Crister Kaljo. Övriga ledare har varit
Dan Mårtensson, Mats Franzén, Git Brorsson, Mikael Brorsson, Susanne Franzén,
Henrik Nordlund samt Patrik Olsson. Samtliga ska ha en stor eloge för allt
nedlagt arbete.
Vi vill även passa på att tacka alla övriga som hjälpt till att få föreningens
arrangemang att fungera.
Damkommittén 2016 har bestått av Håkan Öman, Claes Olsén, Frida Rosell,
Helén Persson och Joakim Andersson.
17
Foto Emma Ekstrand
18
VERKSAMHETSBERÄTTELSE UNGDOMSKOMMITTÉN
Ytterligare ett år av uppbyggnadsarbete har lagts bakom oss. Vi tycker att vi
skapar bättre och bättre förutsättningar för våra ledare att utveckla
fotbollsspelare och människor.
Antal aktiva
Antalet aktiva har ökat något, men det beror mest på att vi under detta året
tagit in 15-åringarna i Ungdomskommittén. Totalt har 412 barn och ungdomar
varit aktiva och fördelningen killar är densamma som förra året, 55% killar och
45% tjejer. Vi kommer fortsätta att uppmuntra alla barn att spela fotboll för att
ytterligare kunna jämna ut fördelningen.
Glädje, samvaro och kämparglöd i ungdomscupen Lassabollen. Foto Emma Ekstrand
Externa cuper
Våra lag har fortsatt besöka andra klubbar för cupspel. Även detta året har
lagen upp till 12 år varit i Habo och spelat Habo Honda Cup. Lite drygt 100
barn åkte till Habo och det blev en fin fest för de Blåsvarta som återigen fick
på tillsammans i deras Idrottshall.
13-åringarna åkte till Skadevi Cup och 14- och 15-åringarna har som tidigare
besökt Gothia Cup. Vid samtliga externa cuper försöker vi arbeta med att få
till gemensamt eller åtminstone närliggande boende så att vi kan stärka vår
klubbkänsla, vilket vi tycker att vi lyckats bra med.
19
Ulricehamns Ungdomscup
Ulricehamns Ungdomscup spelades för 35:de gången och antalet lag sjönk
marginellt till 101. Roligt var dock att se att vi kunde ställa upp med en F13klass som hade 20 lag.
UUC
F10
P10
F12
P12
F13
P13
F14
P14
Totalt
2016
6
9
8
10
20
24
12
12
101
2015
9
20
10
13
16
20
21
109
2014
6
17
16
20
12
20
91
2013
10
19
11
20
0
29
89
2012
14
8
5
12
8
18
65
Snitt
9,2
12,0
10,0
14,0
10,6
19,2
91,0
20,0
20,0
Vår målsättning i Ungdomscupen inför detta året var att försöka spela de
”udda” klasserna till exempel P13 och F13, vilket vi lyckades med.
Ytterligare positivt var att vi kunde fortsätta vår utbildning av unga domare i
samband med cupen. Att kunna hålla våra cuper så stora som möjligt är
både roligt för oss fotbollsmässigt, men stora cuper är en mycket viktig
inkomstkälla för klubben.
20
Lassabollen
Lassacupen blev Lassabollen under detta år. Namnbytet skedde med
bakgrund av att det inte är en egentlig cup, utan ett ”poolspel” eller
”träningsmatchdag”.
Vi utökade Lassabollen med 13-, 14- och 15-åringar, vilket gav Lassabollen ett
rejält lyft! Från att varit 49 lag under 2015 kunde vi nu ta emot 137 lag!
Lassabollen P09 F10 P10 P11 F12 P12 F13 P13 F14 P14 F15 P15 Totalt
2016
7
7
8
2015
6
2014
15
14
16
14
14
14
12
8
8
137
13
4
26
49
5
24
7
16
52
2013
7
11
6
16
40
2012
4
10
5
12
21
Den geografiska spridningen ökade rejält och vi hade lag från Värmland,
Stockholm, Halmstad och Växjö. Mycket roligt!
21
Säsongsavslutning
Den numera traditionsenliga säsongsavslutningen arrangerades första
söndagen i oktober med att blanda killar, tjejer och åldrar för att skapa
ytterligare klubbkänsla. Det var mycket roligt att se när de äldsta spelade
med de yngsta. Detta fortsätter vi med och utvecklar.
Ungdomskommittén
Ungdomskommittén fick en del nya representanter och arbetet har fortsatt
som tidigare med struktur och stöd till ledarna.
Ungdomskommittén har haft följande representanter under 2016: Ordförande:
Fredrik Målberg (P02), Ziad Makrous (P04), Gunnar Svenson (F01), Sten Selin
(P01), Agneta Isacsson (P03), Ramona Isaksson (F04), Madelene Eriksson (F05)
och Magnus Axelsson (F06). På våra möten har vi även haft Calle Vredin
ständigt adjungerad. Ungdomskommittén har haft möte en gång per månad
under hela året.
Emilia Eriksson från F04 i UIFKS:s nya profilerad träningsoverall. Foto Emma Ekstrand.
22
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Projekt 4U
Projekt 4U
Projekt 4U som under tre års tid finansierats av Sparbanksfonden Ulrica och
Lager 157 avslutades under hösten 2016. Projektet har gjort det möjligt för
föreningen att anställa vår ungdomsutvecklare, Calle Vredin.
Tack vare det arbete som lagts ned både av Calle och andra, men där Calle
fungerat som den stora inspirationsmotorn har UIFK utnämnts till årets Barn och
Ungdomsförening inom Västergötlands FotbollFörbund (VFF) två år i rad, 2014
och 2015!
Projektet har gett en 50% ökning för antalet ledartimmar av kvinnor från 2014
till 2015 och över 70 st ungdomsledare i närområdet kommer ha genomgått
SvFFs nya tränarutbildning när projektet avslutas.
Ungdomscupen & Lassabollen slopade resultatfokus innan det nationella
förbundet beslutade detsamma. Cuperna har dessutom växt kraftigt, speciellt
Lassabollen årgång 2016.
UIFK har tack vare projekt 4U deltagit och fortsatt få inbjudningar &
information som en av få föreningar i Sverige till Riksidrottsförbundets
forskningsprojekt för en hållbar barn- & ungdomsidrott på uppdrag av
regeringen.
UIFK har startat upp en hållbar nyrekryteringsverksamhet där alla föräldrar
oavsett idrottsbakgrund är med som ledare samt inlett och integrerat utbyten
med externa verksamheter så som föreningar, skolor, kommun, förbund och
andra ideella organisationer.
Vi i UIFKs styrelse hade givetvis hoppats på en fortsättning med Calle men som
alla förstår av ovanstående så saknade inte Calle andra erbjudande och
Calle har valt att inte fortsätta hos oss efter projekt 4Us avslut i oktober.
Vi tackar Calle, Lager 157 och Sparbanksfonden Ulrica och som gjort detta
möjligt samtidigt som vi önskar Calle lycka till och hoppas att vi ses kring
fotbollsplanerna även framöver!
23
Här har två glada grabbar laddat upp för försäljning. Foto Emma Ekstrand.
Kiosken utgör, som sagt, en viktig mötesplats och intäktskälla i vår föreningsverksamhet.
Foto Emma Ekstrand.
24
VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR UIFK
Bakgrund
Ulricehamns IFK bildades 1992 efter en sammanslagning av Ulricehamns IF:s
fotbollssektion och IFK Ulricehamn. Därmed innebär det att föreningen har 25
års jubileum 2017.
Föreningens målsättning är att vara en klubb för alla som vill spela de
lagsporter som föreningen organiserar eller på annat sätt vill engagera sig
kring verksamheten.
Föreningens verksamhet
Ulricehamns IFK är en ideell förening som består av, och finns för, våra
medlemmar.
Vid årsmötet 2016 så antogs följande lydelse på föreningens verksamhet.
”Föreningen skall bedriva fotboll och i den mån medlemmar så önskar andra
idrotter, som organiseras av Svenska Fotbollförbundet.”
Svenska Fotbollförbundet organiserar idag förutom fotboll även futsal och
beach fotboll. Målet för 2017 är att futsal skall organiseras och definieras på
ett bättre sätt än tidigare av föreningen. Futsal skall behandlas som en egen
idrott där varje individ kan välja att deltaga eller ej och där klubbtillhörighet
inte behöver följa den som gäller för fotboll. Futsal skall INTE betraktas som
inomhusträning för fotboll.
Vad gäller könsfördelning så ligger Ulricehamns IFK mycket väl till med en
relativt jämn könsfördelning bland spelarna i åldrarna upp till och med 15 år.
Tyvärr så ser vi dock oavsett kön att många slutar spela fotboll, i UIFK liksom i
andra klubbar och idrotter, från och med 15 år. Ytterligare andra går till
föreningar på andra orter i samband med gymnasiestudier. Viktigt i styrelsens
arbete under 2017 är att vända denna utveckling och att få fler att spela
längre och samtidigt kunna erbjuda våra mest ambitiösa spelare
förutsättningar så att viljan att byta studieort minskar.
Fotbollshallen tror vi är en viktig resurs för att kunna utveckla föreningens
verksamhet ytterligare, spelarutvecklingsmässigt, socialt som samlingspunkt
och även ekonomiskt. UIFK har därför inlett förhandlingar med övriga
ägarföreningar inom den ekonomiska föreningen Fotbollshall Ulricehamn att
på egen hand övertaga ägandet av hallen. Skulle övertagande av ägandet
genomföras så är nästa steg att projektera för att bygga klubblokaler i
anslutning till hallen.
Fotboll är en världssport och fotbollen har generellt en mycket viktig roll att
spela vad gäller integration av invandrade personer i det svenska samhället.
UIFK som enda fotbollsförening på orten har om möjligt en ännu viktigare roll
genom att föreningen spänner över alla möjliga fotbollsspelare oavsett
ursprung eller socioekonomiska förutsättningar.
25
Föreningens aktiva är förutom spelare och ledare även domare, funktionärer
och alla de som jobbar i våra kommittéer och arbetsgrupper. Alla dessa
ideellt arbetande personer är, tillsammans med vår anställda personal, en
förutsättning för att vår verksamhet skall kunna bedrivas effektivt och med bra
kvalité. Utbildning och utveckling av domare, ledare och övriga funktioner i
verksamheten är även det ett prioriterat område för verksamhetsåret 2017.
Föreningen är ett maskineri där alla kuggar måste passa men när de väl gör
det så är framgång enkelt att uppnå!
26
27
VERKSAMHETSPLAN 2017 HERRKOMMITTÉN
UIFK:s herrkommitté har redan genomfört Minuten cup med som vanligt fulla
läktare och dramatik. Resultatmässigt var det succé där våra blå-svarta
gentlemän försvarade titeln trots tufft motstånd av ”futsalproffsen” i
Paratodos.
Lagkapten Adam Bengtsson lyfter segerbucklan till alla UIFKares stora glädje. Foto UT.
Vi kommer ha ett lag som spelar i division 3 mellersta, samt ett B-lag i
elitreservserien. A-laget kommer även spela i DM.
Vi kommer ha ett juniorlag i division 2 samt ett i division 4.
Vi kommer även i år ha ett P 35 lag i seriespel.
Juniorkommittén fortsätter under året att utveckla juniorfotbollen som de
förtjänstfullt redan påbörjat.
I samband med att föreningen fyller 25 år kommer två av jubileumsarrangemangen att ligga i anslutning till A-lagsmatcherna. Vi hoppas att
kunna öka publiksnittet för vårt A-lag genom fin fotboll och bra
kringarrangemang.
Vi kommer troligtvis köra ytterligare en säsong med Guldfemman som
uppskattades och som gav lite gratisreklam för A-lagsmatcherna
Efter säsongen kommer vi enligt tradition att genomföra en vecka med
talangträning.
28
VERKSAMHETSPLAN 2017 DAMKOMMITTÉN
Vi kommer inom Damkommittén tillsammans med våra ledare jobba vidare
med våra värdegrundsbegrepp och förmedla ut budskapet om att vara
föredömen för klubben. Parallellt med detta skall vi försöka tillgodose både
gruppens och individens mål på utveckling och utbildning.
Vi kommer att spela i div 3 med vårt representationslag och därutöver
kommer vi samarbeta med både spelare födda 2002 och 2003. Tillsammans
med dessa spelare kommer vi att spela i Flick div 2, Flick div 3 samt Flick div 4.
Vi skall även aktivt jobba med Tingsholmsgymnasiet för att förhoppningsvis
marknadsföra Fotbollsgymnasiet - Ulricehamn än mer än vad som idag görs.
Väl sammansvetsade ungdomar. Foto Emma Ekstrand.
29
VERKSAMHETSPLAN 2017 UNGDOMSKOMMITTÉN
Det kommande året blir roligt och utmanande i och med att vi tappar vår
fantastiska resurs i Calle Vredin som varit Ungdomsutvecklare inom projektet
4U. En hel del av det arbete Calle kunnat göra under arbetstid kommer vi att
vilja fortsätta med, men då måste det arbetet fördelas ut på lämpligt sätt.
Ungdomscupen kommer att byta namn till XL-Bygg Ulricehamns Ungdomscup
genom samarbetet med XL-Bygg Ulricehamn. Cupen kommer ha samma
koncept som tidigare, men vi ser redan nu att den kommer att slå
deltagarrekord. Mycket trevligt!
Lassabollen kommer fortsätta att utvecklas med fler lag och förhoppningsvis
ytterligare lite aktiviteter runt planerna. Även här ser vi, i skrivandes stund, att
Lassabollen kommer slå rekord, och kanske även i taket för hur stor den kan
bli med de planer vi har att tillgå. Positiva problem kan tyckas.
Våra växande arrangemang kräver mer och mer av funktionärer, föräldrar
och volontärer. De gör ett fantastiskt arbete och bidrar i allra högsta grad till
den ekonomi vi kunnat säkra under de senaste åren.
Föreningens viktiga värdeord, Föredöme – Glädje – Lika värde – Samverkan & Samarbete,
genomsyrar arbete inom UIFK. Inte minst i det så viktiga och långsiktiga arbetet med att
bygga en framtida ”cupmodell”.
30
31
Föredöme
Lika värde
Glädje
Samverkan & Samarbete