Valberedningens Förslag på Styrelse i SSPK 2017

Valberedningens Förslag på Styrelse i SSPK 2017
Ordförande: Bo Skalin
( omval 1 år )
Ledamot: Christina Ling-Larsson
( omval 2 år )
Ledamot: Marie Christine Lindgren
( omval 2 år )
Ledamot : Bodo Bäckmo
( omval 2 år )
Suppleant 1
Maria Landergård
( omval 1 år )
Suppleant 2
Maria Stelin
( omval 1 år )
Suppleant 3 Emelie Jacobsson
( omval 1 år )
Suppleant 4
Irja Åberg
( nyval 1 år )
Päivi Majava
( omval 1 år )
Revisorer:
Jan Wallin
( omval 1 år )
Revisorsuppleant:
Monika Johansson
( omval 1 år )
Sofie Thunborg
( nyval 1 år )
Valberedningen:
Ledamot : Annelie Denerius
Föjande har 1 års mandat kvar:
Ledamot
Annette Persson
Ledamot
Annelie Finnebäck
Ledamot
Carina Andersson Rapp
1 år kvar