Vem - Jönköpings kommun

Vem - Vatten, energi och miljö i Jönköping
Våren 2017
VEM i Jönköping?
Vem gäller det? Är det du, jag eller vi? VEM är Upptechs
samlingstema för lärande i Hållbar utveckling för åk 4-6! Hållbar
utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens och jordens
förmåga att producera bl.a. mat och energi samt att minska den
negativa påverkan på naturen och människors hälsa. Hållbarheten gäller ekologiskt, ekonomiskt
och socialt och då måste vi alla hjälpas åt! VEM anordnas av Upptech med stöd av Jönköping
Energi. Under hösten har tre olika elevuppdrag med anknytning till vatten, energi och miljö skickats
ut till skolorna. Under våren finns möjlighet att göra temabesök på Upptech, vid Rocksjön, göra
studiebesök på kraftvärmeverket i Torsvik eller på någon annan energianläggning i kommunen.
Vatten
Under våren erbjuder vi ett Vattenreningstema på Upptech. Vi visar vår vattenavdelning med
olika vattenreningsmodeller sedan får eleverna göra en vattenreningslaboration. För åk 4-6, max
25 elever, tid 60 min.
Ni kan också boka Naturskolans vattentema med håvning. Vi tittar närmare på det myllrande
djurlivet i Rocksjön. Eleverna får håva smådjur och vi sorterar ut några djur som vi lär oss
namnen på. Vi lär oss om vattnets kretslopp i naturen och i samhället. Vi lär oss om hur vi
påverkar och drar nytta av Munksjön, Rocksjön och Vättern. Vilken påverkan
har människan haft på sjöarna? Lektionen genomförs som en vandring med
lämpliga stopp på vägen. För åk 4-6, max 25 elever, tid 120 min.
Energi
Lär er mer om energi och energikällor. Gör ett besök vid Huskvarnafallen, titta
på en solenergi-anläggning eller kanske vindkraftverken i Gränna. Dessa besök
ordnar ni på egen hand. Information om energi och energikällor hittar ni i
”Energijaktshäftet” på följande länk: http://tinyurl.se/Energijakten
Miljö
Alla elever ska få kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en
hållbar utveckling. Besök Upptech för att se vetenskapsteatern ”Om 30 år”. Vi tar er med bakåt i
tiden och funderar på hur det var för 30 år sedan och jämför det med nutid. Vi funderar även på hur
det kommer att vara i framtiden, om 30 år... För åk 6, max 25 elever, tid 50 min
I åk 6 kan ni också göra ett studiebesök på kraftvärmeverket i Torsvik. Anmäl ert intresse på
följande länk: https://www.jonkopingenergi.se/servicemeny/om-oss/jonkoping-energi/skolorbesok/studiebesok
Studiebesök för skolpersonal!
Erbjudande till dig som arbetar på skolor i Jönköpings kommun: Under våren kommer vi att
anordna ett studiebesök för intresserad skolpersonal på kraftvärmeverket i Torsvik. Vi återkommer
om datum, tid och anmälan, håll utkik!
Kontakt
Har ni frågor eller funderingar kring VEM, kontakta Lovisa Bjelkvik tfn 036-10 60 16, mail
[email protected] eller ring Upptech 036-10 60 77. Du kan också läsa mer om våra
teman på www.jonkoping.se/upptech
Nytt uppdrag i
kommer hösten 2017!