Informationsblad enligt EU-direktiv

Informationsblad enligt Kommissionens
delegerade förordning (EU) 665/2013
Varumärke
Electrolux
Modellbeteckning
ZUSALLER58, PNC900940305
Energieffektivitetsklass
A
Indikativ årlig energiförbrukning (kWh per år), baserat på 50 städtillfällen.
Den faktiska årliga energiförbrukningen beror på hur maskinen används.
25.5
Klass avseende rengöringsprestanda på matta
C
Klass avseende rengöringsprestanda på hårt golv
A
Partikelutsläppsklass
A
Ljudeffektnivå dB(A)
58
Angiven märkeffekt, W
650